PERSONPROFIL

Lis Langsø

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 16. december 1943 Single 2 børn

C

Lis Langsø var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti ved Kommunalvalget i København kommune. Lis Langsø blev ikke valgt ind.

Hun stillede også op ved det Kommunalvalg 2013.
Som sine mærkesager nævner Lis Langsø blandt andet at bevare grønne områder i Indre By og at nedsætte antallet af natbevillinger i bydelen.
Lis Langsø er pensionist.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 95 Det Konservative Folkeparti in total 16792
KV 2013 Personlige stemmer 53 Det Konservative Folkeparti in total 13860

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde for:
Anstændig behandling af socialt udsatte og syge mennesker
Stop for nedlæggelse af parkeringspladser og
Vejarbejde med omtanke i Indre By
Den nødvendige støtte til teatre (også de små) så de kan klare dagen og vejen.
Indre By skal være et godt sted at være

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være plads til os alle i København, d.v.s. Gående, cyklister, biler o.s.v.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi trænger til et nyt flertal på Rådhuset for at få styr på Trafik, parkering, ensrettede og lukkede gader og veje o.s.v. administrationen og spinddoktorer fylder også alt for meget i kommunen nu.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Meget gerne hvis man kan håndtere det.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen er i forvejen en af de kommuner, der bruger mest på skoleområdet, så det er ikke penge, der skal til !

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Til hvad ?

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Også her bliver der allerede brugt mange penge, så det må også her være andet, der skal til denne gang.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere penge til teatre f.eks. men der er store udendørs arrangementer nok i København.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er svært for mig at se, at det skulle være et kommunalt ansvar.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spar de penge når man fra kommunen gør alt for at gøre livet surt for virksomheder m.h.t parkering, parkeringsafgifter m.v.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Kandidat til Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

Pensionist
C

Politiske hverv

Kandidat til Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

Pensionist

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet