PERSONPROFIL

Liselott Blixt

Dansk Folkeparti

Valgt i Sjællands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Greve

Født 22. februar 1965 i Lund, Sverige 2 børn Bor i Greve Kommune

O

Liselott Blixt (DF) er 1. viceborgmester i Greve Kommune. Hun er formand for Social- Sundheds- og Psykiatriudvalget samt medlem af Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget. Hendes politiske karriere startede i 2001, da hun blev byrådsmedlem i Greve Kommune. Derudover har Liselott Blixt været folketingsmedlem siden 2007, hvor hun er formand for Sundheds- og Ældreudvalget.

Liselott Blixt er uddannet buntmager, og hun arbejdede i mange år som selvstændig med dette. Derudover er hun uddannet Social- og Sundhedsassistent. Privat har Liselott Blixt to børn, og hun er bosiddende i Greve.

Mærkesager

  • Flygtninge og indvandrere
  • Retspolitik
  • Miljø og klima
  • Ældreområdet
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Fordi jeg arbejder for bedre psykisk og fysisk sundhed, samt ikke er bange for at gå imod strømmen eller at tale embedsfolk og ministre imod.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Nogle af de små sygehuse i Region Sjælland bør genåbnes – også selvom det betyder, at der skal spares andre steder i sundhedsvæsnet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Ringsparken i Slagelse, Motalavej i Korsør og Agervang i Holbæk for at bekæmpe ghettodannelse

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Det er vigtigere, at den kollektive trafik bliver bedre, end at der bygges en motorvej på tværs af Sjælland – fra Kalundborg til Rønnede via Næstved

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1330 Dansk Folkeparti in total 3274
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1929 Dansk Folkeparti in total 4228

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sjællands Storkreds, Dansk Folkeparti

2007 - nu

Folketingsmedlem Sjællands Storkreds, Dansk Folkeparti
1. Viceborgmester Greve Kommune, Dansk Folkeparti

2001 - nu

Byrådsmedlem Greve Kommune, Dansk Folkeparti

2007 - nu

Psykiatriordfører Folketinget, Dansk Folkeparti

2007 - nu

Sundhedsordfører Folketinget, Dansk Folkeparti

2015 - nu

Formand for Ældre og Sundhedsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd Folketinget, Dansk Folkeparti
Stedfortræder i Nordisk Råd Folketinget, Dansk Folkeparti
Formand for Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget Greve Kommune, Dansk Folkeparti
Medlem af Økonomiudvalget Greve Kommune, Dansk Folkeparti
Medlem af Integrations-, Beskæftigelses og Ungdomsudvalget Greve Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

2000 - 2002

Erhvevsuddannelse Social- og Sundhedsassistent, Social og Sundhedsskolen i Greve

1981 - 1986

Buntmagerlærling Lollands Buntmageri

Erhvervserfaring

2005 - 2007

Social- og sundhedsassistent Vikarbureau

2002 - 2005

Social- og sundhedsassistent Glostrup Sygehus

1995 - nu

Selvstændig buntmager Greve

1993 - 2002

Hjemmehjælper Greve Kommune

1986 - 1989

Selvstændig buntmager Rødby

1986 - 1988

Taxichauffør Rødbyhavn
O

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sjællands Storkreds, Dansk Folkeparti

2007 - nu

Folketingsmedlem Sjællands Storkreds, Dansk Folkeparti
1. Viceborgmester Greve Kommune, Dansk Folkeparti

2001 - nu

Byrådsmedlem Greve Kommune, Dansk Folkeparti

2007 - nu

Psykiatriordfører Folketinget, Dansk Folkeparti

2007 - nu

Sundhedsordfører Folketinget, Dansk Folkeparti

2015 - nu

Formand for Ældre og Sundhedsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd Folketinget, Dansk Folkeparti
Stedfortræder i Nordisk Råd Folketinget, Dansk Folkeparti
Formand for Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget Greve Kommune, Dansk Folkeparti
Medlem af Økonomiudvalget Greve Kommune, Dansk Folkeparti
Medlem af Integrations-, Beskæftigelses og Ungdomsudvalget Greve Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

2000 - 2002

Erhvevsuddannelse Social- og Sundhedsassistent, Social og Sundhedsskolen i Greve

1981 - 1986

Buntmagerlærling Lollands Buntmageri

Erhvervserfaring

2005 - 2007

Social- og sundhedsassistent Vikarbureau

2002 - 2005

Social- og sundhedsassistent Glostrup Sygehus

1995 - nu

Selvstændig buntmager Greve

1993 - 2002

Hjemmehjælper Greve Kommune

1986 - 1989

Selvstændig buntmager Rødby

1986 - 1988

Taxichauffør Rødbyhavn

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet