PERSONPROFIL

Laura Rosenvinge

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i København

Født 30. juni 1994

A

Laura Rosenvinge (S) er medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Hun er medlem af Børne- og Ungdomsudvalget samt Socialudvalget.

Hun har gjort sig særligt bemærket ved at lancere et selvstændigt LGBT-udspil og været fortaler for bedre seksualundervisning.

Hun er opvokset i Husum. Hun har længe været medlem af DSU, og i en periode var hun formand for DSU København Nord, hvor hun stod i spidsen for den årlige indsamling af vintertøj til hjemløse.

Til daglig studerer Laura på Københavns Universitet og arbejder med oplysningsindsatser i AOF.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1201 Socialdemokratiet in total 82819

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

København er et fantastisk sted, men vi er også ved at miste det, der kendetegner vores by. Dele af byen udvikler sig til ghettoer for velhavende, flere vælger den lokale folkeskole fra, og bander gør vores gader utrygge.

Derfor er jeg klar til kamp:

For en blandet by!
Jeg kæmper for billige boliger, så København ikke bliver et VIP-projekt. I vores by skal der også være plads til politibetjente, pædagoger og alle andre med helt almindelige lønninger.

For et stærkt fællesskab!
Vi skal investere i folkeskolen. I min folkeskole så jeg det særlige fællesskab, der opstår, når børn møder hinanden på tværs af baggrund. Det kan privatskoler ikke erstatte.

For en tryg hverdag!
Utryghed kan ikke accepteres. Jeg har ofte set unge rødder stå på Husum Torv en sen natteaften – hvor tiden går med småkriminelle drengestreger. Det gør beboerne i området utrygge.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De to ting behøver ikke at være modstridende, men jeg er fortaler for, at det bliver nemmere at færdes på cykel. Jeg mener ikke, at vi skal holde os tilbage i arbejdet for forbedre vilkårene for cyklisterne – eksempelvis ved at anlægge nye supercykelstier, gøre cykelstierne på trafikerede strækninger bredere og binde byen bedre sammen henover havnen. Dog må vi også anerkende at det for nogle københavnere er en nødvendighed med en bil, f.eks. for nogle småbørnsfamilier i udkanten af København.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nu har man udskudt beslutningen til efter valget, fordi man vil undersøge alternative byggeområder. Hvis man kan finde en placering i byen, hvor det kan lade sig gøre at bygge det samme antal boliger og (vigtigst af alt!) samme antal almene boliger, så skal vi ikke bygge på Amager Fælled. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så synes jeg, vi skal bygge på det omdiskuterede hjørne af fælleden. Vi har akut brug for flere billige boliger i vores by.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med Frank Jensen i spidsen har vi fået bygget flere billige boliger og investeret i folkeskolen. Han har sikret en god udvikling for København!

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig skal vi i København prioritere den kollektive trafik, så vi kan få mere metro og bedre busser. Det langsigtede mål er at nedbringe biltrafikken – ikke at øge den. Dog må vi ikke helt udelukke at investere i biltrafik. Hvis det f.eks. viser sig, at en havnetunnel kan få den tunge trafik ud af byen, så vi får mindre forurening i vores gader, så bør vi lave en havnetunnel.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fremtiden er et bæredygtigt og CO2-neutralt København. Borgerne skal have bedre mulighed for at sortere affald, men der ligger også et ansvar rundt omkring i de københavnske hjem. Kommunen kan og skal ikke gøre alt for borgerne - og vi skal ikke tvinge folk til at affaldssortere. Hvis man er en enlig mor i Tingbjerg, så kan man have mange andre bekymringer end affaldssortering, og det skal vi selvfølgelig respektere.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I København mangler vi idrætsanlæg. Derfor bør vi bruge flere enge på at opføre nye anlæg og forbedre eksisterende faciliteter. Jeg synes også, at børn med økonomisk trængte forældre skal kunne fritages for kontingentbetaling i idrætsklubber og andre dele af foreningslivet. Det betyder formentligt, at vi er nødt til at øge budgettet til idrætsområdet i kommunen.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En storby som København skal have et levende kulturliv med kultur for alle slags mennesker - både dem på brokvartererne og os i kommunens udkant. Jeg synes, det nuværende budget har en fornuftig størrelse, men vi skal måske kigge lidt nærmere på, hvor og hvordan pengene bruge.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har mange problemer på det sociale område i København: Antallet af hjemløse er stadig stigende i København, sagsbehandlere på jobcentrene sidder ofte med alt for mange sager, og i belastede områder er hver femte arbejdsløs Det er ikke godt nok. Derfor skal vi investere i en mere aktiv socialpolitik.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Antallet af flygtninge har betydning for, om vi kan lykkes med integrationen. Hvis vi samler for mange flygtninge på ét sted uden at knokle for at få dem ud på arbejdsmarkedet og ind i foreningslivet, så kan det blive et problem. Men hvis vi lykkes med at give dem en plads i det danske samfund, så kan flygtninge være en kæmpe ressource.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vigtigste er ikke, om ældre får privat eller offentlig service - det vigtigste er, at vores ældre får den bedste service. Men jeg er skeptisk over for at lade private virksomheder drive ældrepleje. Eksempelvis så man i sommers, hvordan et privat plejefirma gik konkurs i omegnen og efterlod fire kommuner med ansvaret for at rydde op i det rod, som de ældre pludselig stod midt i. Det vil jeg ikke se ske i København. Omvendt anerkender jeg, at private virksomheder indimellem kan løse nogle best

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke spille udsatte grupper ud mod hinanden i sundhedssektoren. Det er uværdigt. Vi skal sikre flere penge til det samlede sundhedsbudget, så alle får en ordentlig service - uden at det går ud over andre udsatte grupper.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle steder er klassekvotienten høj, andre steder er den udmærket. Men i stedet for at detailstyre skolerne, så vil jeg hellere give lederne og lærerne friere rammer til at indrette skolerne efter lokale forhold. Nogle steder giver det mening at bruge flere penge på at sænke klassekvotienten, andre steder giver det bedre mening at indføre to-lærer-ordninger i nogle fag. Vi skal bruge flere penge i folkeskolen, men pengene skal ikke øremærkes til at nedbringe antallet af elever i hver klasse.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arbejdsløse er ikke dovne. De har bare brug for et job og en hjælpende hånd. Løsningen er ikke flere krav - men bedre rammer for at tage uddannelse og et mere fleksibelt arbejdsmarked. Vi har desuden set eksempler på, at det i København er meget sværere at komme på førtidspension end i andre kommuner. Det er uværdigt, at borgere skal sendes flere år i udredningsforløb, før de kan få den førtidspension, som de har brug for. Jeg synes ikke, vi skal stille flere krav i den retning.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I København betaler vi en rimelig kommuneskat, som er med til at finansiere vores nære velfærd: Plejehjem, skoler og børnehaver. Hvis vi sænker skatten, så er jeg bange for, at vi må skære i velfærden. Det vil jeg ikke være med til.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er vokset op i Husum, og jeg har indimellem følt, at vores bydel bliver glemt. Det samme gælder Nordvest, det yderste af Amager og Sydhavnen. Her har vi socialt belastede skoler, vuggestuer og børnehaver, som vi skal tilføre flere midler.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Foreningslivet er det bedste værn mod banderne. De unge skal væk fra gaden og ind i fællesskabet, før de kommer ind i banderne. Det kræver, at vi investerer flere penge i det forebyggende arbejde i bl.a. foreningslivet.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, man skal passe på med enten/eller. Jeg vil gerne forbedre forholdene for cyklister i København ved at lave bredere cykelstier, nye cykelbroer på tværs af havnen og lign. Men det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal droppe investeringen af mere metro - eksempelvis en linje fra Husum igennem Brønshøj og ud til Refshaleøen.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I København har vi mange gode, grønne områder. Dem skal vi bevare, så vidt det er muligt. Men for at udvikle byen er man nogle gange tvunget til at udstykke dele af naturen. Her bør man selvfølgelig opveje for og imod grundigt og bl.a. kigge på, om den pågældende naturen er særligt bevaringsværdig eller undersøge konsekvenserne af et evt. byggeri.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Store kulturbegivenheder skaber omsætning og arbejdspladser på hoteller, restauranter og lign. Så derfor kan kommunen sagtens understøtte og investere i forsøg på at trække store begivenheder til landet.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når man er vokset op i Husum, så er det tydeligt, at nogle socialt belastede boligområder mangler ressourcer for at vende udviklingen. Pengene kan vi bl.a. bruge på renovering af bygninger, socialrådgivere i gadeniveau og samarbejde med foreningslivet.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal blive bedre til at få flygtninge i praktik og job. Men penge er ikke hele løsningen. Det handler også om at forbedre samarbejdet med foreningslivet.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke rimeligt, at ældre mennesker, som har betalt skat hele deres liv, skal begynde at have penge op af lommen i deres alderdom, bare fordi de har sparet penge sammen og arbejdet hele livet. Ældre skal kunne forvente en god service fra det offentlige uden at have penge op af lommen.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykisk sårbare er nogle af de mest udsatte i vores samfund, og de fortjener en meget bedre behandling og omsorg. Og jeg insisterer på, at vi skal finde de penge - også uden at spare på andre udgifter i sundhedsbudgettet. Det må og skal vi ikke stille op mod hinanden.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at vi skal høre på eksperterne og følge BUPLs anvisninger: En pædagog til tre vuggestuebørn og en pædagog til seks børnehavebørn. Hvis alle skal have lige muligheder, så skal vi starte i de første år af barnets liv. Gode daginstitutioner er en forudsætning for, at vi får alle børn med – især når vi bor i en by, hvor mange starter i skole uden ordentlige sprogkundskaber og sociale evner. Det kræver, at vi bruger flere penge, end vi gør i dag.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have attraktive vilkår for erhvervslivet, så flere virksomheder får lyst til at etablere sig i København. Men det handler ikke kun om at afsætte ressourcer til nedsættelse af afgifter. Det handler også om at have god kollektiv trafik, ordentlige boliger til medarbejderne og gode uddannelsesmuligheder.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskylden er med til at betale for vores velfærd. Jeg vil ikke give folk skattelettelser, fordi det vil betyde en ringere velfærd i vores kommune.

Politiske hverv

2017 - nu

Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget Københavns Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Socialudvalget Københavns Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2015 - nu

Formand DSU København Nord

2015 - nu

Hovedbestyrelsesmedlem Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

Uddannelse

2014 - 2019

Stud.scient.pol. Statskundskab, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Studentermedhjælper AOF Danmark
A

Politiske hverv

2017 - nu

Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget Københavns Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Socialudvalget Københavns Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2015 - nu

Formand DSU København Nord

2015 - nu

Hovedbestyrelsesmedlem Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

Uddannelse

2014 - 2019

Stud.scient.pol. Statskundskab, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Studentermedhjælper AOF Danmark

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet