PERSONPROFIL

Lisbeth Skov

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Allerød

Gift 2 børn

V

Lisbeth Skov (V) er byrådsmedlem i Allerød Kommune. Hun er medlem af Teknik-, Plan-, Erhvervs- og Miljøudvalget. Ved valget i 2013 blev hun valgt som 1. suppleant for partiet i kommunen. Lisbeth Skov er næstformand for den lokale partiforening og medlem af Venstres kredsbestyrelse.

Lisbeth Skov arbejder til daglig som projektmanager for medicinalvirksomheden Novo Nordisk.

Privat er Lisbeth Skov gift, og hun er mor til to voksne børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 373 Venstre in total 2721
KV 2013 Personlige stemmer 110 Venstre in total 2528

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Tryg fremtid for børn og unge: rammerne i institutioner og skoler skal understøttes - sikker skolevej - flere cykelstier.
Styrket livskvalitet til ældre: livskvalitet og en meningsfuld hverdag - imødekomme ældres ønsker om at bo længst muligt i eget hjem - maden skal være frisklavet, indbydende og smage godt - flere aktiviteter til ældre.
Blandede boliger: til både unge, enlige, familier og ældre - boligudviklingen skal ikke ske hurtigere end at vores nære og trygge samfund kan bevares.
Kulturliv og frivilligt arbejde: godt og alsidigt forenings- og kulturliv skal bevares - Gladgården og biblioteket skal bevares og der skal udbydes flere kulturelle tilbud for alle aldersgrupper.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2013 - 2017

1. suppleant Allerød Kommune, Venstre

2017 - nu

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Venstre

2017 - nu

Medlem af Teknik-, Plan-, Erhverv- og Miljøudvalget Allerød Kommune, Venstre

Tillidsposter

Næstformand Venstre, Allerød
Kredsstyrelsesmedlem Venstre

Erhvervserfaring

2016 - nu

Project Manager Novo Nordisk A/S
V

Politiske hverv

2013 - 2017

1. suppleant Allerød Kommune, Venstre

2017 - nu

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Venstre

2017 - nu

Medlem af Teknik-, Plan-, Erhverv- og Miljøudvalget Allerød Kommune, Venstre

Tillidsposter

Næstformand Venstre, Allerød
Kredsstyrelsesmedlem Venstre

Erhvervserfaring

2016 - nu

Project Manager Novo Nordisk A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet