PERSONPROFIL

Marika Tingleff Kayser

Liberal Alliance

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 29. december 1973 i Nyborg, Fyn I et forhold 2 børn

I

Marika Tingleff Kayser var i år 2017 kandidat for Liberal Alliance ved Kommunalvalget i København kommune. Marika Tingleff Kayser blev ikke valgt ind.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 370 Liberal Alliance in total 11822

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Mindre projektmageri og mere kernevelfærd i kommunen!
Skatteborgerne skal ikke betale for Distortion, DM i Shawarma og Jazz festival. -Jeg elsker Jazz, men det skal kommunen - og dermed andre borgere - ikke betale for!
De ældre, børnene og samfundets svageste skal have den hjælp, de behøver, og så skal der luges ud i bureaukratiet. Dét er kernevelfærd, og det er kommunens opgave!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Det er hvad der er sket historisk igennem de sidste 30 år, og det har skadet fremkommeligheden i byen til ulempe for erhvervslivet og det arbejdende borgere, som har brug for en bil for at få hverdagen til at hænge sammen. Det mener jeg ikke er i orden.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej! København mangler boliger, og derfor skal der bygges boliger. Naturen skal bevares, men med måde. Og vil man bo naturskønt, er der masser af andre kommuner i Danmark, man kan flytte til.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Frank Jensen har haft for meget fokus på prestige projekter og på at sælge København i udlandet, og alt for lidt på kernevelfærden for de borgere, der bor lige her i byen.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bilisterne har i mange år været underprioriterede i København, og fremkommeligheden trænger alvorligt til at blive forbedret.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Affaldssortering skal ikke være "for show", men skal gøre en reel miljømæssig forskel og ikke besværliggøre hverdagen for borgerne eller øge trafikken med transport af skrald, som det f.eks. er tilfældet med bioaffalds-kurvene.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det mener jeg afhænger af de enkelte områders lokale forhold. Mange steder vil det være relevant at sikre, at eksisterende anlæg bruges fornuftigt - f.eks. ved at hjælpe med transport til andre gode idrætsanlæg, fremfor at bygge nye.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mindre Distortion - mere støtte til samfundets svageste!

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Intergrationsindsatsen i en stor by som København er helt central for at sikre, at flygtninge bliver en ressource. Beskæftigelse er den bedste vej til integration, og jeg mener, at man som flygtning hurtigst muligt skal i dertil indrettede nyttejob, hvis man ikke kan få et ordinært arbejde. Det vil også afhjælpe marginaliseringsproblemer og parallelsamfund, og det SKAL vi have sat ind overfor.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældre skal have mere valgfrihed til selv at bestemme hvad der gør livet godt for dem. Plejepersonalet er helt centralt, og servicen skal være så god som muligt. Det kan konkurrence hjælpe på.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange tilbud indenfor genoptræning kan målrettes bedre, med lavere økonomiske udgifter til følge. Jeg mener at den enkelte borger skal have mulighed for selv at være medbestemmende for, hvilket tilbud, der er det mest relevante. Lad pengene følge borgeren.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I København har vi mange tosprogede elever i mange klasser. Jeg mener at det taler for en nedsættelse af klassekvotienten, men beslutningen skal tages med den enkelte skole på råd.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København har landets største andel af langtids- kontanthjælpsmodtagere. Det skal der laves om på, og det vil jeg prioritere allerhøjest, hvis jeg bliver valgt.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Københavns kommune har i de sidste 10 år opkrævet ca en milliard for meget i skat af borgerne hvert år. De står nu på en opsparing. Den synes jeg vi skal bruge, og derfor kan skatten sagtens sænkes i Købehavn, uden at vi behøver at miste velfærd.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke at kommunen på forhånd skal lægge sig fast på at favorisere nogle områder fremfor andre. For mig er det vigtigt, at HELE kommunen vedligeholdes og kan udgøre en god og tryg ramme om københavnernes hjem og liv.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette er en nødvendig indsats, og jeg mener at den skal prioriteres højt. Ved at arbejde på tværs af forvaltningsområder i kommunen, så budgetterne anvendes smart og effektivt, er jeg dog overbevist om, at det ikke nødvendigvis vil være tilførsel af flere kommunale skattekroner, der vil gøre forskellen.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sådan har vi allerede prioriteret længe, og det har skadet fremkommeligheden i København.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De kulturelle begivenheder må gerne komme til København, men kommunen skal ikke betale for det! Koncerter er dejlige, men det er ikke kernevelfærd, og derfor er det ikke kommunens opgave at finansiere.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bandekriminalitet og parallelsamfund kan bekæmpes ad denne vej- derfor er det en god kommunal investering at holde mere opsyn her.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at integrationsopgaven er meget central, men også at det skal afsøges, om de allerede afsatte midler kan række, hvis indsatsen gøre mere målrettet. Feks kan det være relevant at tænke på tværs af forvaltningerne for integration og beskæftigelse for at sikre at midlerne bruges bedst muligt.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældre, der selv har sparet op har allerede betalt deres skat i løbet af livet. De skal ikke straffes yderligere for at have sparet op.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De psykisk syge har brug for en håndsrækning og skal sikres den hjælp, de behøver. -Det er kernevelfærd.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores børn er det vigtigste, vi har. Pædagogers arbejde er kernevelfærd, og derfor skal det prioriteres af kommunen.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at erhvervesskatterne hellere skal sættes ned. Det vil tiltrække virksomheder til København.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være muligt at bo i København, også uden at man er meget velhavende. Boligejerne betaler i forvejen mange andre skatter og afgifter, og behøver ikke flere. Derfor skal grundskylden ned.

Uddannelse

Cand.psych.aut Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Organisationspsykolog, cand.psych. aut. Selvstændig erhvervsdrivende, Orgpsyk.dk
I

Uddannelse

Cand.psych.aut Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Organisationspsykolog, cand.psych. aut. Selvstændig erhvervsdrivende, Orgpsyk.dk

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet