PERSONPROFIL

Magnus Denlov

Liberal Alliance

Kandidat ved kommunalvalget i Allerød

Født 9. februar 1998 i Allerød Single

I

Magnus Denlow var i år 2017 kandidat for Liberal Alliance til kommunalvalget i Allerød kommune. Magnus Denlow blev ikke valgt ind.

Han er student fra Niels Brock Innovationsgymnasium og arbejder til daglig som selvstændig erhvervsdrivende.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 24 Liberal Alliance in total 367

Mærkesager

  • Ældre
  • Skat

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op, fordi de unge skal have en stemme i byrådet. Derudover skal vi sikre os en fremtid med vækst, også om 4 år.

I Allerød kommune får vi flere og flere ældre, derfor er det vigtigt, at vi sikrer os, at de ældre får præcis den behandling, der er nødvendig for dem. Vi skal samtidigt sikre os, at de penge, vi indkræver fra borgerne, bliver brugt bedst muligt.

Det betyder, at vi ikke skal bruge borgernes penge på prestige projekter, men på varme hænder.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at Jørgen Johansen har været en helt fin borgmester. Jørgen har gjort mange gode ting for kommunen, men det kan altid gøres bedre.

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vækst er altid godt, derfor er det klart en god ide at bygge flere boliger samt erhvervsbyggeri.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener bestemt at vi skal investere mere i biltrafik, da der er massive problemer især i morgen og eftermiddags trafikken.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke at det er statens ansvar at få borgerne til at affaldssortere.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke vi skal afsætte flere penge til idrætsområdet. Hvis man ønsker at dyrke sport, må det være en personlig udgift.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er meget uenig i at vi bør tilføre flere penge til kultur. I Allerød kommune skal vi fokusere på kernevelfærd, jeg mener det er langt vigtigere at kunne pleje vores ældre, end det er at have en statue.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener vi skal hjælpe de mennesker, der ikke kan hjælpe dem selv.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener det udgør et stort problem, både som borger og som ung, kan jeg sagtens forstå at man føler sig utryk ved at gå i Allerød om aftenen.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener klart at mere konkurrence i ældreplejen vil medføre en stigning i service.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at vi genoptræner de mennesker, der har været udsat for en ulykke. Da vi så bedre kan få dem ud og bidrage til samfundet.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener det er op til den enkelte leder på institutionen at vurdere hvorvidt det er nødvendigt at nedbringe antallet af elever i en klasse.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at kommunalskatten skal sættes ned. I Allerød. En lav kommunalskat er en klog måde at få flere familier til at flytte hertil.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener vi bør kigge grundigt på budgettet, og finde ud af om der er behov for flere penge til ydreområderne i Allerød kommune.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at vi skal gøre vores yderste for at få sikret, at unge ikke kommer ind i kriminelle miljøer.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener vi skal prioritere pengene, så det giver mest mening. Det gør det især på vejene, derfor er det selvfølgelig der penge bør bruges.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke en kommunal kerneopgave at tiltrække kulturelle begivenheder.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Allerød kommune, går det rigtig godt med at få flygtninge integreret, derfor mener jeg ikke vi behøves at afsætte flere penge til dette.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at alle ældre er berettiget til en grundlæggende service af det offentlige. Men de ældre skal have lov til at købe flere eller bedre ydelser.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke at flere penge er vejen frem. Vi skal i stedet stole på de ansatte, vi skal tro på at de vil gøre deres job, bedst muligt.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener helt klart at vi skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder, da det er vigtigt at vi er en attraktiv erhvervskommune, både nu men også i fremtiden.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Bestyrelsesmedlem LA Allerød

Uddannelse

HHX Niels Brock Innovationsgymnasiet

Erhvervserfaring

Selvstændig
I

Politiske hverv

Bestyrelsesmedlem LA Allerød

Uddannelse

HHX Niels Brock Innovationsgymnasiet

Erhvervserfaring

Selvstændig

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet