PERSONPROFIL

Maria Johanna Frej

Socialistisk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i København

Født 10. oktober 1967 i Haderselv Gift 2 børn

F

Maria Frej (SF) er medlem af Borgerrepræsentationen i København Kommune. I den forbindelse er hun medlem af Kultur- og Fritidsudvalget.

Frej arbejder som musikprogramchef i Tivoli og sidder derudover i Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for musik. Privat er hun gift med Lars, der er jazzmusiker m.m., og sammen har parret to børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1080 Socialistisk Folkeparti in total 24830
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 485 Socialistisk Folkeparti in total 27547

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

EN STEMME PÅ KULTUREN
Et rigt og mangfoldigt kunst- og kulturliv gør os stærkere og klogere – som mennesker og som
samfund.
København skal have høje ambitioner på det kulturpolitiske område. Vi skal sikre optimale rammer både for borgernes egne udfoldelser i
kulturhuse, foreninger m.m. og for
professionel kunstnerisk aktivitet, på
spillesteder, teatre, festivaler osv.
Et særlig vigtigt sted at sætte ind er over for børn. Vi bør have minimumsmål for børns møder med kunst og kultur i København.

Jeg sidder pt. i Borgerrepræsentationen og er medlem af
kultur- og fritidsudvalget.
Jeg har altid arbejdet med kultur, både i min fritid og professionelt.
Derudover er jeg stærkt optaget af at bekæmpe ulighed - et af samfundets allerstørste problemer i dag - og af at aflevere kloden i bedre stand til vores børn.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Byen kan ikke holde til biltrafikken, og især ikke den, som sviner. Der påhviler derfor også politikerne at sørge for en velfungerende og billig offentlig trafik. Ikke alle kan cykle, men det er ikke blot at trafikhensyn, men også den individuelle sundhed vigtigt, at kommunen gør det så attraktivt som muligt, for dem der rent faktisk kan cykle

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På Strandengen ikke mindst. Findes der alternativer, som ikke smadrer naturen, så er det OK. Men frem for alt skal der kigges bredt efter nye løsninger på boligproblemet, som jo er reelt nok, og på måder at løfte den økonomiske gæld, kommunen har.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Han er dygtig til at samle det røde flertal om vigtige dagsordenener.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil være en udvikling i den forkerte retning. Vi har brug for en grøn by med ren luft. Vi har brug for mindre trængsel og diesel-os.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hele kultur- og fritidsområdet skal opprioriteres. Det er vigtigt for livkvaliteten.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kulturbudgettet er alt for alt - ca. 0,7 % af kommunens samlede økonomi. Det kan vi gøre bedre. Helst kombineret med konkrete mål vedr. kulturen - f.eks. at alle skolebørn i København x antal gange i løbet af deres skolegang møder kultur.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er nogle vilde uligheder, som vi skal til livs. F.eks. forskelle i gennemsnitlig levealder afhængig af, om du er socialt udsat eller velstillet.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har meget få flygtninge. De få vi har, skal vi behandle ordentligt og selvfølgelig se som en ressource, ligesom vi skal se alle andre mennesker som ressourcer for samfundet.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror, det er en myte, at konkurrence øger serviceniveauet eller kvaliteten. Jeg kender ikke eksempler på, at det rent faktisk er sådan. Der er ikke noget i vejen med private aktører, men i sig selv betyder konkurrencen ikke nødvendigvis at forhold forbedres. Det kan ligesågodt gå den anden vej.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

SF mener, vi skal have et loft på 24 elever i klassen.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke en meget høj kommuneskat i København. Hævede man den en anelse - SF har foreslået 0,3 % - ville man få råd til mere velfærd, kultur, grøn omstilling m.m. Det er vigtigere end en lav procent i sig selv.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kollektive trafik skal ikke have færre ressourcer.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer an på hvilke begivenheden - ikke begivenheder for enhver pris. Men gerne begivenheder, der løfter byens kunst- og kulturliv - både det professionelle og borgerens egne selvudfoldelser.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal behandle mennesker i nød bedre end i dag, herunder flygtninge. At fastholde dem i fattigdom er moralsk forkert og er i øvrigt ikke gavnligt for nogen.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal altid være en grundlæggende ældrepleje, som man har ret til uanset om man har kunnet spare penge op eller ej.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tre børn pr. voksen. Hvis vi ikke passer godt på vores børn, er det svært at rette op på senere. Børnene er vores vigtigste ressorce.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - nu

Suppleant Københavns Kommune, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Københavns Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

1987 - 1997

Cand. phil. Musicology, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2015 - nu

Head of Programme Tivoli Gardens A/S
F

Politiske hverv

2017 - nu

Suppleant Københavns Kommune, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Københavns Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

1987 - 1997

Cand. phil. Musicology, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2015 - nu

Head of Programme Tivoli Gardens A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet