PERSONPROFIL

Marie Stærke

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Køge

Født 31. august 1979 i København Gift 2 børn

A

Marie Stærke (S) er borgmester i Køge Kommune. Hun er formand for Økonomiudvalget.
Marie Stærke har mange års politisk erfaring. Hun var formand for Dansk Socialdemokratiske Ungdom fra 1999 til 2001, hvor hun blev valgt til byrådet for første gang. I 2005 blev hun formand for Kulturudvalget i kommunen, og i 2007 blev hun borgmester i Køge, da hun overtog posten efter partikollegaen Torben Hansens (S) død. Med sine dengang 27 år, blev Marie Stærke den yngste kvindelige borgmester i Danmarkshistorien. Hun fortsatte som borgmester frem til valget 2013, hvorefter hun blev 2. viceborgmester i Køge.

Marie Stærke er uddannet kandidat i historie, engelsk og dansk fra Københavns Universitet. Til daglig driver hun sit eget konsulentbureau. Privat er Marie Stærke bosat i Køge. Hun er gift, og hun har to børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 6944 Socialdemokratiet in total 11116
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 4833 Socialdemokratiet in total 8658

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg brænder for Køge kommune og for at vi alle skal have en god hverdag. Gevinsten af Køge kommunes udvikling skal bruges rigtigt. Den skal bruges på vores borgere og kommunens sammenhængskraft. Det er tid til børnene, tid til foleskolen, tid til de ældre. Jeg er lykkedes med store visioner før, og har erfaringen som borgmester og alderen, der skal til for at gøre Køge kommune en endnu større succes.

Privat er jeg gift og har to børn. Jeg har ikke kørekort og cykler derfor rigtig meget. Når afstanden er forlang til at cykle, holder jeg meget af at køre i bus og tog. I min fritid går jeg til dans på 32. år. Jeg elsker at være sammen med min familie og så kan jeg godt lide at gå i køkkenet og nusse med at lave god mad.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 For at spare penge skal Køge Kommune lukke nogle skoler fremfor at spare på driften på alle eksisterende skoler.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har lukket nok skoler i Køge. Nu handler det om, at gøre de skoler vi har til åbne skoler, der agerer sammen med deres lokalsamfund. Vi har brug for skoler med moderne kreative løringsmiljøer.

2 Køge Kommune bør bygge et nyt Superliga-stadion midt i Køge by i stedet for at renovere kommunens gamle haller.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et enten/eller, men et både/og. Vi har både brug for et nyrenoveret stadion i Køge og brug for at renovere kommunens eksisterende haller.

3 Flemming Christensen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flemming Christensen har været en udemærket repræsentant. Men jeg kan ikke se nogen politiske resultater. Han har ikke sat nogle visioner op for hvordan Køge kommune skal udvikle sig i fremtiden.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, vi først og fremmest skal investere i bedre busforbindelser, men vores veje kræver også bedre vedligeholdelse.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi affaldssorterer ikke nok i dag, men mere sortering er på vej. Og yderligere sortering vil også være godt. Det er godt for miljøet og miljøet skal vi passe på.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De flere penge skal bruges til samarbejder på tværs. Fx at få demente borgere til at bevæge sig mere, eller socialt udsatte til at indgå i det fællesskab som idræt er. Eller skabe større sundhed blandt overvægtige. Det skal bruges til at få inaktive aktive.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at et nyt kulturhus i Køge er vigtigt. Vi får mange nye borgere og nyt erhvervsliv for tiden og Kæge er inde i en transformation fra en mindre provinsby til en vækstdrivkraft i regionen. Der er højere forventninger til os og til byen -også i form af gode muligheder for koncerter, kunst, kultur osv.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en både menneskelig og økonomisk interesse i, at få socialt udsatte borgere på rette vej. Investeringer i mennesker betaler sig!

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har modtaget rigtig mange flygtninge i Køge kommune og vores samfund, de lokale byer, erhvervslivet og kommunens ansatte har gjort en formidabel indsats, men det kræver et kæmpe arbejde, som tages fra andre og også andre udsatte borgere.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den eneste erfaring jeg har med private i hjemmeplejen er den ene konkurs efter den anden.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

God og effektiv genoptræning, er en god investering i at få folk sunde, raske og selvhjulpne igen.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, det er der vi skal bruge flere penge på folkeskolen i første omgang. Vi skal først og fremmest bruge penge på at folkeskolen kan samarbejde med erhvervslivet, foreningerne, idrætslivet og kulturinstitutionerne. Og så skal vi bruge den til at skabe anderledes og kreative læringsmiljøer. Med det tror jeg, at antallet af elever i en klasse betyder mindre.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har masser af arbejspladser og flere kommer til -både for faglærte og ufaglærte.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er blandt de 25 billigste skattekommuner i Danmark. Det synes jeg, er et fint niveau.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gevinsten af udviklingen og væksten omkring Køge by, skal nu komme yderområderne til gode. Særligt tænker jeg på bedre busforbindelser, flere cykelstier og bedre internet- og mobilforbindelser.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede vist succes med vores exitprogram, vores boligsociale helhedsplan og projekt "Unge Mænd Med Mål", der får unge på kanten af kriminalitet i arbejde eller uddannelse. Vi har brug for flere af den slags indsatser. Vi kan se, at det virker!

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i den grad brug for flere cykelstier, der både giver større trafiksikkerhed, får vores kommune til at hænge bedre sammen og som også giver større sundhed, fordi flere vil vælge cyklen.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, vi holder en fin balance i dag imellem respekten for naturområderne, men også at vi skal ud ikke vores erhvervsområder.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Køge kommunes belligenhed så tæt på hovedstaden gør, at jeg ikke mener, vi skal satse på større events. Til gengæld synes jeg, vi skal satse meget mere på det lidt mindre og nære kultur som koncerter med lokale kunstnere eller konservatoriestuderende eller unge kunstnere på vej mod et gennembrud.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har haft stor succes med vores boligsociale helhedsplan. Den har skabt mere tryghed og mindre kriminalitet. Næste skridt er at få flere i uddannelse og arbejde og ud af social isolation. Det skal vi bruge flere ressourcer på. Det er en god investering.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, vi har en meget meget flot og meget tilfredsstillende og succesfuld indsats med flygtninge og mener derfor, vi har et godt nok niveau.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, det er ok at betale for ekstra ydelser, men ikke at man bare skal betale mere, jo mere velhavende man er.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores udgifter til fx psykisk sårbare er voldsomt stigende. Vi bliver nødt til at lave en ekstra indsats for at forebygge psykisk sårbarhed blandt vores borgere. Det vil være en god investering.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for mere tid og nærvær til vores børn.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, vi gør et stort arbejde og at vores niveau for arbejdet med at tiltrække virksomheder er tilpas.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er den 17. billigeste kommune målt på grundskyld, og det synes jeg, er en fin placering.

Politiske hverv

2.viceborgmester Køge Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Medlem, Økonomiudvalget Køge Kommune, Socialdemokratiet

2007 - 2012

Borgmester Køge Kommune, Socialdemokratiet

2001 - 2007

Byrådsmedlem Køge Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Borgmester Køge Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Formand for Økonomiudvalget Køge Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Cand.Mag Historie, Dansk og engelsk, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Selvstændig konsulent Bureau Stærke
A

Politiske hverv

2.viceborgmester Køge Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Medlem, Økonomiudvalget Køge Kommune, Socialdemokratiet

2007 - 2012

Borgmester Køge Kommune, Socialdemokratiet

2001 - 2007

Byrådsmedlem Køge Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Borgmester Køge Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Formand for Økonomiudvalget Køge Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Cand.Mag Historie, Dansk og engelsk, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Selvstændig konsulent Bureau Stærke

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet