PERSONPROFIL

Martin Carl

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Allerød

Født 6. november 1963 i Frederiksberg Gift 4 børn

C

Martin Carlvar i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget i Allerød kommune. Martin Carl blev ikke valgt ind.

Han har siden 1989 været medlem af Det Konservative Folkeparti og har af to omgange været formand for parti - senest i perioden 2002 - 2010.

Derudover er han uddannet merkonom fra Hillerød Handelsskole. Han startede sin karriere i IBM som systemanalytiker, men har siden 1993 været ansat i Dansk Bank som databaseadministrator.

Privat er han gift med Rikke, med hvem han har fire børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 44 Det Konservative Folkeparti in total 3144

Mærkesager

  • Trafik
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde for infrastruktur med plads til alle og løsninger med omtanke. Der er desværre mange sorte huller i trafikken.

Jeg vil arbejde for langsigtet vedligeholdelsesplan for kommunens ejendomme inkl. grøn omstilling, så vi kan bevare en høj standard på vores bygninger med en lavt belastning af vores miljø.

Jeg vil arbejde for forsat styr på økonomien, vi kan holde skatten under landsgennemsnittet.

Jeg vil arbejde for at der ikke bliver bygget på Ny Allerødgårds jord eller nord for Sandholmgårdsvej.

Jeg vil arbejde for aktiv arbejdsmarkedspolitik – så borgerne har en tilknytning til arbejdsmarkedet, så vi stadigvæk har landets laveste arbejdsløshed.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ikke det bliver relevant p.g.a. den igangværende udbygning af kommunen, samt et kommende (igangværende) generationsskifte i den eksisterende boligmasse fra 60'erne og 70'erne.

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at beskytte/genbruge vores ressourcer. Der bør findes løsninger som ikke kræver store investeringer for den enkelte borger. Og gerne lokalt.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal kigge på trafikløsninger udfra et overordnet syn.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

Merkonom finansiering, regnskabsvæsen og databehandling, Hillerød Handelsskole

Erhvervserfaring

1993 - nu

Databaseadministrator Danske Bank
C

Uddannelse

Merkonom finansiering, regnskabsvæsen og databehandling, Hillerød Handelsskole

Erhvervserfaring

1993 - nu

Databaseadministrator Danske Bank

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet