PERSONPROFIL

Louise Colding Sørensen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Hillerød

Født 14. juni 1967 i Hillerød Gift 4 børn

A

Louise Colding (S) er byrådsmedlem i Hillerød Kommune, hvor hun blev valgt første gang i 2005. Hun er formand for Natur-, Miljø- og Klimaudvalget samt medlem af Kultur og Fritidsudvalget.

Louise Colding er uddannet pædagog, og hun var i en kortere periode familie- og børneekspert hos Go' Morgen Danmark på TV2. Siden 2014 har hun arbejdet som formand for Hillerød Forsyning.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 163 Socialdemokratiet in total 8158
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 226 Socialdemokratiet in total 7596

Mærkesager

  • Trafik
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Trafikken skal glide bedre og trafiksikkerheden skal op! Hillerød bymidte skal blomstre!
Børn og Unge skal trives i Hillerød!
Jeg er meget aktiv på Facebook, hvor jeg altid kan kontaktes, og altid vil tage en henvendelse fra dig seriøst. Jeg vil også gerne tage ud til folk, lytte til ideer og blive klogere på, hvordan vi sammen kan finde gode løsninger, der kan gøre det bedre at bo i Hillerød. Vi skal have flittige politikere, der er optaget af at gøre mere for Hillerøds borgere og sikre Hillerøds fremtid.
Jeg er til for dig, for vores børn og for Hillerøds fremtid.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Hillerød Kommune skal udlicitere rengøringen på kommunens skoler og daginstitutioner.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har vi prøvet, og det var ikke en succes.

2 Dorte Meldgaard har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at en borgmester tager ansvar, er synlig og træffer politiske beslutninger. Her vil Kirsten Jensen være bedst

3 Hillerød Kommune bør tillade, at der bygges højt og tæt i Hillerød Centrum.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer an på hvor højt og hvor tæt. Vi skal overveje, hvor meget trafik bymidten kan holde til.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan godt sortere mere, og det er på vej.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er mange ønsker fra idrætsforeningerne, og et er vigtigt at kommunen bakker op om at folk har en od og sund fritid

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger ikke mange penge på det, set i forhold til andre kommuner, men vi har tidligt investeret i at skabe gode rammer for kulturen, så som Klaverfabrikken, biblioteket og Føllegård. Men vores kommune kunne godt bruge Flere ressourcer til at bakke op om de mange frivillige, der gør et meget stort stykke arbejde

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det meste er bestemt fra Christiansborg

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er der absolut ikke noget der tyder på. Tvært imod, så har vi set, at plejeniveauet falder, når plejefirmaerne går konkurs og kommunen skal overtage alle plejeopgaverne fra dag 1

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er lige afsat penge til genoptræning, og vi har et helt nyt sundhedscenter til genoptræning, så der er vi vist ret godt med.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler ikke om antallet af elever, men om antallet af voksne. Hvis elevtallet bliver for lavt, kan det være svært for børnene at finde nogen, de kan spejle sig i.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er slet ikke let. Man bliver vendt i døren, og der bliver stillet mange krav. Desuden er der ikke mange arbejdsløse i det hele taget.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, der er en god balance i forhold til antallet borgere. men vi skal finde en bedre måde at lytte til hinanden, så vi får fastsat hvad behovet er

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer an på hvad det er for nogle cykelstier. Der mangler stadig mange inde i Hillerød , og der er mange vje, der også trænger ti at blive lappet. Det er viigt at vi har råd til at lave hastighedsdæmpende foranstaltninger i mange af de mindre lokalområder. Vi vil sænke farten.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede en del muligheder for at henvise til virksomheder fx på Favrholm. Det jord, der i dag er planlagt til at skulle rumme erhverv, skal vi beholde til det formål. Men i skal overveje hvor stor vi synes at vores byområder skal være. Måske er Hillerød stor nok når Favrholm og Ullerød Nord er fuldt udbyggede

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialdemokraterne fik sat penge af til en event-pulje. Vi så gerne at den pulje blev større

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør sættes mere ind, men kun i en periode. De lokale beboere skal inddrages mere

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vigtigste redskab til integration er, at folk får et arbejde på en dansk arbejdsplads. Det er billigere for kommunen at vores flygtninge har et arbejde Hillerød kommune bruger allerede en del ressourcer på at integrere vores nye borgere. Desuden har vi et virkelig godt frivilligt netværk, og det fungerer meget bedre, end når myndighederne skal ind og pådutte nogen noget.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, de ældre har allerede betalt. Der skal være lige vilkår i vores ældrepleje

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har lige afsat penge til en akuttelefon for sindslidende, og både sociale indsatser og sundhedsområdet skal holdes oppe

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores børn skal have en tryg barndom og et godt liv. Børn er vores vigtigste ressource. De repræsenterer fremtiden.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede gode muligheder for at tiltrække virksomheder, og det gør vi også

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har Nordsjællands laveste grundskyld

Politiske hverv

Medlem af Miljø- og Teknikudvalget Hillerød Kommune, Socialdemokratiet

2005 - nu

Byrådsmedlem Hillerød Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Hillerød Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Formand for Natur-, Miljø- og Klimaudvalget Hillerød Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

2015 - 2015

Diplomuddannelse Bestyrelsesarbejde, Københavns Universitet

1989 - 1992

Professionsbachelor Pædagog, Hillerød Pædagogseminarium

Erhvervserfaring

2014 - nu

Bestyrelsesformand Hillerød Forsyning

1998 - 2000

Familie- og børneekspert TV2, Go' Morgen Danmark
A

Politiske hverv

Medlem af Miljø- og Teknikudvalget Hillerød Kommune, Socialdemokratiet

2005 - nu

Byrådsmedlem Hillerød Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Hillerød Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Formand for Natur-, Miljø- og Klimaudvalget Hillerød Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

2015 - 2015

Diplomuddannelse Bestyrelsesarbejde, Københavns Universitet

1989 - 1992

Professionsbachelor Pædagog, Hillerød Pædagogseminarium

Erhvervserfaring

2014 - nu

Bestyrelsesformand Hillerød Forsyning

1998 - 2000

Familie- og børneekspert TV2, Go' Morgen Danmark

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet