PERSONPROFIL

Maja Krog

Alternativet

Valgt ved kommunalvalget i København

Født 17. december 1981 i København Gift 1 barn

Å

Maja Krog (AL) er kandidat til Borgerrepræsentation i Københavns Kommune ved valget 2017. Hun er familiepolitisk ordfører, ordfører for børneliv, samt ordfører for singleliv.

Maja Krog er uddannet kaospilot. Hun er desuden selvstændig grafisk designer med virksomheden Genspejl og har siden 2012 også undervist i yoga og pilates. Privat er hun gift, og mor. Hendes familie bor samme på Amager.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1102 Alternativet in total 31553

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

FLERE PÆDAGOGER

Jeg vil arbejde for at skabe bedre dagsinstitutioner, hvor vi sikrer, at der er pædagoger og tid nok til det enkelte barn. Der skal være tid til omsorg, opmærksomhed og leg - og frem for alt tid til, at hvert barn kan udvikle sig i sit eget tempo og føle sig set og hørt. Det vil være en stor investering på kort sigt, men jeg er overbevist om, at det betaler sig på lang sigt.

WORK-LIFE BALANCE

Jeg vil arbejde for, at Københavns Kommune er med til at sikre en god balance mellem arbejde og fritid. Vi skal huske at overveje, hvorfor vi arbejder – for hvis skyld gør vi det? Svaret som jeg ser det er, at vi arbejder for at skabe et godt liv og et godt samfund. Det gode liv er i min optik det liv, hvor vi hver især har balance mellem arbejde, fritid og familieliv, der hvor vi har mulighed for og tid til at gøre de ting, vi har lyst til ud over arbejde. Vi skal kunne designe vores eget liv, og her skal Københavns kommune gå forrest, ved at investere i det hele menneske, hvilket jeg tror på, er det menneske der tilfører samfundet størst værdi. Derfor vil jeg blandt andet arbejde for en 30 timers arbejdsuge, bedre vilkår for familier ved børns sygdom, samt en genindførelse af hjemmepasningsordningen.

BEDRE BARSELSLIV

Jeg vil arbejde for et bedre og mere ligestillet barselsliv i Københavns Kommune. Det første år af et barns liv er det vigtigste. Her lægger barnet fundamentet for hele livet. Derfor skal vi som kommune tilbyde de bedste rammer i denne tid. Vi skal værne om forældrene for herigennem at værne om børnene. Det skal vi bl.a. gøre ved at øge støtten til familier med helt små børn og ved sikre større inddragelse af faderen igennem hele graviditeten og barslen. Undersøgelser viser, at det vil øge både faderens, barnets og hele familiens trivsel, hvis faderen inddrages mere. Jeg vil derfor arbejde for 12 ugers ekstra øremærket barsel til fædre, et øget fokus på aktiviteter og grupper for fædre på barsel, samt en generel styrkelse af sundhedsplejerskens ...

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Kandidat til Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Alternativet

Uddannelse

2009 - 2012

Kaospilot

Erhvervserfaring

2012 - nu

Yogainstruktør

2006 - nu

Selvstændig grafisk designer Genspejl
Å

Politiske hverv

Kandidat til Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Alternativet

Uddannelse

2009 - 2012

Kaospilot

Erhvervserfaring

2012 - nu

Yogainstruktør

2006 - nu

Selvstændig grafisk designer Genspejl

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet