PERSONPROFIL

Marcus Vesterager

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i København

Født 8. november 1991 Single

A

Marcus Vesterager Lind (S) er medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Han er medlem af Teknik- og Miljøudvalget samt

Han har ikke tidligere været medlem, men har i stedet brugt sine partipolitiske kræfter i Frit Forum, en forening for socialdemokratiske unge. I øjeblikket er han formand for afdelingen i København, men er også en del af landsledelsen.

Udover sit politiske virke, så studerer han til daglig på Kunstakademiets Arkitektskole, hvor han er i gang med kandidatprogrammet Urbanism and Societal Change. Hans politiske mærkesager er bl.a. at kæmpe for et grønnere og mere mangfoldigt København.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2523 Socialdemokratiet in total 82819

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Som arkitektstuderende er jeg vant til at tænke nyt. Derfor vil jeg forene den sociale og miljømæssige bæredygtighed.

Konkret vil jeg sætte turbo på den grønne omstilling, nedsætte luftforureningen, højne livskvaliteten og kæmpe for et socialt og retfærdigt boligmarked, der i fællesskab med en stærk folkeskole fortsat kan sikre et København for de mange – ikke de få.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have mange flere københavnere op på cyklen. Det er godt for luftkvaliteten, miljøet og vores folkesundheden. Vi skal arbejde os hen imod en by, hvor endnu færre er afhængige af bilen, men vi er der ikke endnu.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man kan rykke byggeriet til et andet sted og stadig have en holdbar økonomi, ser jeg intet problem i at rykke det.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Frank Jensen gør det godt, men jeg vil også gerne have, at han hæver ambitionerne på en række områder, særligt det grønne område.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En konstant vedligeholdelse af Københavns aldrende vejnet er nødvendig for, at København også i fremtiden er en by, der er nem at komme rundt i. Men vi skal ikke prioritere biler frem for kollektiv trafik eller cykler.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København skal være en forgangsby for den grønne omstilling. En central akse i denne omstilling er mere og bedre genanvendelse og sortering af borgernes affald. Vi skal dog være sikre på, at indsatsen hos den enkelte modsvarer den grønne gevinst, og derfor skal vi sortere smartere.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idræt er vigtig for vores sundhed, ve og vel, og derfor skal vi også sikre, at idrætsområdet har de ressourcer, der er brug for.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kulturen og dens institutioner spiller en central rolle i det danske velfærdssamfund, og derfor er adgangen til kultur og kulturinstitutioner ekstrem vigtig for os alle.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi har fokus på de socialt udsatte grupper, der er i vores by. Dem skal vi tage hånd om, for det er både bedre for dem og for vores by. Ved en målrettet og effektiv indsats sikrer vi også, at mange udsatte borgere en dag bliver en endnu større gevinst for vores by.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan og skal hjælpe de flygtninge, der kommer til vores by. Jeg ser dem ikke som problemer, men potentialer. Vi skal dog være opmærksomme på byens integrationspotentiale, og dermed også dens begrænsninger.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kernevelfærden skal varetages af kommunen, men der er dog få områder, hvor private aktører kan bistå i løsningen af kommunale opgaver på ældreområdet, f.eks. inden for transport.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er både brug for tilførslen af flere midler, og en afbureaukratisering af arbejdsgangene i sundhedsvæsnet. På den måde kan forbedre sundhedssystemet både for de ansatte og patienterne.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ved, at færre elever i klassen betyder mere tid til undervisning og pædagogisk opmærksom, og det er derfor afgørende, at vi sikrer de bedste forhold for eleverne. Folkeskolen skal styrkes både for lærere, elever og samfundets skyld.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er helt uenig. Jeg tror ikke, det er let for nogen at være arbejdsløs. Hverken i systemet eller på det personlige plan.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Københavns Kommune har udfordringer, men kommuneskatten er ikke en af dem.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København er en fysisk lille kommunen, der er tæt bundet sammen. Vi skal dog sikre at den kollektive trafik i København, tilgodeser alle byens borgere. Derfor skal vi udbygge metroen, således at hele København kommer på metronettet. Et af elementerne er en metrolinje til Tingbjerg via Brønshøj.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have flere gadeplansmedarbejdere, for de kan være med til at holde unge væk fra de usunde miljøer. Også skal vi aktivt modarbejde de kræfter, der gør det attraktivt at gøre karriere på gaden. Derfor skal vi også på prøvebasis legalisere hash for at tage indtægten fra rocker- og bandegrupperingerne.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Investeringer i supercykelstier og grønne transportveje har været en enorm succes for København. Det har gjort hverdagen nemmere for en masse københavnerne, og derfor skal vi også investere i flere af disse grønne transportløsninger i fremtiden.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De grønne områder i København er byens lunger og borgernes fristeder. Derfor er det også vigtigt, at vi gør meget for at bevare dem.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen er allerede god til at tiltrække store kulturelle begivenheder med sin nuværende indsats.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har desværre for mange af byens borgere, som står udenfor fællesskabet. Dem skal vi have med, og det kræver en øget indsats fra kommunen. Ressourcer kan dog ikke gøre det alene, og vi skal sikre, at indsatsen bliver understøttet af aktive borgerinitiativer.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er afgørende, at de der kommer til vores by, også bliver en del af den. Derfor skal vi have integreret dem i samfundet, og det kræver en god kommunal indsats - gerne støttet af lokale og frivillige kræfter. Det er en bydende nødvendighed, at integrationsindsatsen forbedres drastisk, hvis vi fremadrettet skal have et socialt stærkt og sammenhængende København.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores ældrepleje skal i sig selv være et sådan tilbud, at personale og familie til sammen kan give den enkelte den hverdag, de har brug for, og jeg mener ikke, at den enkelt skal betale for kommunale ydelser.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sindslidelser skal sidestilles med fysisk lidelser. Der er både brug for tilførslen af flere midler, og en afbureaukratisering af arbejdsgangene i sundhedsvæsnet. På den måde kan forbedre sundhedssystemet både for de ansatte og patienterne.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er for få pædagoger i vores daginstitutioner, og det går ud over børn og medarbejdere. Vi skal sikre, at både børn og medarbejdere har det godt, når de er i daginstitutionerne, og derfor er det vigtigt, at vi giver flere ressourcer til området.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Københavns Kommune er allerede god til at til private virksomheder. Men København skal være en grøn foregangsby, og derfor skal vi også blive endnu bedre til at tiltrække flere grønne virksomheder og initiativer. København skal drives af grøn vækst!

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Københavns Kommune har udfordringer, men grundskylden er ikke en af dem.

Politiske hverv

Formand for Frit Forum København
Næstformand for Frit Forum

2017 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Københavns Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Socialudvalget Københavns Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Formand Frit Forum, København

Uddannelse

2012 - nu

Stud.Arch.Maa Kunstakademiets Arkitektskole

Erhvervserfaring

Studentermedarbejder Forbundet Arkitekter og Designere
A

Politiske hverv

Formand for Frit Forum København
Næstformand for Frit Forum

2017 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Københavns Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Socialudvalget Københavns Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Formand Frit Forum, København

Uddannelse

2012 - nu

Stud.Arch.Maa Kunstakademiets Arkitektskole

Erhvervserfaring

Studentermedarbejder Forbundet Arkitekter og Designere

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet