PERSONPROFIL

Lena Holm Jensen

Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 19. marts 1964 i københavn Gift 1 barn

V

Lena Holm Jensen var i år 2017 kandidat for Venstre ved Kommunalvalget i København kommune. Lena Holm Jensen blev ikke valgt ind.

Lena Holm Jensen har siddet i kommunalbestyrelsen for Venstre i Lejre Kommune indtil 2016, hvor hun flyttede til København. Hun har været opstillet til kommunalvalget fire gange, hvoraf hun er blevet valgt tre gange, og sammenlagt har hun siddet i kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune i næsten 15 år.

Lena Holm Jensen er uddannet cand.merc. fra Copenhagen Business School og arbejder til daglig som lektor på Allikelund Gymnasium. Tidligere har hun blandt andet arbejdet som adjunkt på Niels Brock - Copenhagen Business College.

Privat er hun gift og har ét barn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 351 Venstre in total 23652
KV 2013 Personlige stemmer 1352 Venstre in total 4975

Mærkesager

  • Trafik
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

SUND FORNUFT - i alle beslutninger
Jeg stiller op til Borgerrepræsentationen. Jeg er ny i København, men erfaren i kommunalpolitik. Har de sidste 14 år arbejdet for borgere og mit lokalsamfund med udgangspunkt i sund fornuft og gode løsninger. Jeg lytter til dig - giver dig ikke altid ret - men tager dig alvorligt og sætter mig ind i sagerne. Mine mærkesager er mange, men mit udgangspunkt er helheden - god politik og gode resultater for dig som borger skabes ikke kun på enkeltsager.
Mærkesager:
1. Du skal kunne stole på en lokalplan
2. Københavns trafikale problemer skal løses
3. Det gode ungdomsliv
4. En værdig alderdom

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et underligt spørgsmål! Man må kunne planlægge, så begge parter tilgodeses!

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, det er meget interessant at se på, om der er alternative løsninger.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores største udfordring er parkeringspladser! Hvis den kollektive trafik fungerede tilfredsstillende, ville færre bruge bilen i byen. Men bilen er nødvendig for dem, som arbejder ude af byen - og er der faktisk nogle, der gør, og de skal have mulighed for at have deres bil uden problemer.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2013 - nu

Borgmesterkandidat Lejre Kommune, Venstre

2009 - 2016

Gruppeformand Lejre Kommune, Venstre i Lejre

Uddannelse

2011 - 2016

Bachelor Jura, Syddansk Universitet
Cand.merc. Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

2009 - nu

Lektor Allikelund Gymnasium

2006 - 2009

Adjunkt Niels Brock
V

Politiske hverv

2013 - nu

Borgmesterkandidat Lejre Kommune, Venstre

2009 - 2016

Gruppeformand Lejre Kommune, Venstre i Lejre

Uddannelse

2011 - 2016

Bachelor Jura, Syddansk Universitet
Cand.merc. Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

2009 - nu

Lektor Allikelund Gymnasium

2006 - 2009

Adjunkt Niels Brock

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet