PERSONPROFIL

Louisa Schønnemann Bøttkjær

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Gentofte

Født 6. maj 1967 i Helsingør kommune Gift 4 børn

C

Louisa Schønnemann Bøttkjær (K) er kommunalbestyrelsesmedlem i Gentofte Kommune. Hun er næstformand for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget samt medlem af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget og Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget.

Louisa Schønnemann Bøttkjær har tidligere været medlem af kommunalbestyrelsen i Gentofte. Ved valget i 2009 blev hun valgt som suppleant for Radikale Venstre, og i 2011 blev hun medlem som afløser for den tidligere partifælle Thea Mikkelsen (R), der flyttede fra kommunen. Louisa Schønnemann Bøttkjær skiftede i foråret 2013 til Det Konservative Folkeparti.

Louisa Schønnemann Bøttkjær er kandidat i jura fra Københavns Universitet, og hun har siden uddannet sig i kommunikation og journalistik ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Hun læser nu en master ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret på Københavns Universitet. Louisa Schønnemann Bøttkjær erhverver sig som ejer af en boghandel i Charlottenlund. Hun er i øvrigt også bestyrelsesmedlem for Bostedet Østerled i Gentofte. Priavte er Louisa Schønnemann Bøttkjær gift og bosat i Klampenborg.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 278 Det Konservative Folkeparti in total 23506
KV 2013 Personlige stemmer 64 Det Konservative Folkeparti in total 19930

Mærkesager

  • Sundhed
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Åbenhed og inddragelse
Arbejde for et fortsat åbent, tillidsfuldt, effektivt og respektfuldt samarbejde mellem administration og politikere på Gentofte Rådhus og på alle kommunens institutioner.

Respekt og omsorg
Fokus på almen dannelse i kommunen, på formen i institutioner, og i alle de sociale møder som opstår. En ordentlig omgangsform og hverdagsetik, som gør livet meningsfuldt og indholdsrigt for alle - og som skaber et særligt kit, der binder kommunens borgere sammen.

Lokalt og interessant
Mindre forretninger og selvstændige skal trives og udvikle sig i kommunen. Butikstorv og forretninger skal være levende og forskellige, så kommunen har et tidssvarende og attraktivt handelsliv.

Tryghed og frihed
Børn og unge skal kunne færdes trygt og sikket i kommunen, både i forhold til trafik og i det hele taget.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2019 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Bygnings- og Arkitekturudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Næstformand for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2011 - 2013

Kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune, Radikale Venstre/Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

2014 - nu

Bestyrelsesmedlem Botilbuddet Østerled

Uddannelse

2014 - nu

Master Søren Kierkegaard, Københavns Universitet

2006 - 2006

Journalistik og kommunikation, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

1989 - 1996

Kandidat Jura og international lov, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Adm. direktør Rutiner og Ritualer ApS
C

Politiske hverv

2019 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Bygnings- og Arkitekturudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Næstformand for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2011 - 2013

Kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune, Radikale Venstre/Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

2014 - nu

Bestyrelsesmedlem Botilbuddet Østerled

Uddannelse

2014 - nu

Master Søren Kierkegaard, Københavns Universitet

2006 - 2006

Journalistik og kommunikation, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

1989 - 1996

Kandidat Jura og international lov, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Adm. direktør Rutiner og Ritualer ApS

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet