PERSONPROFIL

Maria Negrijn Tranberg

Socialdemokratiet

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 24. januar 1981 i Rigshospitalet københavn I et forhold 1 barn

A

Maria Negrijn Tranberg var i år 2017 kandidat for Socialdemokratiet ved Kommunalvalget i København kommune. Maria Negrijn Tranberg blev ikke valgt ind.

Hun har tidligere erfaring med lokalpoltik, da hun i 2009 var opstillet til Halsnæs Byråd.

Derudover er hun professionsbachelor i pædagogik, som hun senere har suppleret med en uddannelse i ledelse fra Metropol. Hun har igennem flere år arbejdet som pædagog, og er lige nu ansat som teamkoordinator og pædagog Rosenborg Frihavns Børnehave afdeling 2.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 467 Socialdemokratiet in total 82819

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Jeg tror på at alle ønsker de bedst forudsætninger for alle børn og unge. Jeg kæmper for:
1. Tidlig indsats
2. Tid, omsorg og ressourcer
3. Det bedste børneliv

Jeg er til daglig pædagog og har en bred erfaring i arbejdet med børn, unge og familier.
Jeg mener vi skal have mere tid til det professionelle omsorgs arbejde allerede i mødet med den gravide, eftersom en tidlig indsats vil medvirke til en tryg og god opvækst for barnet.
Dette mener jeg forudsætter flere professionelle sundhedsplejsker, psykologer og pædagoger, samt lærer der understøtter børns udvikling og dannelse.
Det bedste børneliv - jeg mener at vi i det professionelle fællesskab, med inddragelse af børn, unge og forældre, og forebyggende indsatser kan komme mobning til livs.
Det gode børneliv = det gode voksenliv.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil gerne have flere cykelstigere og færre biler i byen.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en udfordring i at vi har for få billige boliger i København..

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

Ledelse, Professionshøjskolen Metropol
Professionsbachelor

Erhvervserfaring

2016 - nu

Pædagog Rosenborg Frihavns Børnehave
A

Uddannelse

Ledelse, Professionshøjskolen Metropol
Professionsbachelor

Erhvervserfaring

2016 - nu

Pædagog Rosenborg Frihavns Børnehave

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet