PERSONPROFIL

Line Holm Jacobsen

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Lejre

Født 6. januar 1966 i Frederiksberg Gift 3 børn

V

Line Jacobsen (V) er kommunalbestyrelsesmedlem i Lejre Kommune. Hun er medlem af Økonomiudvalget samt Kernevelfærdsudvalget.
Line Jacobsen har været politisk aktiv i Venstre i over 35 år, og hun har været kommunalbestyrelsesmedlem i Lejre siden valget i 2013, som var første gang hun lod sig opstille.

I sit politiske virke har hun bl.a. arbejdet for en mere kvalitet på kommunens børne- og ældreområde og at gøre Lejre Kommune en mere attraktiv arbejdsplads.

Line Jacobsen er uddannet jurist ved Københavns Universitet i 1991. Hun arbejder til daglig som HR-projektleder og chefkonsulent i Holbæk Kommune, og hun har en række lignende HR-stillinger bag sig i bl.a. Roskilde Kommune.

Line Jacobsen bor i Hvalsø på Midtsjælland. Hun er gift og har 2 børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 648 Venstre in total 4162
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 292 Venstre in total 0

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Nærledelse - vi vil reducere antallet af ledelseslag, så ledelsen kommer tilbage til den enkelte enhed - børnehaver, plejehjem m.v.

Valgfrihed - vi vil sikre valgfrihed for borgerne. Vælge mellem store og små institutioner. Private og kommunale tilbud. Koventionel eller økologisk mad

Ordentlighed: Kommunen er til for borgerne - ikke omvendt. Vi skal udvise ordentlighed i alle politiske beslutninger og inddrage borgerne før beslutningerne er truffet. Vi skal udføre reel borgerinddragelse, så borgerne oplever sig taget alvorligt.

Nysgerrighed: vi skal hele tiden prøve at løse vores kerneopgaver på nye måder. F.eks. at kombinere plejehjem og børnehave i samme kompleks, når vi bygger nyt.

Rettighed: Vi skal huske at tænke veje og infrastruktur ind, når vi planlægger boligudbygninger.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg anerkender den indsats, der har været gjort de sidste 7-8 år. Lejre kommune har været en god "fødselshjælper" for økologien. Men jeg synes det skal foregå på markedsvilkår nu. Vi skal ikke blive ved med at udgive magasiner om vores grønne Lejre.Men jeg synes tiden er inde til også at fokusere på andre områder. Som f.eks. vores 0-6 års område og hele idrætsområdet, som er nogle vigtige kerneopgaver

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes vi har nok almene boliger - gerne flere andelsboliger. Gerne en pause fra almennyttige boliger på 3-4 år og hvis vi skal have flere, så skal de være min 65 kvm

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når vores nye regler tråder i kraft, så tror jeg at vi er nået i mål og der skal ikke sorteres yderligere

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Venstre går vi altid ind for at flere penge bliver i borgernes lommer. Men det er ikke et krav nu og her

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke de store problemer her i Lejre. Men jeg vil gerne gå nye ved f.eks. at oprette brandkadetforløb, som kendes fra f.eks. Roskilde

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en udmærket plan, hvor der selvfølgelig er nogle oplagte steder at starte. Generelt har vi mange cyklestier. Men der må gerne komme flere, så vi kan blive en god kommune for cykelturister og så flere lader deres bil stå, når de skal til stationen. også vigigt at cyklen bliver en naturligt transportredskab for vores børn

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har så mange fredninger m.v. at det næste giver sig selv. Men selvfølgelig skal vi tænke os om, når vi laver erhvervsudstykninger.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det faktisk fint lige nu.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men vi bør overvejemuligheden for gratis psykologhjælp til helt unge mennesker

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men vi kan gøre meget for at bruge de penge, vi allerede har afsat mere klogt end vi gør i dag. Færre centrale projekter. Hurtigere hjælp til børn med støttebehov. Der kan gå op til 6 måneder i dag. det tærer voldsomt på de ansatte og kan medføre unødige sygemeldinger, som kunne været undgået ved hurtig bevilling af støtte i fornødent omfang og ikke kun 5 timer om ugen.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja gerne på sigt - men det er ikke et ultimativt krav her og nu

Politiske hverv

2014 - nu

Kommunalbestyrelsemedlem Lejre Kommune, Venstre

2017 - nu

Økonomiudvalget Lejre Kommune, Venstre

2017 - nu

Medlem af Kernevelfærdsudvalget Lejre Kommune, Venstre

Uddannelse

2012 - 2012

Projektlederuddannelse Rambøll Attractor

2011 - 2012

Proceskonsulentuddannelse Rambøll Attractor

2007 - 2009

Diplomuddannelse i HR CPH West

1986 - 1991

Cand.jur Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2004 - nu

HR-projektleder og Chefkonsulent Holbæk kommune

2002 - 2004

HR-konsulent og Teamkoordinator Roskilde Kommune

1996 - 2002

HR-Manager Konica Minolta Business Solutions Denmark
V

Politiske hverv

2014 - nu

Kommunalbestyrelsemedlem Lejre Kommune, Venstre

2017 - nu

Økonomiudvalget Lejre Kommune, Venstre

2017 - nu

Medlem af Kernevelfærdsudvalget Lejre Kommune, Venstre

Uddannelse

2012 - 2012

Projektlederuddannelse Rambøll Attractor

2011 - 2012

Proceskonsulentuddannelse Rambøll Attractor

2007 - 2009

Diplomuddannelse i HR CPH West

1986 - 1991

Cand.jur Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2004 - nu

HR-projektleder og Chefkonsulent Holbæk kommune

2002 - 2004

HR-konsulent og Teamkoordinator Roskilde Kommune

1996 - 2002

HR-Manager Konica Minolta Business Solutions Denmark

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet