PERSONPROFIL

Lotte Greve

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Lejre

Født 7. april 1977 i Herlev Gift 2 børn

V

Lotte Greve (V) er kommunalbestyrelsesmedlem i Lejre Kommune. Hun er medlem af Børn-, og Ungdomsudvalget og den lokale partibestyrelse.

Lotte Greve er uddannet social- og sundhedsassistent, og hun har tidligere arbejdet som social- og sundhedsassistent på hospital og i hjemmeplejen. I dag er hun kontorassistent på et socialt botilbud for mennesker med cerebral parese. Hun har desuden erfaring fra foreningslivet og med frivilligt arbejde som forældrerådsrepræsentant og områdebestyrelsesformand på dagtilbudsområdet i Lejre.

Privat er Lotte Greve gift med David. Sammen har parret to børn på ni og seks år.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 203 Venstre in total 4162

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg har indgående kendskab på børneområdet, kommer med en yngre og frisk tilgang og tilbyder nytænkning til den etablerede kommunale vanepolitik. Jeg vil gerne gøre op med sløvsindet kommunal betjening og tror på, at glade kommunale medarbejdere avler god borgerbetjening. Lejre Kommune skal være DK's bedste arbejdsplads. Dertil vil jeg gerne gøre op med sommerhusområderne: Borgerne bor der alligevel på helårlig basis, så hvorfor ikke betale indkomstskat til Lejre i stedet for proformaadresser i andre kommuner? Lejre byder på smukke kyststrækninger, der hverken bliver mere eller mindre kønne af sommerhus kontra helårshus, men indeholder et kæmpe potentiale til flotte kystnære boliger, der hvor der i forvejen er bygget sommerhuse. Det vil tiltrække nye indkomststærke borgere. De øvrige kystnære naturområder skal naturligvis fortsat bevares. Lejre har en enestående natur - nærhed til dejlige byer som Roskilde og Holbæk - og ligger tæt på vores hovedstad. Vi har alle muligheder for at gøre Lejre til en attraktiv kommune at slå sig ned i. Det kræver nytænkning, og det er jeg garant for. Først og fremmest er min mærkesag dog børneområdet, som jeg har kæmpet for og fortsat vil kæmpe for. Jeg går til valg på sloganet: Dit barn - mit fokus.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes at der er alt for meget fokus på økologi. Jeg kunne godt tænke mig at vi også kunne fremhæve Lejre når det gælder kerneopgaverne om børn og ældre. Det halter i den grad og det skal der laves om på.

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Carsten Rasmussen har klaret borgmesterposten godt efter han overtog den fra Mette Touborg "i utide". Dog ser jeg hellere en "blå" borgmester og et blåt liberalt flertal efter kommunalvalget.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er en geografisk stor kommune med 49 landsbyer. Den kollektive trafik skal fungere, så man ikke bliver fanget i sit eget hus uden mulighed for at komme til et supermarked, hvis man ikke har et kørekort eller bil.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men kvalitet og økonomi hænger ofte sammen. Jeg er ikke tilhænger af at vi tager de billigste udbydere, for servicen er ofte derefter. Vi skal have kvalitet ind i ældreplejen - også selvom det koster ekstra.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke før der er overblik i det kommunale budget og kun hvis man kan finde økonomisk overskud til det.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes at man har fokuseret alt for meget på de 3 store byer de siden kommunalreformen. Vi skal have de 46 andre byer prioriteret meget højere end det har været tilfældet de sidste mange år.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der hvor der især cykler skolebørn skal cykelstier prioriteres. Vi skal ikke have kommunens børn til at cykle til og fra skole på trafik farlige veje. Desuden er jeg fortaler for at fodgængerovergange også skal prioriteres ved især skolerne.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har fået en del demente borgere i Lejre kommune og dem skal der tages hånd om. Desuden skal der tages hånd om de pårørende der ofte har det eget svært hvis den ene part bliver dement.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er blandt andet det jeg går til valg på. Jeg har haft min daglige gang i Lejre kommunes dagtilbud de sidste 6 år. Det SKAL vi gøre bedre end det er nu.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og her ville det være rart hvis vi have gode mobil- og bredbåndsforbindelser. Før vi har det er vi ikke attraktive for private virksomheder. Så meget bedre mobil- og bredbåndsdækning vil jeg arbejde for. Digitalisering er en stor del af alle familiers hverdag, derfor er det kritisabelt at vi ikke er bedre med på det område.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Såfremt det bliver et liberalt flertal efter kommunalvalget, så skal det vurderes før der kan blive taget stilling til det.

Politiske hverv

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Venstre
Medlem af Børn- og Ungdomsudvalget Lejre Kommune, Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Venstre, Lejre

Uddannelse

2015 - 2017

Erhvervserfaring

2015 - nu

Kontorassistent Region Hovedstaden

2009 - 2012

Social og sundhedsassistent Gentofte Kommune

2005 - 2009

Social og Sundhedsassistent Amager og Hvidovre Hospital
V

Politiske hverv

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Venstre
Medlem af Børn- og Ungdomsudvalget Lejre Kommune, Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Venstre, Lejre

Uddannelse

2015 - 2017

Erhvervserfaring

2015 - nu

Kontorassistent Region Hovedstaden

2009 - 2012

Social og sundhedsassistent Gentofte Kommune

2005 - 2009

Social og Sundhedsassistent Amager og Hvidovre Hospital

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet