PERSONPROFIL

Martin H. Wolffbrandt

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Allerød

Født 4. december 1967 i Frederikssund Gift 1 barn

C

Martin Hasted Wolffbrandt (K) er byrådsmedlem i Allerød Kommune. Han er medlem af Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Han er cand. merc i matematik og økonomi. Til dagligt arbejder han som IT-konsulent hos NNIT A/S (tidligere Novo Nordisk IT).

Privat er han gift med Caroline, og sammen har parret 1 barn. Martin H. Wolffbrandt har boet i Blovstrød siden 2002.

Han har været medlem af Det Konservative Folkeparti siden 1990, hvor han har været aktiv både politisk og organisatorisk. Bl.a. har han 5 års erfaring som medlem af økonomiudvalg og børne- & ungdomsudvalg i Bydelsrådet på Indre Østerbro. Efter flytningen til Blovstrød har han været formand for Det Konservative Folkeparti i perioden 2006-2012. Han blev i 2013 valgt til Allerød Byråd, hvor er medlem af Teknik- & Planudvalget (TPU) og Handicaprådet.

Martin H. Wolffbrandt er formand for NNIT Akademikerforening (NNITAF) som organiserer medlemmer af Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), Danmarks Jurist- & Økomforbund (DJØF) og andre lignende organisationer. Han blev i 2017 udpeget til ”ambassadør” for Sclerose- og Gigtforeningens husstandsindsamling (Vi står op for hinanden) den 10. september
Suppleant i Patientforeningen. Derudover er han suppleant i bestyrelsen for Scleroseforeningen (Nordsjælland – vest)

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 87 Det Konservative Folkeparti in total 3144
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 80 Det Konservative Folkeparti in total 3853

Mærkesager

  • Trafik
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Blovstrøds Stemme i Allerød Byråd. Blovstrød er et smørhul. Det skal det blive ved at være. Blovstrød skal også i fremtiden have daginstitutioner, skole og være et godt sted at blive gammel. Vi har i denne byrådsperiode truffet beslutninger som betyder elevgrundlaget for Blovstrød Skole er på plads også i fremtiden. I budgetaftalen for 2018 er truffet beslutning om etablering af en daginstitution i ny Blovstrød. Placeringen nær Blovstrød Skole betyder at Blovstrød Skole bliver et naturligt ”epicenter” for børn og læring i Blovstrød. Senere følger etablering af klub (som jeg synes det vil være naturligt at placere nær Blovstrød-hallen).

Som medlem af Teknik- & Planudvalget (TPU) har jeg fokus på ”udvikling med omtanke”. Bl.a. har jeg arbejdet for at den tilladte bygningshøjde som er fastlagt i to rammelokalplaner udviklingen af Blovstrød er reduceret fra 11 m. til 8,5 m. og at støjgenerne fra NEFF reduceres ved kilden og ikke ved at etablere støjvolde i området.

Vi skal lytte til borgerne. Det gælder ikke kun Blovstrød men i hele kommunen. Allerød er en lille kommune. Det betyder at borgere let kan få foretræde for TPU ligesom vi i en række tilfælde har besigtiget lokalområder inden vi har truffet beslutning, bl.a. har vi besigtiget Elmevej i Blovstrød. Vi skal udvikle med omtanke og lytte til borgerne!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har gennemført ændringer på skolerne med succes. Ingen lærere har forladt skolerne pga ændringerne. Med udbygningen i Blovstrød har vi sikret at elevgrundlaget for Blovstrød Skole er på plads. At partier vil gå til valg på at lukke skoler er uforståeligt.

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

JJ har trods et vanskeligt udgangspunkt (de tumultariske konstitueringsforhandlinger hvor Venstre brød en skiftlig aftale) leveret varen. I år lykkedes det at få 15 ud af 21 til at indgå budgetforlig. At det ikke var endnu bredere skyldes at S, SF og B har en landspolitisk dagsorden som ikke er i Allerøds interesse. I Allerød kommer man ikke udefra og bliver borgmester (som Ritt Bjerregaard eller Frank Jensen i København). For Jørgen er et ord et ord. Derfor også Allerøds borgmester fremover.

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal værne om Allerøds “grønne kiler”. I kommuneplanstrategien er allerede fastlagt udbygning med et betydeligt antal boliger som er “Udvikling med omtanke” og sikrer vi er forberedte på de demografiske udfordringer (ændringer i befolkningssammensætningen) fremtiden bringer. Nu skal vi følge planen, ikke inddrage yderligere grønne områder.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hillerød-motorvejen bør forlænges.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I fremtiden vil der være behov for mere affaldssortering.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerød-ordningen skal fastholdes.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal fortsat have den balance vi har i dag, hvor kernevelfærd har høj prioritet.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener vi har den rigtige balance i dag.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den voldsomme tilstrømning af flygtninge har sat os under et hårdt pres. Heldigvis er det lykkedes at bremse tilstrømningen.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener vi har den rigtige balance i dag.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener vi har den rigtige balance i dag.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener vi har den rigtige balance i dag.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerød har Danmarks laveste ledighed.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerøds bidrag til udligningsordningen er alt for stort (ca. 9.000,- kr. pr borger om året. Det svarer til omkring 3 skatteprocentpoint. Kun 7 kommuner betaler udligning. 91 kommuner modtager. Det bør ændres så “rige” kommuner skal betale til “fattige”. Dermed vil der være plads til skattelettelser.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener vi har den rigtige balance i dag.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal altid have fokus på området. Allerød er med lav ledighed forskånet for alvorlige problemer.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerede i dag anlægges “Supercykelstier” i betydeligt omfang. Det skal vi fortsætte.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener vi har den rigtige balance i dag.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener vi har den rigtige balance i dag.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der gøres allerede i dag en betydelig indsats.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være en mulighed at man tilkøber sig ekstra service, men man skal ikke straffes for at have sparet op til sin alderdom.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener vi har den rigtige balance i dag.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med budget 2018 har vi afsat flere penge.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener vi har den rigtige balance i dag.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Se spørgsmålet om skat.

Politiske hverv

2013 - nu

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Teknik-, Plan-, Erhverv- og Miljøudvalget Allerød Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Medlem af Teknik- og Planudvalget Allerød Kommune

Uddannelse

Cand.merc. (mat) Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

Business Intelligence Consultant NNIT A/S
C

Politiske hverv

2013 - nu

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Teknik-, Plan-, Erhverv- og Miljøudvalget Allerød Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Medlem af Teknik- og Planudvalget Allerød Kommune

Uddannelse

Cand.merc. (mat) Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

Business Intelligence Consultant NNIT A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet