PERSONPROFIL

Line Traugott

Enhedslisten

Kandidat ved kommunalvalget i Gentofte

Født 21. juli 1960 i Roskilde Single 2 børn

Ø

Line Traugott var i år 2017 kandidat for Enhedslisten til kommunalvalget i Gentofte kommune. Line Traugott blev ikke valgt ind.

Hun er uddannet skuespiller fra Den Danske Scenekunstskole. Uddannelsen bruger hun i sit daglige virke som kommunikationstræner på Rigshospitalet i samarbejde med de lægestuderende og lægerne. Ligeledes arbejder hun med ADHD-coaching, hvor hun hjælper unge mennesker med problemer.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 57 Enhedslisten in total 2147

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

I skal stemme på mig, for jeg vil være borgerens talerør. Holde øje med hvordan forvaltningerne fungere, gøre min pligt efter paragraf 140 serviceloven , hvor der står en kommunalpolitikkere har pligt til at føre tilsyn at tingen foregår lovligt i kommunen.

Socialforvaltningen sagsbehandling bliver med mennesket i centrum, og ikke bare et system og kassetænkning.

Miljø og arbejde for grønt miljø ,- tænke fremad og innovativt,- arbejde for pesticider ,talater, benzinrester MTBE bliver reduceret væsentligt og bliver behandlet på forsvarlig vis og ikke bliver udledt i Øresund.
Disse kemiske stoffer har vist, at det påvirker os og vi får flere og flere med autistiske diagnoser , ADHD som er så nedbrydende for samfundet.

Kultur i Charlottenlund Slotspark i Gentofte, da vi ikke har noget særligt kulturliv i Gentofte, som kan samle lokalsamfundet på tværs i kommunen.
Mere socialt samvær og ikke systemet for systemets skyld men tænke mere med mennesket i centrum.
Dermed sagt erhverv, sundhed, uddannelse, udvikling og de ældre vil jeg osse arbejde med.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes det er vigtigt af flygtninge fordeles rundt i kommunen , aht. til integration imellem hinanden med de borger der allerede bor her. Så det ikke stigmatisere — vi er alle i bund og grund mennesker , med forskellige kulturer og det kan vi lære fra i samklang

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hans Toft er Gentofte Kommune. Der er adskillige beviser på mange skjulte sager , hvor det ikke er gennemsigtigt. Gentofte kommune ikke overholder loven. Sagsbehandlere flygtede ud af kommunen i april/maj 2015 .det er der nok en grund til. Det er skjult. Alle politikeren som han har lavet aftale er tavse, trods paragraf 140 i serviceloven. Der er blevet sat mundkurv på ABVC .Dette gælder ikke fra Enhedslisten , der igen og igen har forsøgt at få aktindsigt i social sag/økonomi.Det tager 2 år

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal mere internt i kommunen mere kollektiv trafik i mindre busser, så det er nemnere at komme hurtigere rundt på tværs af Gentofte Kommune. Eks. Shuttlebusser eller anden grøn gennemtænkt trafik.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja alle skal deltage.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er enig for vi skal alle tænke på sundhed, så derfor afsættes flere penge til mere sport.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi mangler et reelt kultursted i Gentofte. Charlottenlundslotspatk ville være fantastisk.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal der tænkes over strategisk ifht. Hvordan Gentofte Kommune udvikler sig.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver ressourcer

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Licitation har vist mange gange det var for billigt ...det skal evalueres og tænkes om igen.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja efter det behov der er...

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det sker vidst helt af sig selv, da fødetallet er nedadgående.. mener jeg.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kan pt ikke uddybe spørgsmålet .

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det hænger sammen med meget, så pt udtale mig. Det kræver jeg er med i et budgetforlig og får det indblik før jeg kan udtale mig.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det mener jeg der gøres idag, at få de forskellige bydele i Gentofte til at blive mere attraktive , men der skal gøres endnu mere.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her er et stort svigtende problem i kommunen. Her i KV 17 har man ikke talt reelt Socialpolitik , hvor der er store problemer. Det bliver skjult for offentligheden.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ikke gå udover andre trafik områder . Der skal tænkes hensigtsmæssigt over hvad der gøres.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal tænkes dynamisk og harmonisk så både natur og erhvervsejendomme spiller godt sammen.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener Charlottenlunds slotspark kan være et fantastisk sted med diverse kulturelle formål men osse i samklang med erhverv. Som alke ved er der en krig melkem slotssyrelsen og Hans Toft her osse med manipuleringer og direkte talt usandt til borger ved en høring i september 17.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte kommune har sovet i timen.. ikke tænkt visionært og fremad derfor har Gentofte disse dage bolig problemer.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener her Gentofte kommune følger statens direktiv her. Kun lige til grænsen.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis de ældre har mere råderum , er det vel iorden de bruger deres økonomi som de vil

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er som en lukket bog. Smidt ind under gulvtæppet. Der er borger der ryger ned i et sort hul- de bliver ikke hjulpet. Det skal være forebyggende indsat istedenfor, at slippe og glemme sagen så borgeren - de unge mister fodfæste. Bla.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

og have et team af social pædagoger,- uddannet coaches med special i ADHD og andre psykiske udfordringer. Det er et virkeligt stor problem som er stigende og det skal tages tidligt... ellers kan der være farer for kriminal løbebane senere i livet. Det kan ikke gå stærkt nok.!!!

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja det synes jeg er en god ide,, at vi får endnu mere dynamik og fornyelse - borgerindragelse mere ind i kommunen.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kræver jeg bliver sat mere ind idet før jeg udtaler mig her pt.

Uddannelse

Skuespiller Statens Teaterskole (nu Den Danske Scenekunstskole)

Erhvervserfaring

Coach Selvstændig
Ø

Uddannelse

Skuespiller Statens Teaterskole (nu Den Danske Scenekunstskole)

Erhvervserfaring

Coach Selvstændig

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet