PERSONPROFIL

Lisa Poulsen

Nye Borgerlige

Kandidat ved kommunalvalget i København
Kandidat til regionsrådsvalget i Hovedstaden

Single 2 børn

D

Lisa Poulsen var i år 2017 kandidat for Nye Borgerlige ved kommunalvalget i København kommune og kandidat til regionsrådet i Region Hovedstaden. Lisa Poulsen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Hun blev uddannet tandlæge 1995 og har sidenhen arbejdet i både Danmark, England og Skotland.

Privat har hun 2 børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 215 Nye Borgerlige in total 2874

Mærkesager

  • Integration
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Jeg er uddannet tandlæge og er klinikejer. Jeg ved hvordan Sundhedsvæsenet undergraves af inkompetent politisk indblanding.
Hvis vores sundhedsvæsen ikke skal kollapse som SKAT, skal de sundhedsprofessionelle faggrupper styrkes. Det vil jeg arbejde for.

Jeg bor i København og vil som sikre at alt planlagt byggeri på Amager Fælled standses.
For good!
Fælleden skal behandles som vild natur og der skal sikres størst mulig biodiversitet.
Det sker ikke nu hvor "det vilde" ryddes og biotoper forsvinder.

Nye Borgerlige er det eneste parti der garanterer Fælleden.

Byen skal udbygges ved kvartersløft og der skal være plads til små servicevirksomheder i hele byen.

Jeg tror på at vores fællesskab er stærkt og baseret på dansk kultur og sprog.
Vi skal sikre at nye danskere assimileres og at vi er ét folk under én lov i fremtiden, og ikke forsætter udbygningen af parallelsamfund og opløsning.
Banderne der gør dele af byen usikker skal standses effektivt.
Religionsfriheden er personlig, og i det fælles rum har religiøs praksis ikke retten til at sætte dagsorden.
Derfor nej til religiøs klædedragt/ hallalmad mm. i offentlige virksomheder.

København skal sikres sig små og store virksomheder.
Kommunen skal gøre det enkelt og billigt at være virksomhed.
Skattekronerne skal bruges ærligt og ansvarligt, så kernevelfærden sikres.
Småkorruptionen på Rådhuset i København skal standses.

Du skal have lov til at bestemme selv og det offentlige skal bestemme mindre.

FOR FÆLLEDEN, FRIHEDEN OG FÆLLESSKABET.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der brug for begge typer trafik i byen. På de store gennemfartsårer i byen skal biltrafikken flyde for at undgå lange køer i spidsbelastnings -trafikken. Andre steder vil det give mening at lette cykeltrafikken. Det er ikke et enten eller men et både og.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Amager Fælled er væsentlig for byens beboere og skal bevares som vild natur med vægten lagt på biodiversitet. Alle projekter herunder campingpladsen og havnetunnelen skal af bordet. De planlagte boliger må finde en anden adresse uden for Fælleden. Hvor mange skal vi bo i byen og leve godt?Hvor mange biler har vi plads til? Byen skal ikke endeløst modtage nye københavnere, men der kan etableres nye boliger ved kvartersløfts projekter.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det omfattende snyd med brug af lokaler på Rådhuset tyder på at Frank Jensen er en fraværende borgmester. Bande og integrationsproblemerne er ikke blevet tacklet, istedet tror man åbenbart at forskønnelse af almentnyttige boliger kan løse problemet.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En velfungerede offentlig transport er en nødvendighed hvis ikke bilmængden skal eksplodere. Metroen er en god løsning, cykeltrafik inde i byen skal suppleres med bus og biltrafik. Der skal derfor prioriteres med hensyntagen til trafik flow, fremkommelighed og miljøhensyn.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Såfremt der er indrettet system til ægte genbrug er affaldssortering en god ide. At køre eksempelvis madaffald rundt på Sjælland fordi anlæg mangler, lyder molboagtigt.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idrætstilbud burde være tilgængelige for alle, til meget rimelige penge. Vi er mange som kunne trænge til ekstra motion.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange kulturtilbud finansieres af staten og de færreste af kommunen. Jeg synes at det nuværende niveau er fint

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De økonomiske omkostninger er store og diverse særrettigheder fjerner ressourcer fra svagt stillede danskere og samfundet som helhed. Flygtninge bør hjælpes i nærområderne til deres hjemland.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence kan øge kvalitet. Men det afhænger af udliciteringens vilkår, om det er en god ide for både brugere og private aktører.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må være op til en faglig vurdering at prioritere ressourcerne så de væsentligste opgaver løses først.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mener at antallet er ok men at der nok er behov for mere ro i klasserne. Inklusion af specialklasse elever fremhæves som noget der burde have udløst flere ressourcer, og det vil jeg gerne undersøge fremadrettet

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København er er et af de områder i Danmark hvor arbejdspladserne er flest.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Såfremt er er plads i budgettet kan skatten sænkes, alle udgifter skal overvejes nøje ved hver budgetlægning. Det er vores klare indtryk at mindsker vi mængden af kontrol og administration vil vi kunne finde penge til både drift og skattelettelser.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der har været brugt mange penge på netop den slags projekter og med begrænset resultat. Personligt vil jeg hellere investere i uddannelse og tilbud der er tilgængelige for alle unge, så der er gode rollemodeller. Banderne skal tackles af statsmagten og Nye Borgerlige vil udvise kriminelle udlændinge ved første dom.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene skal bruges hvor der er størst behov og det må afgøres fra sag til sag.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Naturen i København er begrænset og København har ikke som andre storbyen sørget for at der er grønne områder af passende størrelse rundt om i byen. Vi har overvejende serviceerhverv og mange kvm. tomt erhvervsbyggeri.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal sørge for at driften af kommunens virksomheder er i orden, dvs. børnehaver, skoler og kommunens øvrige institutioner skal fungere ordentligt før vi bruger penge på at tiltrække store og dyre arrangementer. Vi vil gerne frigøre ressourcer til driften, ved at bruge mindre på kontrol, registreringer og administration.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De udsatte boligområder har overvejende indbyggere med udenlandsk baggrund. Erfaringen med kommunale projekter er ringe og jeg tror ikke på forbedringer før deltagelsen på arbejdsmarkedet, når samme niveau som hos etniske danskere. Lige nu er mange boligområder fanget i en ond cirkel af passiv forsørgelse, islamisering og kriminalitet. Der skal ske hjemsendelser af kriminelle og krav om selvforsørgelse, før mønstret kan ændres. Eftergivenhed overfor muslimske særkrav må ophøre

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Integration er den enkeltes ansvar. Der skal være adgang til sprogkurser og jobformidling men derudover er det op til egen indsats.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velhavende ældre betaler også en større skat og skal derfor ikke betale ekstra for kommunale ydelser. Skatten på den sidste tjente krone er i forvejen for høj.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn har brug for andet end opbevaring, og institutionerne er pressede. Et stigende antal børn med indvandrerbaggrund øger behovet for flere pædagoger hvis børnene skal kunne klare sig godt senere.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal tiltrække virksomheder ved en lavere skat og bedre service. Flere og billigere kundeparkeringspladser ville hjælpe små lokale servicevirksomheder rundt omkring i byen. En forenkling af diverse regler, så man som erhvervsdrivende, ikke skal bruge unødig tid på administration ville være at foretrække.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskylden er mange steder i København alt for høj og beskatter i princippet, en ikke indløst gevinst. Skattefradraget på låneomkostningerne er stærkt reduceret og grundskylden burde sænkes tilsvarende.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 395 Nye Borgerlige in total 13375

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

Jeg er uddannet tandlæge og er klinikejer. Jeg ved hvordan Sundhedsvæsenet undergraves af inkompetent politisk indblanding.
Hvis vores sundhedsvæsen ikke skal kollapse som SKAT, skal de sundhedsprofessionelle faggrupper styrkes. Det vil jeg arbejde for.

Jeg bor i København og vil som sikre at alt planlagt byggeri på Amager Fælled standses.
For good!
Fælleden skal behandles som vild natur og der skal sikres størst mulig biodiversitet.
Det sker ikke nu hvor "det vilde" ryddes og biotoper forsvinder.

Nye Borgerlige er det eneste parti der garanterer Fælleden.

Byen skal udbygges ved kvartersløft og der skal være plads til små servicevirksomheder i hele byen.

Jeg tror på at vores fællesskab er stærkt og baseret på dansk kultur og sprog.
Vi skal sikre at nye danskere assimileres og at vi er ét folk under én lov i fremtiden, og ikke forsætter udbygningen af parallelsamfund og opløsning.
Banderne der gør dele af byen usikker skal standses effektivt.
Religionsfriheden er personlig, og i det fælles rum har religiøs praksis ikke retten til at sætte dagsorden.
Derfor nej til religiøs klædedragt/ hallalmad mm. i offentlige virksomheder.

København skal sikres sig små og store virksomheder.
Kommunen skal gøre det enkelt og billigt at være virksomhed.
Skattekronerne skal bruges ærligt og ansvarligt, så kernevelfærden sikres.
Småkorruptionen på Rådhuset i København skal standses.

Du skal have lov til at bestemme selv og det offentlige skal bestemme mindre.

FOR FÆLLEDEN, FRIHEDEN OG FÆLLESSKABET.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Hovedstaden er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Hovedstaden bør sikre, at alle borgere får adgang til medicin, selvom prisen kan være høj og være på bekostning af andre behandlinger.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en individuel vurdering der skal foretages hver gang der skal udføres behandling. Det er ikke al medicinsk behandling som forbedrer helbred og livskvalitet hos den syge.

3 Der bruges for mange penge på administration og ledelse i Region Hovedstaden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bruges en stadig stigende mængde ressourcer på kontrol på administration og kontrol. Ressourcer der burder være havnet i behandling af patienterne. Nu bruger læger og sygeplejerskerne alt få meget tid på eksempelvis en ubrugelig Sundhedsplatform.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har indtryk af at kontrolregimentet også er ødelæggende for effektiviteten i psykiatrien. Færre skemaer, mindre kontrol og mere faglighed tror jeg vil kunne øge kvaliteten for både patienter og behandlere.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må dog ikke være sådan at der opstår transportmæssige sorte huller på kortet. Men der skal nødvendigvis være flest buser der hvor mængden af passagerer er størst.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

Klinikejer Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Tandlæge
D

Uddannelse

Klinikejer Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Tandlæge

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet