PERSONPROFIL

Lartey Lawson

Radikale Venstre

Folketingskandidat i Københavns Storkreds, spidskandidat i Bispebjergkredsen
Kandidat ved kommunalvalget i København
Kandidat til regionsrådsvalget i Hovedstaden

Født 25. juni 1956 i Aflao, Ghana Gift 3 børn Bor i Københavns Kommune

B

Lartey Lawson (R) var i 2017 kandidat for Radikale Venstre ved Kommunalvalget i København kommune og kandidat til regionsrådet i Region Hovedstaden. Lartey Lawson blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Ved valget i 2013 var han opstillet for partiet til regionsrådsvalget i Region Hovedstaden, og han er folketingskandidat for Radikale Venstre i Bispebjergkredsen.

Lartey Lawson er oprindeligt uddannet landmand, men han er siden læst en ph.d. i landbrug, økonomi, med veterinær epidemiologi og statistik ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole nu Københavns Universitet. Han arbejder til daglig som statistiker for Vejdirektoratet, og som censor ved Fødevareøkonomisk Institut på Københavns Universitet. Han har tidligere bl.a. været lektor og forsker ved Københavns Universitet samt statistiker ved Fødevarestyrelsen. Lartey Lawson er formand for fagudvalget for børn og unge for Østerbro Lokaludvalg. Lartey var desuden skolebestyrelsesformand på Kildevældsskolen. Lartey har boet 36 år i Danmark, hvoraf 30 år i København.
Privat er han gift og har 3 børn og bor på Østerbro.

Valgresultater

RV 2019 Personlige stemmer 78 0

Mærkesager

  • EU
  • Beskæftigelse
  • Skole og uddannelse
  • Børn og ungeområdet
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

1) Afrika har brug for Europa – Europa har brug for Afrika. Vi skal reducere trangen til immigration, EU-strategi for Afrika. Mere værdiskabelse i Afrika med afrikanske råvarer, frihandelsaftaler og nedbrydelse af toldmure. Vi skal tage hånd om migrationen og præge udviklingen positivt i Afrika. Det er i Europas og vores interesse.
2) Alle er med på arbejdsmarkedet, hvis de kan. Vi skal have flere sagsbehandlere væk fra skærmen og hjem til borgerne, hvor de kan skabe personlige relationer og hjælpe med det, der er mest behov for med fokus på forventninger og involvering.
3) Flere muligheder - børn, unge og uddannelse: En god start på livet for alle børn med 4.500 flere pædagoger.
Alle skal kunne tage en uddannelse: Rigtige praktikpladser – En mere fleksibel SU til de unge. Kort studietid med højere SU. Studie på deltid med SU. Et sabbatår med SU. Væk med uddannelsesloft, og bevare kvote 2-adgang til universiteterne.
4) Velfærd betyder også rene fødevarer-øko, rent vand og ren luf

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For at opnå stabilitet

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For at udbygge erfaring der skal kunne brugs i det privat sektor

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er mere motivering at grænserne ned

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kun for de der har råd til det

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke altid korrekt. Det skal undersøges.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Medicin uden dokumenteret effekt er spil af penge

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udvisning skal kun ske hvis det er tale om gentag gang overtrædelse straffeloven når ung.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bliver indelukket med alt for stram politik på området

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal behandle vores Dansk borger lige med EU borger

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alt for økonomiske ulighed leder til alt for meget uroligheder

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal fjernes til fordel for børnefamilie dvs. tilgodese børnefamilier

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En mytte

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er spørgsmål om hvordan det ca 1 time udnyttes

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikkeikke sikker på fokussen er stor end forventet. Det skal der en undersøgelse til for kortlægge

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man kan undgår diskrimination blandt de ældre

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mere fleksibilitet efter 67 år

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det rige kommune skal påtage mere af det social opgaver. Dvs. Udligningsordningen skal kunne dokumenteret over for de rige kommuner hvad de betaler for at undgår

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja. Til støtte for forebyggelse

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det kommer forbruger til gode

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fordi offentlige er lokomotiv for udvikling i økonomien Det offentlige investeringer i børn skole og uddannelse er for mig drivkraften privat sektoren

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der betales højskat og det udligner.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med en vis forbehold

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Især de udsatte børnefamilier

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er mere håndhævelse der skal fokuseres på

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som EU medlem er det vigtig vi er med til at præge alle sektorer af EU samarbejdet.

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal brug mere til deltagelse i udvikling af menneske ressourcer til blandet værdiskabelse af lokal producerede rådvarer

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis skal ikke kriminalisere børn. Børn har brug for omsorg og støtte og ikke skal i fængslet

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver mere perspektiv til det enkelt.

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene skal brugs re-investering i det grønne sektor

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udover hurtigere udfasning får vi en bust til økonomien

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Til gavn for miljøet

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej! Nej! Mere deltagelse i værdiskabelse i Afrika med afrikanske råvarer, frihandelsaftaler og nedbrydelse af toldmure er vej fremad.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det mener jeg ikke. Uden det offentlige kan det gå helt forkert.

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den administrative opgaver i det offentlige sektor er lig så vigtig for samfundet som i det privatsektor

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ledder færre hænder of stresset medarbejde hvis det privat udbydere fokuseres mere på deres egen profit

43 Staten bør bidrage mere til udviklingen af kollektiv trafik i Storkøbenhavn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forkortelse af transport tid for mange på engang er en besparelse på CO2 udledning

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Mjølnerparken, Bispeparken og Tingbjerg for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mere oplysning og konkret dialog er vejen fremad

45 Der skal fortsat udflyttes statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til provinsen, så væksten i Danmark fordeles bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gerne mere arbejdsplaser i provinsen men ikke ved udflytning

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 424 Radikale Venstre in total 26725

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Det vil derfor være en stor ære, hvis du stemmer på mig den 21. november 2017. Stiller op med rig erfaring fra forsknings-, undervisning- og embedsmandsverden samt en baggrund som landmand. Når jeg bliver valgt vil jeg arbejde hårdt for:- Mere sundhed for borger gennem forebyggelse og tillid. Vi skal reducere overvægtighed blandt børn. Borgerne skal opleve tryghed og sammenhæng - Man kan regne med, at der kommer en ambulance, når man har brug for det. Mere fokus på erhvervslivet for vores unge og deres uddannelse for en god udvikling i regionen. Alt for mange unge er uden ungdomsuddannelse, selvom behovet for faglærte er stigende. Derfor flere praktik- og lærepladser. Det kræver en fælles indsats fra regionen, kommunen, virksomheder og de unge selv. Jeg vil også arbejde hårdt for mere skoleidræt – en genvej til foreningslivet samt børn og ældres forhold. Vores ældre borgere skal ikke gemmes væk. Muligheder for at kunne passe en aldrende forælder i stedet for plejehjem. Livserfaring fra ældre skal deles aktivt med de yngste.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal kunne cykle sikkert til skole

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mere del bil ordninger

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skoleidræt - en genvej til foreningslivet Fysisk bevægelse og idræt i folkeskolen skal opprioriteres for at skabe en aktiv generation af unge, så de derigennem motiveres til foreningslivet

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler om mennesker

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mere sundhed gennem forebyggelse Vi skal skabe bedre sundhed for borgerne gennem forebyggelse og tillid. Vi skal reducere overvægtighed blandt børn. Borgerne skal opleve tryghed og sammenhæng - Man kan regne med, at der kommer en ambulance, når man har brug for det.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler om mennesker

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere praktik- og lærepladser. Det kræver en fælles indsats fra regionen, kommunen, virksomheder og de unge selv.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal kunne cykle sikkert til skole og i byen

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler om mennesker

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler om mennesker

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores ældre borgere skal ikke gemmes væk Bedre muligheder for selv at kunne passe en aldrende forælder i stedet for plejehjem. Ældre-telefonkæder og andre tiltag som skal komme ensomhed til livs. Livserfaring fra ældre medborgere skal deles aktivt med de yngste medborgere

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler om mennesker

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores børn og unge og deres uddannelse er fremtiden

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere praktik- og lærepladser. Det kræver en fælles indsats fra kommunen, virksomheder og de unge selv

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 829 Radikale Venstre in total 74270
RV 2013 Personlige stemmer 650 Radikale Venstre in total 0

Mærkesager

  • Ungdomsuddannelser
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Det vil derfor være en stor ære, hvis du stemmer på mig den 21. november 2017. Stiller op med rig erfaring fra forsknings-, undervisning- og embedsmandsverden samt en baggrund som landmand. Når jeg bliver valgt vil jeg arbejde hårdt for:- Mere sundhed for borger gennem forebyggelse og tillid. Vi skal reducere overvægtighed blandt børn. Borgerne skal opleve tryghed og sammenhæng - Man kan regne med, at der kommer en ambulance, når man har brug for det. Mere fokus på erhvervslivet for vores unge og deres uddannelse for en god udvikling i regionen. Alt for mange unge er uden ungdomsuddannelse, selvom behovet for faglærte er stigende. Derfor flere praktik- og lærepladser. Det kræver en fælles indsats fra regionen, kommunen, virksomheder og de unge selv. Jeg vil også arbejde hårdt for mere skoleidræt – en genvej til foreningslivet samt børn og ældres forhold. Vores ældre borgere skal ikke gemmes væk. Muligheder for at kunne passe en aldrende forælder i stedet for plejehjem. Livserfaring fra ældre skal deles aktivt med de yngste.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Hovedstaden er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Hovedstaden bør sikre, at alle borgere får adgang til medicin, selvom prisen kan være høj og være på bekostning af andre behandlinger.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være lige behandling. Dog er det afgørende, at regionen skal være god til at forhandle priserne ned.

3 Der bruges for mange penge på administration og ledelse i Region Hovedstaden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kunne tænkes for de højere indkomstgruppe. Dog ikke en optimal løsning.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke solidarisk, hvis man skal have penge med for at gå til læge. Hvis det gælder for den højeste indkomstgruppe, vil det være i orden.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For at forbedre patient-læger-forholdet i yderområder. Det er godt for forebyggelsen.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke nødvendigvis. Læger er grundlæggende uddannet ens. Det er godt, vi har privathospitaler, men det offentlige hospitalsystem skal styrkes.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dyre investeringer skal fortrinsvis ske på supersygehuse, hvor de kommer mange til gode og er økonomisk forsvarlige.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det forudsætter et højt niveau af kontrol for at sikre kvalitet af det arbejde, der bliver udført.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere læger i yderområderne vil mindske behovet alt forhøjet akutberedskab og dermed igen fald i generelle serviceniveau.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, hvis grundene er til fare for borgerne.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være nem adgang til de store syghuse.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det styrker lokalsamfundene i samspil med erhvervsudviklingen.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Denne område er blevet forsømt alt for meget.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Penge skal brug til andre behandlinger, ikke mindst på at give folk den medicin, de har brug for.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Måske.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal indsættes flere minibusser og de skal have bedre tidsplaner.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Frihed til de enkelte institutioner, dog med kvalitetstjek udført af Regionen.

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat København Storkreds, Radikale Venstre

2018 - nu

2. Suppleant, Borgerrepræsentation, København Radikale Venstre

2014 - 2013

Medlem af Borgerrepræsentation, København Radikale Venstre

2010 - 2013

Suppleant, Borgerrepræsentation, København Radikale Venstre

Tillidsposter

2019 - nu

Næstformand i bestyrelsen Disposal CC IVS

2015 - 2019

Næstformand i bestyrelsen Disposal CC Holding IVS

Uddannelse

1999 - 2003

Ph.D. Agriculture, Economics, Veterinary Epidimiology & Statistics, KU, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Københavns Universitet

1997 - 1999

Cand.økon.agro. Landbrugsøkonomi, Københavns Universitet, Life Sciene

1992 - 1997

Bsc Landbrugøkonomi, Københavns Universitet, Life Sciene

1985 - 1987

Diploma Landgrugstekniker Farm Management, Nordisk Landboskole, Odense

1981 - 1984

Landbrugets Grønbevis Landbrugspraktik og landbrugsfag, Nordisk Landboskole, Odense, Kalundborg og Herning

Erhvervserfaring

2016 - nu

Statistiker, Trafiksikkerhed og cykling; WHO-National coordinator, EU CARE Expert Group Vejdirektoratet, Transport-, Bygnings og Boligministeriet

2011 - nu

Censor Københavns Universitet

2011 - 2017

Ekstern Lektor Ålborg Universitet

2010 - 2016

Statistisk analytiker Fødevarrestyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet

2003 - 2010

Adjunt - Forsker Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet
B

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat København Storkreds, Radikale Venstre

2018 - nu

2. Suppleant, Borgerrepræsentation, København Radikale Venstre

2014 - 2013

Medlem af Borgerrepræsentation, København Radikale Venstre

2010 - 2013

Suppleant, Borgerrepræsentation, København Radikale Venstre

Tillidsposter

2019 - nu

Næstformand i bestyrelsen Disposal CC IVS

2015 - 2019

Næstformand i bestyrelsen Disposal CC Holding IVS

Uddannelse

1999 - 2003

Ph.D. Agriculture, Economics, Veterinary Epidimiology & Statistics, KU, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Københavns Universitet

1997 - 1999

Cand.økon.agro. Landbrugsøkonomi, Københavns Universitet, Life Sciene

1992 - 1997

Bsc Landbrugøkonomi, Københavns Universitet, Life Sciene

1985 - 1987

Diploma Landgrugstekniker Farm Management, Nordisk Landboskole, Odense

1981 - 1984

Landbrugets Grønbevis Landbrugspraktik og landbrugsfag, Nordisk Landboskole, Odense, Kalundborg og Herning

Erhvervserfaring

2016 - nu

Statistiker, Trafiksikkerhed og cykling; WHO-National coordinator, EU CARE Expert Group Vejdirektoratet, Transport-, Bygnings og Boligministeriet

2011 - nu

Censor Københavns Universitet

2011 - 2017

Ekstern Lektor Ålborg Universitet

2010 - 2016

Statistisk analytiker Fødevarrestyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet

2003 - 2010

Adjunt - Forsker Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet