PERSONPROFIL

Mads S.B. Pedersen

Socialdemokratiet

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 29. december 1970 i Valby Gift 3 børn

A

Mads S. B. Pedersen var i år 2017 kandidat for Socialdemokratiet ved Kommunalvalget i København kommune. Mads S. B. Pedersen blev ikke valgt ind.

Mads S. B. Pedersen (S) stillede også op ved kommunalvalget i 2013.

Hans berøringflade med det politiske felt har han fået igennem sit tidligere arbejde som chefrådgiver i interesseorganisationen Danske Gymnasier, hvor han agerede bindeled til det politiske system og embedsværket.

Mads Pedersen er uddannet kandidat fra Københavns Universitet. Efter endt uddannelse har han arbejdet som underviser i gymnasieskolen, chefrådgiver og nu som pædagogisk leder på HTX i Roskilde. Privat er han gift, og far til tre.

Valgresultater

KV 2013 Personlige stemmer 311 Socialdemokratiet in total 76524
KV 2017 Personlige stemmer 325 Socialdemokratiet in total 82819

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde for, at København er en by, der sætter standarder for resten af verden. København skal sætte høje standarder for folkeskolen og miljøet.
Der skal skabes det rette miks mellem den kollektive trafik og privatbilismen.
Herudover skal København skabe gode rammer for kulturen, så dan kan blomstre og trives.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I en storby som København skal der være plads til både cyklister og bilister. Vi skal finde en løsning som tilfredsstiller begge partner bedst muligt.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal prøve at finde en anden løsning, hvis det ikke er muligt, skal vi holde fast i den beslutning, der blev taget for 25 år siden.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København har landets mest nedslidte anlæg - det skal vi have fikset. Hertil kommer, at byen hele tiden vokser med 10.000 indbygger om året. Det medfører, at vi ud over at fikse det nuværende udbud også skal etablere flere idrætsfaciliteter.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bedømmes på den måde vi tager os af de svage i vores samfund - der er behov for at støtte de socialt udsatte, så den kan blive inkluderet i samfundet.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har vist sig gang på gang, at private udbyder ikke kan levere - derfor skal vi stoppe med det. Spild af tid og penge konstant at udbyde drift af ældreplejen, når det ikke alligevel ikke lykkes.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På nogle områder - ja. fx til at fremme integration, men på andre områder nej.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At hindre unge i at træde ind i banderne vil alt andet lige betyde færre udgifter på den lange bane. Så vi skal investere i at holde de unge uden for banderne.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vigtigt at vi finder det rette miks mellem cyklisme, offentlig transport og privatbilisme. Der skal være plads til alle tre.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En forbedre indsats vil betyde besparelser på andre områder på sigt. Så ved en målrette indsat kan vi fremme budgettet på sigt, og derved finde penge til at investere på fx det kulturelle område.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle børn skal have en tryk start i vores daginstitutioner. Det betyder, at vi skal bedre normeringen på området.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København har brug for arbejdspladser - derfor skal vi gøre det attraktivt for virksomheder at etablere sig i København.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Medlem af Socialdemokratiets 8. kreds bestyrelse i Valby
Kredsformand for Socialdemokratiets 8. kreds i Valby

Uddannelse

Kandidatuddannelse Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Pædagogisk leder HTX Roskilde
A

Politiske hverv

Medlem af Socialdemokratiets 8. kreds bestyrelse i Valby
Kredsformand for Socialdemokratiets 8. kreds i Valby

Uddannelse

Kandidatuddannelse Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Pædagogisk leder HTX Roskilde

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet