PERSONPROFIL

Leif V. Nielsen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Lejre

Født 2. september 1951 i Ejby Gift 2 børn

A

Leif V. Nielsen (S) er medlem af kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune. Han er medlem af Social-, Sundhed- & Ældreudvalget. Leif V. Nielsen har været valgt til kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet siden 2005.

Leif V. Jensen er i dag pensioneret fra Midt- og Vestsjællands Politi. I de sidste 15 år arbejdede han som i bedrageriafdelingen på politistationen i Roskilde. Han er fortsat aktiv i foreningslivet som bestyrelsesmedlem i Ejerforeningen Solvang og Bramsnæsvig.

Privat er Leif V. NIelsen bosat i Ejby på Midtsjælland. Han er gift, og han har to voksne sønner.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 205 Socialdemokratiet in total 3851
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 169 Socialdemokratiet in total 1743
KV 2009 Personlige stemmer 183 Socialdemokratiet in total 0
KV 2005 Personlige stemmer 141 Socialdemokratiet in total 0

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op til kommunalvalget, fordi jeg har lyst og energi til at gøre en forskel for de svageste i samfundet, og være med til at præge udviklingen i vores kommune.

Flere ressourcer til pleje- og demensboliger.
Vi bliver ældre, men desværre er der også flere borgere, der har behov for pleje- eller demensbolig. Det er vigtigt, der er boliger nok. Alle borgere har krav på en værdig afslutning på et langt liv.
Gode forhold for de frivillige.
De frivillige gør en kæmpe indsats på f.eks. plejecentrene. Det er vigtigt at bakke op om dette arbejde.
Kortere sagsbehandlingstider.
Når man har brug for hjælp på den ene eller anden måde, er det vigtigt, at man hurtigt kan få et svar på sin ansøgning. Et svar der er til at læse og forstå ved brug af dagligdags sprogbrug uden forkortelser og fagsprog m.v.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bruges flere penge på genoptræning, men det skal ske ved opjustering af budgettet og ikke på bekostning af andre områder.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunens budget med drift og anlæg prioriteres hvert år. Der er ikke uanede ressourcer, så der skal bruges penge, hvor der er størst behov. I 2017 er der afsat 1 mio. , som alle 49 landsbyer har mulighed for at søge til nye initiativer. Samme beløb afsat i 2014 og 2015.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bruges flere penge på cykelstier, men det skal ske ved opjustering af budgettet.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bruges flere penge på sociale indsatser blandt sindslidende men det skal ske ved opjustering af budgettet.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2005 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Social-, Sundhed- og Ældreudvalget Lejre Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Formand, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Lejre Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Ejerforeningen Solvang og Bramsnæsvig.

Uddannelse

1974 - 1978

Erhvervsuddannelse Politibetjent, Politiskolen

Erhvervserfaring

Pensioneret

2007 - 2017

Kriminalassistent

1978 - 2007

Kriminalassistent
A

Politiske hverv

2005 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Social-, Sundhed- og Ældreudvalget Lejre Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Formand, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Lejre Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Ejerforeningen Solvang og Bramsnæsvig.

Uddannelse

1974 - 1978

Erhvervsuddannelse Politibetjent, Politiskolen

Erhvervserfaring

Pensioneret

2007 - 2017

Kriminalassistent

1978 - 2007

Kriminalassistent

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet