PERSONPROFIL

Marcus Knuth

Venstre

Valgt i Sjællands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i København

Født 2. april 1976 i København Single

V

Mærkesager

  • Ældreområdet
  • Skole og uddannelse
  • Udenrigs- og forsvarspolitik
  • Retspolitik
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

Jeg kom i Folketinget for første gang ved det sidste valg i 2015. Det har været en oplevelse at se, at selvom man kommer ind som ny udefra, så kan man være med til at gøre en stor forskel.

Jeg lægger stor vægt på, at vi skal sikre et trygt, ordentligt og sikkert Danmark. En fornuftig og konsekvent udlændingepolitik er vigtig for mig, ligesom jeg arbejder for en liberal økonomisk politik med lavere skatter og afgifter for os danskere og for vores danske virksomheder.

Jeg kommer fra Lolland-Falster og således er en fornuftig balance mellem by og land i Region Sjælland vigtig for mig. Det gælder lige fra vores landbrugspolitik til at sikre, at vi har arbejdspladser og adgang til læge og gode sygehuse i hele vores område.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være nemmere for en dansker, der taler dansk og del af vores samfund, men det skal være sværere for personer, som er del af et parallelsamfund eller som ikke agere i vores samfund.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bekæmpe fattigdom, men vi skal ikke brandbeskatte eller undergrave private virksomheder eller lønmodtagere.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et voksende antal ældre, og de fortjener den bedst muligt hjælp.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med forbehold for dem, som er nedslidte eller ikke længere kan arbejde.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men jeg er tilhænger af, at vores ældre skal have flere valgmuligheder og mulighed for tilkøbsordninger.

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sænke skatterne generelt, men gerne først i bunden.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores udligning skal bedre afspejle, at der er ændringer i demografien der gør, at nogle af vores udsatte kommuner har brug for en ekstra hånd.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det afhænger af sektoren.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal være bedre til at håndhæve loven, da alt for mange unge har for let adgang til stærk alkohol - dog ikke øl og vin. .

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er et af de fem lande, der lever op til FN's målsætning, og det skal vi blive ved med.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er enig, men kun så længe, at vores forsvarssamarbejde fortsat foregår primært gennem NATO og i samarbejde med bl.a. USA.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straf for vold bør også føre til, at man nemmere kan miste retten til dansk statsborgerskab.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke tilhænger af afgifter og tvang men hellere, at vores virksomheder selv tænker mere miljøvenligt.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er vigtigere, at den kollektive trafik bliver bedre, end at der bygges en motorvej på tværs af Sjælland – fra Kalundborg til Rønnede via Næstved

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er nødvendigt med en motorvej, der binder Sjælland sammen, men samtidig skal vi også sikre bedre kollektiv trafik.

44 Nogle af de små sygehuse i Region Sjælland bør genåbnes – også selvom det betyder, at der skal spares andre steder i sundhedsvæsnet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt med nærhed i sundhedssystemet, så man nemt kan komme til lokalt med mindre problemer - samtidig med, at vore nye supersygehuse kan specialisere sig i de komplicerede operationer.

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Ringsparken i Slagelse, Motalavej i Korsør og Agervang i Holbæk for at bekæmpe ghettodannelse

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi må ikke acceptere de problemer, som vi har med ghettoer og parallelsamfund, og derfor kan tiltag som tvangsflyttelse være nødvendigt.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1637 Venstre in total 23652

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde for en tryg, sikker og ren Hovedstad, som hele Danmark ynder at besøge eller bo i.

Vi skal sætte meget hårdere ind overfor bander, kriminalitet, støj og svineri i Københavns gader.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingsmedlem Sjællands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

2019 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Sjællands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

2015 - 2019

Folketingsmedlem Sjællands Storkreds, Venstre

2017 - 2019

Medlem af Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune, Venstre Københavns Kommune, Venstre
Udlændingeordfører Folketinget, Venstre
Integrationsordfører Folketinget, Venstre
Grønlandsordfører Folketinget, Venstre
Folketingskandidat Sjællands Storkreds, Venstre
Medlem af Energi- Forsynings- og Klimaudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Europaudvalget Folketinget, Venstre

2017 - nu

Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Københavns Kommune, Venstre

Uddannelse

2012 - 2013

Master Public Administration, Harvard University

2005 - 2007

Master Business Administration, IESE Business School - University of Navarra

1999 - 2002

Bachelor Economics, University of Virginia
Løjtnantskolen Hærens Kampskole
IB-Student

Erhvervserfaring

2014 - 2015

Seniorrådgiver Danmarks Syrienindsats, Udenrigsministeriet, Tyrkiet og Mellemøsten

2010 - 2012

Chef EU's ambassadesamarbejde (IPCB/EUPOL), Afghanistan

2009 - 2010

Seniorrådgiver Udenrigsministeriets Afghanistanindsats, Afghanistan

2008 - 2009

Kaptajn Den Danske Kampgruppe, Helmandprovinsen, Afghanistan

2007 - 2008

Associate Lehman Brothers Investment Bank, London

2002 - 2005

Finansrådgiver Cantor Fitzgerald & FXCM, London

1997 - 1998

Løjtnant og premierløjtnant af reserven Gardehusarregimentet

1996 - 1997

Værnepligtig menig og sergent Hæren
V

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingsmedlem Sjællands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

2019 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Sjællands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

2015 - 2019

Folketingsmedlem Sjællands Storkreds, Venstre

2017 - 2019

Medlem af Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune, Venstre Københavns Kommune, Venstre
Udlændingeordfører Folketinget, Venstre
Integrationsordfører Folketinget, Venstre
Grønlandsordfører Folketinget, Venstre
Folketingskandidat Sjællands Storkreds, Venstre
Medlem af Energi- Forsynings- og Klimaudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Europaudvalget Folketinget, Venstre

2017 - nu

Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Københavns Kommune, Venstre

Uddannelse

2012 - 2013

Master Public Administration, Harvard University

2005 - 2007

Master Business Administration, IESE Business School - University of Navarra

1999 - 2002

Bachelor Economics, University of Virginia
Løjtnantskolen Hærens Kampskole
IB-Student

Erhvervserfaring

2014 - 2015

Seniorrådgiver Danmarks Syrienindsats, Udenrigsministeriet, Tyrkiet og Mellemøsten

2010 - 2012

Chef EU's ambassadesamarbejde (IPCB/EUPOL), Afghanistan

2009 - 2010

Seniorrådgiver Udenrigsministeriets Afghanistanindsats, Afghanistan

2008 - 2009

Kaptajn Den Danske Kampgruppe, Helmandprovinsen, Afghanistan

2007 - 2008

Associate Lehman Brothers Investment Bank, London

2002 - 2005

Finansrådgiver Cantor Fitzgerald & FXCM, London

1997 - 1998

Løjtnant og premierløjtnant af reserven Gardehusarregimentet

1996 - 1997

Værnepligtig menig og sergent Hæren

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet