PERSONPROFIL

Marie Raasthøj Hansen

Feministisk Initiativ

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 27. marts 1987

Q

Marie Raasthøj Hansen var i år 2017 kandidat for Feministisk Initiativ ved Kommunalvalget i København kommune. Marie Raasthøj Hansen blev ikke valgt ind.

Marie Raasthøj Hansen (Feministisk Initiativ) er 30 år gammel og opvokset ude på landet uden for Ringsted. Hun arbejder til daglig som udviklingskonsulent. Marie Raasthøj Hansen er uddannet cand.soc. i socialvidenskab, køn og pædagogik fra Lund Universitet.

Derudover har hun en international bachelor i pædagogik fra RUC. Marie Raasthøj Hansen brænder særligt for at skabe en sund og inkluderende dialog om kønsidentitet og binære kønsforståelser og for at gå på barrikaderne for alles ret til et værdigt liv. Hun bor i Københavns Nordvest-kvarter og nyder i sin fritid at synge og danse, når mulighederne byder sig.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 198 Feministisk Initiativ in total 2060

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

ØGET FOKUS PÅ HJÆLP OG EFTERVÆRN TIL SÅRBARE BORGERE, HERUNDER UNGE OG STRESSRAMTE

I københavn har vi en alarmerende stigning inden for unge som ender uden for systemet, på kanten eller med en sygemelding på grund af stress. Vi skal igang med en åben dialog som ikke bare åbner op for at dem som stadig ligger under for tabuer tør bede om hjælp, men som også sikrer at vi ikke KUN symptombehandler. Vi skal se indad og lave om på de strukturer som giver stress.

FORBEDRING AF FORHOLD FOR SOCIALE FORENINGER I KØBENHAVN

I københavn har vi et veludviklet og engageret socialt foreningsliv. Dette foreningsliv står for en stor del af indsatsen når det gælder integration, forebyggelse og omsorg og støtte til dem i samfundet som falder gennem revnerne, eller udenfor det vi kalder "normalt". Jeg går ind for en stærk forøgelse af deres budgetter og bedre forhold for disse foreninger i Københavns kommune.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København må og skal være en grøn by og gå forrest med større trafiksikkerhed og bedre klimapraksis

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Frank Jensen har gjort rigtig mange gode ting for København. Men han formår ikke at rumme København som multikulturel metropol. Der er for mange blinde vikler i den socialdemokratiske politik, hvor almindelig mennesker falder gennem revnerne i gulvbrædderne.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Antallet af hjemløse stiger støt år for år. Antallet af udsatte unge stiger. Antallet af stress ramte stiger. Det må og kan vi forholde os til og gøre noget ved. Vi er kommet for langt ud til kun at lave symptom behandling. Der skal bruges tid og ressourcer på at finde årsag og løsning.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Privatisering på hjemmeplejen udvander de standarter som er sat fra Københavns Kommune. Jo mere udlicitering, des dårligere bliver niveauet for den omsorg de ældre borgere modtager.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge flere penge på projekter som sikrer at unge bliver til voksne mennesker som selvværd og fremsynethed.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Både pædagoger, familier og børn lider under at være en økonomisk underprioriteret sag.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

Socialvidenskab og Kønsstudier Lund Universitet, Sverige

Erhvervserfaring

Udviklingskonsulent
Q

Uddannelse

Socialvidenskab og Kønsstudier Lund Universitet, Sverige

Erhvervserfaring

Udviklingskonsulent

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet