PERSONPROFIL

Lone Yalcinkaya

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Gladsaxe

Født 6. august 1967 i Den Anatolske Højslette, Tyrkiet 1 barn

V

Lone Yalcinkaya (V) er byrådsmedlem i Gladsaxe Kommune, hvilket hun har været siden 2001. Hun er medlem af Miljøudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget samt Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget.

Hun har en kontorfaglig baggrund og arbejder som kontorfuldmægtig i Udlændingestyrelsen. Privat bor hun sammen med sin søn i Søborg.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 325 Venstre in total 5168
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 459 Venstre in total 5119

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg vil kæmpe for
- alle udsatte børns trivsel
- bedre skoler og undervisning
- respektfuld ældrepleje
- at begrænse ungdomsledigheden
- at stoppe radikalisering

Jeg vil kæmpe for at sikre, at udsatte børn og unge i Gladsaxe får den nødvendige hjælp og støtte. Børn og unges trivsel skal altid komme i første række, og kommunen skal ikke udfordre de nedre grænser for serviceloven. Vi har nemlig en særlig forpligtelse over for socialt udsatte børn og unge, så de trives og udvikler sig til gode, ansvarlige samfundsborgere.

Jeg vil ligeledes arbejde for at skabe de mest optimale fysiske rammer for folkeskolen i Gladsaxe. Det kræver, at der i de kommende år afsættes penge til ny- og ombygning af ældre skoler. Som jeg ser det, står Søborg Skole forrest i køen til enten en omfattende renovering eller nybygning af en 3-sporet skole.

Ældreplejen trænger til et mere menneskeligt ansigt. Medarbejderne skal ikke være drevet af et stopur, men have tid til nærvær og samtale med borgerne. Der skal være færrest mulige skift af hjemmehjælpere, når de aflægger besøg i borgernes private hjem. Jeg vil ligeledes kæmpe for at iværksatte initiativer, der skal forbygge ensomhed hos ældre og styrke borgerens netværk.

Ungdomsledigheden skal reduceres kraftigt. Jeg vil arbejde for at sikre de unge arbejde og uddannelse. Jobcentret bør være mere dynamisk og arbejde mere virksomhedsrettet. Jobviften skal hjælpe de unge med en mere differentieret og målrettet indsats.

Vi skal håndhæve en nul-tolerance over for radikalisering. Vi skal have knækket fødekæden til de radikaliserede miljøer. Vi skal sikre, at de unge har alternativer, der er mere spændende og sundere for dem. Enhver medarbejder i kommunen, der er i kontakt med de radikaliserings-truede børn og unge, skal indberette enhver situation, som kan give anledning til bekymring. Radikaliseringstruede unge må aldrig "gro fast” i de forkerte miljøer.

I indeværende byrådsperiode har jeg primært sat fokus på ovenstående emner. Jeg har kæmpe...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gladsaxe Kommune bør udlicitere mere kommunalt arbejde til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Selvom det kan gå ud over serviceniveauet, skal Gladsaxe Kommune bruge færre penge på administration.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Trine Græse har været en god borgmester, siden hun overtog posten tidligere i år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2001 - nu

Byrådsmedlem Gladsaxe Kommune, Venstre
Medlem af Miljøudvalget Gladsaxe Kommune, Venstre
Medlem af Børne- og Undervisningsudvalget Gladsaxe Kommune, Venstre
Medlem af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget Gladsaxe Kommune, Venstre

Tillidsposter

2007 - 2016

Frivillig SOS børnebyerne

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

2016 - nu

Kontorfuldmægtig Udlændingestyrelsen

2015 - 2016

Koordinator Lokalmægleren Tommy Knudsen

2008 - 2015

Kontorfuldmægtig Danmarks Domstole
V

Politiske hverv

2001 - nu

Byrådsmedlem Gladsaxe Kommune, Venstre
Medlem af Miljøudvalget Gladsaxe Kommune, Venstre
Medlem af Børne- og Undervisningsudvalget Gladsaxe Kommune, Venstre
Medlem af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget Gladsaxe Kommune, Venstre

Tillidsposter

2007 - 2016

Frivillig SOS børnebyerne

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

2016 - nu

Kontorfuldmægtig Udlændingestyrelsen

2015 - 2016

Koordinator Lokalmægleren Tommy Knudsen

2008 - 2015

Kontorfuldmægtig Danmarks Domstole

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet