PERSONPROFIL

Marianne Zangenberg

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Gentofte

Født 15. maj 1950 i Gentofte Gift 2 børn

C

Marianne Zangenberg (K) er kommunalbestyrelsesmedlem i Gentofte Kommune, hvilket hun har været siden 1994. Hun er formand for Bygnings- og Arkitekturudvalget samt medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget og Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget.

Marianne Zangenberg er uddannet frisør, og hun etablerede i 1976 Zangenberg frisørsalon på Ordrupvej. Hun er bosiddende i Charlottenlund.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 279 Det Konservative Folkeparti in total 23506
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 294 Det Konservative Folkeparti in total 19930

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Fordi jeg repræsenterer erhvervslivet i kommunen og passer på arkitekturen og vores detailhandel så vores bydelscentre bevares . God forhold for de ældre . Børnene skal have gode skoler og masser af fritidstilbud .

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Formand, Byplanudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti
Næstformand, Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti
Medlem, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

1994 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Formand for Bygnings- og Arkitekturudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

Frisør

Erhvervserfaring

1976 - nu

Frisørmester Zangenberg frisør
C

Politiske hverv

Formand, Byplanudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti
Næstformand, Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti
Medlem, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

1994 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Formand for Bygnings- og Arkitekturudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

Frisør

Erhvervserfaring

1976 - nu

Frisørmester Zangenberg frisør

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet