PERSONPROFIL

Marinus Bastian Meiner

Socialistisk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Lejre

Født 25. november 1973 i Vstjylland Gift 3 børn

F

Marinus Bastian Meiner (SF) er med i kommunalbestyrelsen for Lejre Kommune.
Han er medlem af Børn-, og Ungdomsudvalget samt Kultur-, og Fritidsudvalget.

Marinus Bastian Meiner er uddannet flyveleder, og så arbejder han som Air Traffic Controller hos Naviair. Her har han arbejdet siden 1996, efter han tog uddannelsen samme sted. Inden det var Marinus Bastian Meiner i Søværnet.

Marinus Bastian Meiner er gift og bor i Kirke Såby.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 253 Socialistisk Folkeparti in total 2874

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op til kommunalvalget fordi jeg føler et behov for at gøre en forskel. Og en forpligtelse.. Jeg har i mine 10 år i kommunen været optaget af og i situationer kritiker af flere forhold. Skole, fritid, natur, økologi m.m. Jeg er klar på at smide en bunke fritid ind i at gøre min kommune endnu bedre end den allerede er!

Lad os nu hurtigt få et overblik over hvor pædagoger og lærere bokser med den reform. Skolebestyrelser og områdebestyrelser skal tunes, de skal uddannes til at tage et endnu større ansvar for institutionernes og skolernes fremtid. 2-voksenordning frem for lange skoledage! PPR og SSP må have de vilkår der kræves for hurtige og grundige indsatser. Inklusion er vigtig - men den koster!

Lejre er blevet en markør inden for økologi og bæredygtighed. Den position skal vi ikke bare fastholde med udvikle og ikke mindst udnytte. Lejre vil vise hvordan der både er sund fornuft og økonomi samt god smag forbundet med lokal produktion, med lille slid på naturgrundlaget. Vores unge skal uddannes til at nyde og respektere naturen.

Vi er en Landsbykommune og skal ikke stræbe efter at ligne de "store".Jeg ser en moderne Landsbykommune som det oplagte valg for tilflytteren fra København. Gode skoler og institutioner er hjertet som giver et område puls. Puls til et aktivt foreningsliv og frivillige kræfter. Vi skal understøtte en varieret boligmasse - mindre og billigere adresser må findes både til unge og ældre.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lejre kommune er blevet national markør for børedygtighed og økologi. Det er vi ikke fordi vi er spelttyggende hippier - men sgu fordi vi tør tale øko og respekt for den natur vi kun lige låner. En iværksætter som skal starte en produktion som har bæredygtighed som fundament, skal automatisk have lyst til at få Lejre som adresse

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Altså, Lejre kommune skal være et sted for alle. Ikke alle har to indtægter til at dække huslejen med. Et overset behov er det som gør sig gældende når guldbryllupskvarterene fraflyttes. Disse seniorer skal da ikke tvinges til at flytte fr deres lokalområde blot fordi de ikke gider 200m2 og tre toiletter i deres seniortid.

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Carsten Rasmussen skulle løfte en stor arv efter vores sidste borgmester. Det er mit indtryk at samarbejdsviljen på kryds og tværs gennem byrådssalen faldt med hans indtræden. Netop respektfuldt samarbejde, villighed til kompromis har gennem de sidste syv år understøttet den udvikling som den grimme ælling Lejre har gennemgået.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

And so be it!

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mest fordi jeg nu efterhånden har brugt mange penge.. Men også fordi at jeg tror at vi kommer længere ved at motivere til private initiativer. Understøtte lokale ildsjæle.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rescourcerne skal rettes så de understøtter en positiv udvikling de den udsatte.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtningene bliver et problem hvis vi behandler dem som sådan. Regeringens markante tiltag for at skræmme morgendagens flygtende mennesker til et andet sted end Danmark, har en konsekvens for de der allerede er her. De presses og mistænkeliggøres - og det bliver man ikke bedre til at tale dansk af, det kommer børnene ikke til at gå til rytmik eller fodbold af. Det bliver de ikke integrede af, og det er det de vil, forsørge sig selv.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ikke en døjt på at man skal tjene penge på at drive hjemmehjælp - og så tro at det giver et højer serviceniveu.. Er der hund i hundekiks..?

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er god økonomi i at blive hurtig rask - og så er det rart! Har selv benyttet vores genoptræning på Bøgebakken. Det var ikke min oplevelse at man savnede ressourcer for at give en god service. Meget kompetente medarbejdere.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er pricipielt enig i at små klasser er at foretrække - men jeg ser hellere 2-voksen ordning i en klasse på 24 end 1 lærer i en klasse med 19.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener faktisk at vi skal satse mere på at udvikle landsbyerne end tilfældet er i dag. Der er en afurbanisering på vej som en professor sagde til mig. Flere og flere vil ikke bare ud af hovedstaden men helt ud på bøhlandet. Hvis der altså er en vej, en cykelsti og en idrætsforening i nærheden.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialt forebyggende arbejde på ungeområdet har min store opbakning. Jeg hører til dem der gerne ser SSP samarbejdet prioriteret i langt højere grad end i dag. Mere opsøgende, mere forebyggende, tidligere indsatser og bedre integreret på skolerne. En lærer eller pædagog skal naturligt kunne have en dialog med SSP omkring en vanskelig situation, uden at man tænker politi!! Kriminalitet skal undgås, men der er mange delmål på vejen: trivsel, tryghed, udnyttelse af personlige potentialer og m.a.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke bygge et olympisk svømmestadion for at tiltrække en stor turnering. Jeg ser gerne at vi tilbyder større begivenheder inden for natur og gastronomi. Seeds festivalen var et strålende eksempel på en begivenhed der passer i vores dna - og som skaber varige aftryk efterfølgende.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har meget få socialt udsatte som er bosat i klynger - derfor foretrækker jeg individuelle tiltage frem for kollektive.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De flygtninge jeg har kontakt med, ønsker mere end noget andet, at blive selvforsørgende. De ønsker at integreres og det skal vi understøtte. Når først barnet går til fodbold og bliver inviteret til børnefødselsdag og mor er til yoga - så sker der integration..!

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hjemmehjælpen skal være gratis. Hvis man ønsker at tilkøbe tjenester kan det være en mulighed - men ikke for at skære ned på det generelle niveau.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykologhjælp til unge og deres pårørende betaler sig på den lange bane.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lad os da investere i grønne jobs - lad os fortsætte med at fortælle historien om den grønne kommune. Men lad os i den grad sikre at der overalt i kommunen findes hæderlig mobildækning samt et internet man rent faktisk kan drive en moderne virksomhed gennem!

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Lejre Kommune, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Børn- og Ungdomsudvalget Lejre Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Socialistisk Folkeparti, Lejre

Uddannelse

1996 - 2000

Flyveleder Kastrup

Erhvervserfaring

1996 - nu

Air Traffic Controller Naviair

1994 - 1996

Cadet Søværnet
F

Politiske hverv

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Lejre Kommune, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Børn- og Ungdomsudvalget Lejre Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Socialistisk Folkeparti, Lejre

Uddannelse

1996 - 2000

Flyveleder Kastrup

Erhvervserfaring

1996 - nu

Air Traffic Controller Naviair

1994 - 1996

Cadet Søværnet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet