PERSONPROFIL

Lise Oline Larsen

Borgerlig Velfærd

Kandidat ved kommunalvalget i Allerød

Født 24. november 1963 i København Single 2 børn

H

Lise Oline Larsen var i år 2017 kandidat for Borgerlig Velfærd til kommunalvalget i Allerød kommune. Lise Oline Larsen blev ikke valgt ind.

Fra 2001 til 2006 var hun byrådsmedlem for Venstre i kommunen, hvor hun bl.a. var medlem af børneudvalget.

Lise Oline Larsen er uddannet datalog fra Københavns Universitet, og hun arbejder til daglig som programleder og Senior Manager for virksomheden Pandora.

Privat er Lise Oline Larsen bosat i Blovstrød. Hun har to børn og et barnebarn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 29 Borgerlig Velfærd in total 112

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Sundhed

Med kandidatens egne ord

KV17 handler om alle os der bor i Allerød kommune—om børn og unge, sundhed, de ældre og det grønne.
Borgerlig Velfærd er det nye bud på at være med til at lede Allerød kommune—Borgerlig Velfærd stiller op for første gang i kommunalvalget i 2017.

KV17 handler om fremtidens Allerød.

Nye tanker—nye boller på suppen—vi vender kajakken og har frigjort os fra de gamle partier og deres kampe. Vi ønsker at få implementeret vores visioner, og det kræver at vi indgår i et bredt samarbejde og udnytter vores gode relationer til de andre partier i byrådet. Vi vil ikke bruge tid og energi på fortiden, for det er så meget mere interessant at løse morgendagens, nye politiske opgaver.
Her er vores vision for fremtidens Allerød:
- Skoler i verdensklasse
- Bedre sundhed for alle
- Høj kvalitet i tilbud til børn og ældre
- Byudvikling med omtanke
- Positivt og sagligt samarbejde mellem alle partier
- Sikring af Allerøds unikke natur og landskabelige værdier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Elevtallet vokser i Blovstrød og falder samtidigt visse steder i Lillerød. Det er vigtigt at tage hensyn til, hvor eleverne bor, så skolevejene er sikre. I øjeblikket er den gennemsnitslige klassekvotient 23 elever, og det er meget passende.

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jørgen Johansen har ikke evnet at samle byrådet om en konstruktiv udvikling af Allerød.

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det der kendetegner Allerød er netop de forskellige bysamfund med grønne områder, skove, marker imellem bysamfundene. Sådan skal det bliver ved med at være. Men når der er behov for vækst, skal det være udvikling med omtanke, så de grønne områder mellem bysamfundene bevares og udviklingen sker på den bedst tænkelige måde.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal forbedre vejene omkring Allerød for at sikre en ordentlig trafikafvikling.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bliver et krav fra folketinget, så affaldssorteringen er på vej. I Allerød er vi langt fremme med Spildopperne og kompostbeholdere, og den slags skal fortsat støttes.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi må kunne gøre det bedre fremover.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det lyder nemt, men har vist sig at være svært, så det skal gøres med omtanke.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har penge på budgetterne til at fokusere på dette område.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er i gennemsnit 23 elever per klasse, og det er en rimelig klassekvotient. Pengene skal bruges, hvor de fagligt og pædagogisk giver mening.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerød har ikke problemer på dette område ift kommuner andre steder i landet.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det kræver en bedre politisk styring af kommunen.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er en fin balance mellem bysamfund og landområder.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal afsættes flere penge til SSP arbejdet. Tidlig indsats er den rette vej at gå.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores beliggenhed ift København og Hillerød gør det oplagt at benytte sig af faciliteter udenfor Allerød kommune, da de er forholdsvis tæt på Allerød.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi må kunne gøre det bedre indenfor den nuværende ramme.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har penge på budgetterne til at fokusere på dette område.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene skal følge børnene og der hvor børnene vil være.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det kræver en ordentlig politisk styring, for at kunne lade sig gøre.

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Allerød Kommune, Borgerlig Velfærd

2001 - 2006

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Venstre
Medlem, Børneudvalget Allerød Kommune, Venstre

Uddannelse

Kandidat Datalogi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Programleder og Senior Manager Pandora
H

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Allerød Kommune, Borgerlig Velfærd

2001 - 2006

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Venstre
Medlem, Børneudvalget Allerød Kommune, Venstre

Uddannelse

Kandidat Datalogi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Programleder og Senior Manager Pandora

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet