PERSONPROFIL

Lea Herdal

Alternativet

Spidskandidat i Allerød

Født 15. august 1954 Single 2 børn

Å

Lea Herdal (AL) var Alternativets spidskandidat i Allerød Kommune ved det kommunalvalget 2017. Hun blev ikke valgt ind.

Hun har været byrådsmedlem i Allerød Kommune fra 1989 til 2017. Hun har været medlem af Teknik- og Planudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget. Hun var i mange år valgt for Socialdemokratiet, men i januar 2014 blev hun ekskluderet, efter at hun stemte imod partiet i en afstemning om ny borgmester. I 2016 meldte Lea Herdal sig ind i Alternativet, som hun har repræsenteret i Allerød Byråd siden november 2016.

Lea Herdal er uddannet socialpædagog fra Socialpædagogisk Højskole i København, og i sit civile liv har hun bl.a. været beskæftiget som socialpædagog. Privat er Lea Herdal bosat i Allerød. Hun er mor til to børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 170 Alternativet in total 325
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 244 Socialdemokratiet in total 2379

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

grøn omstilling
ud med round up
ind med ukrudt og bier
vi skal have et udviklingshus for iværksættere og unge
ja tak til frie skoler og daginstitutioner
og til små ditto
bedre forhold for lærerne og ud med målstyring og bureaukrati i folkeskolen
kortere skoledage
ældreSTYRKEN (ikke -byrden)
kultur og idræt binder os sammen
bæredygtig erhvervspolitik, vi skal bakke op om vores lokale handlende og virksomheder
grønne indkøb
kødfrie dage
flade ledelsesstrukturer
AFSTRESSNING
O.M.A.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2016 - 2017

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Alternativet

2013 - 2017

Medlem, Teknik- og Planudvalget Allerød Kommune, Socialdemokratiet/Alternativet

2013 - 2017

Medlem, Kultur- og Idrætsudvalget Allerød Kommune, Socialdemokratiet/Alternativet

1989 - 2016

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Bachelor Socialpædagog, Socialpædagogisk Højskole, København

Erhvervserfaring

Familiekonsulent Allerød Kommune
Å

Politiske hverv

2016 - 2017

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Alternativet

2013 - 2017

Medlem, Teknik- og Planudvalget Allerød Kommune, Socialdemokratiet/Alternativet

2013 - 2017

Medlem, Kultur- og Idrætsudvalget Allerød Kommune, Socialdemokratiet/Alternativet

1989 - 2016

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Bachelor Socialpædagog, Socialpædagogisk Højskole, København

Erhvervserfaring

Familiekonsulent Allerød Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet