PERSONPROFIL

Line Ervolder

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i København
Valgt ved Regionsrådsvalget i Hovedstaden

Født 29. maj 1970 i Østerbro Single

C

Line Ervolder (K) er medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Hun er medlem af Socialudvalget.
Derudover er hun også regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden. I de politiske udvalg er hun medlem af Sundhedsudvalget samt Erhvervs-, Vækst- og Forskningsudvalget.
Line Ervolder er bestyrelsesmedlem i Det Konservative Folkepartis vælgerforening i København.

Line Ervolder er uddannet sygeplejerske fra Ribe Amts Sygeplejeskole, og hun har siden læst en kandidatgrad i erhvervsøkonomi og ledelse ved Roskilde Universitet. Hun arbejder til daglig på Rigshospitalets intensiv afdeling. Hun har tidligere bl.a. arbejdet som gadesygeplejerske i Sygepleje På Hjul og som sygeplejerske i London. Privat er Line Ervolder bosat på Østerbro i København.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1266 Det Konservative Folkeparti in total 16792

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Jeg har været sygeplejerske i 22 år. Jeg går til valg på, at der skal være ro omkring vores sygehuse. Man skal som patient kunne få ordentlig hjælp i sit nærområde, både ved akutte skader og gennem sin praktiserende læge. Så vi skal kunne fastholde vores læger her i regionen og 1813 skal ændres, så lægerne kommer i front igen. Vores IT systemer fungerer ikke og det er en høj prioritet at få det bragt i orden. Fremkommenlighed i hele regionen og i særdeleshed i Københavns Kommune, hvor vi skal investere i de løsninger der får vores by til at hænge sammen trafikalt. Både som cyklist, bilist og pendler.
Derudover vil jeg bruge min lange erfaring som sygeplejerske til at sikre, at der kommer nogle ordentlige forhold for både børn og ældre. jeg vil arbejde for, at fagpersonale får indflydelse på hvordan både sygehuse, skoler og institutioner skal ledes. Til sidst går vi til valg på, at styrke indsatsen over for de døende, både i form af flere hospicepladser og lindrende teams på sygehusene.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal arbejde for helhedsløsninger, alle skal kunne være i byen. Noget kunne fx afhjælpes med en havnetunnel og mere metro. Så er der plads til den der har brug for bilen og til flere cykler. Den måde man hetzer på nu, øger blot forureningen.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bygge der hvor det ikke skader naturen.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Københavns Kommune skal prioritere helhedsløsninger. Man kan ikke lukke for alt trafik, når nu Banedanmark skal lave sporarbejde de næste otte år, så lukker man nærmest borgerne inde i byen.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe at det ikke belaster det samlede CO2 regnskab og derved andre kommuner, så er jeg enig. Men det er ikke i orden at sende aben videre.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København mangler idrætsfaciliteter , børn er skrevet op i fere år før de kan komme til at dyrke idræt, hvilket er meget utilfredsstillende

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundlæggende skal man overholde loven og få fejlprocenten i sagsbehandlingen ned. Så må man kigge på om nogle af de selvejende institutioner kan bidrage til opgaveløsningen

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er næppe en ressource at komme traumatiseret fra et krigshærget land, det kræver en del integrationsarbejde før man kan udgøre en ressource. Men det er næppe alle flygtninge der udgør et problem, men vi skal regne med at det er en økonomisk omkostning de første mange år.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vores udbud skal udarbejdes på kvalitet og ikke kun pris.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning er den bedste måde hvorpå at mennesker bevarer deres funktionsniveau og derved opretholder en så normal livsførelse som muligt. Det er absolut det mest værdige at sørge for at borgerne kan klare sig selv.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have små læringsenheder, hvor især sårbare børn kan få den ro de behøver for at lære og danne relationer.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ryddes op i de beskæftigelsestilbud, som i sær drives af kommunen. De er ikke mindre end en skændsel.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er meget fint som det er. Men hvis der skal tilføres flere penge, skal der ligges en langssigtet plan for hvad man som kommune vil opnå med flere midler.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal arbejde langsigtet med helhedsløsninger

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Derimod, skal Københavns Kommune udstykke / sælge nogle af alle deres områder der ikke er natur, til boliger og erhverv . I stedet for nu, hvor priserne holdes kunstigt oppe af kommunen.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville være skønt hvis kommunen ikke var så erhvervs fjendsk og indgik i flere partnerskaber med private om netop udsatte områder.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror at det nuværende niveau er udemærket. Vi skal nok nærmere kigge på de indsatser vi tilbyder om de kan skrues sammen på en anden måde

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

man skal kunne tilkøbe ydelser, men den grundlæggende omsorg for ældre skal være god.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sidestille de fysiske indsatser med de psykiske. Så det udgår en stor sundheds pulje.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et kernevelfærdsområde som vi skal prioritere højt. Der er ingen forældre der har lyst til at aflevere sine børn i en institution hvor man er usikker på om barnet bliver set.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have virksomheder i byen, da borgerne skal kunne bo og arbejde i deres by. Vi skal have virksomheder til at beskæftige socialtudsatte, der er mange virksomheder der i forvejen løfter den opgave. alle vil gerne bidrage og være en del af et arbejdsfællesskab og vi skal stille krav om dette. Det kræver at vi får skabt arbejdspladser.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 3161 Det Konservative Folkeparti in total 103772
RV 2013 Personlige stemmer 603 Det Konservative Folkeparti in total 94747

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Jeg har været sygeplejerske i 22 år. Jeg går til valg på, at der skal være ro omkring vores sygehuse. Man skal som patient kunne få ordentlig hjælp i sit nærområde, både ved akutte skader og gennem sin praktiserende læge. Så vi skal kunne fastholde vores læger her i regionen og 1813 skal ændres, så lægerne kommer i front igen. Vores IT systemer fungerer ikke og det er en høj prioritet at få det bragt i orden. Fremkommenlighed i hele regionen og i særdeleshed i Københavns Kommune, hvor vi skal investere i de løsninger der får vores by til at hænge sammen trafikalt. Både som cyklist, bilist og pendler.
Derudover vil jeg bruge min lange erfaring som sygeplejerske til at sikre, at der kommer nogle ordentlige forhold for både børn og ældre. jeg vil arbejde for, at fagpersonale får indflydelse på hvordan både sygehuse, skoler og institutioner skal ledes. Til sidst går vi til valg på, at styrke indsatsen over for de døende, både i form af flere hospicepladser og lindrende teams på sygehusene.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Hovedstaden er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Har selv bidraget til at få fjernet 2% kravet og der er andre måder at drive sygehuse på

2 Region Hovedstaden bør sikre, at alle borgere får adgang til medicin, selvom prisen kan være høj og være på bekostning af andre behandlinger.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal prioritere på oplyst grundlag og undlade medicin og behandlinger der IKKE virker i den pågældende situation. Hvis noget kan behandles , skal det behandles.

3 Der bruges for mange penge på administration og ledelse i Region Hovedstaden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal driftes mere effektivt, det politiske niveau skal have mindre at skulle have sagt, så skal vi nok finde pengene. Borgerne skal ikke pålægges flere udgifter

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det svenske system er ikke et eksempel til efterligning - på nogen måder. Nej tak til regions klinikker og gebyrer

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle undersøgelser viser,at mellemstore sygehuse er de mest effektive. Supersygehuse ender med at blive meget dyrere for borgerne.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal afholde sig fra at spille hassard med borgernes helbred og få de praktiserende læger tilbage i front

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal skabe helhedsløsninger der tilgodeser alle trafikanter

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er tilhænger af nærhed og mener ikke København skal have patent på alt. Men vi skal sikre at der er arbejdspladser i de områder også, ellers giver det ingen mening.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er besluttet allerede

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal også prioritere de nære og lokale initiativer. København skal nok klare sig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal forsøge at undgå at man fraflytter yderområderne , derfor skal der være busdrift

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det spørgsmål er lidt uklart, så pas !

Politiske hverv

2018 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Socialudvalget Københavns Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Hovedstaden, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Forskningsudvalget Region Hovedstaden, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Sundhedsudvalget Region Hovedstaden, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Det Konservative Folkepartis vælgerforening i København

Uddannelse

2007 - 2011

M.Sc. Erhvervsøkonomi og ledelse, Roskilde Universitet

1991 - 1995

Sygeplejerske Ribe Amts Sygeplejeskole

Erhvervserfaring

2016 - nu

Sygeplejerske Rigshospitalet
C

Politiske hverv

2018 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Socialudvalget Københavns Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Hovedstaden, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Forskningsudvalget Region Hovedstaden, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Sundhedsudvalget Region Hovedstaden, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Det Konservative Folkepartis vælgerforening i København

Uddannelse

2007 - 2011

M.Sc. Erhvervsøkonomi og ledelse, Roskilde Universitet

1991 - 1995

Sygeplejerske Ribe Amts Sygeplejeskole

Erhvervserfaring

2016 - nu

Sygeplejerske Rigshospitalet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet