PERSONPROFIL

Lars Lautrup-Larsen

Dansk Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Greve

Født 18. december 1964 i Frederiksberg Gift

O

Lars Lautrup-Larsen var i år 2017 kandidat for Dansk Folkeparti til kommunalvalget i Greve kommune. Lars Lautrup-Larsen blev ikke valgt ind.

Lars Lautrup-Larsen har 35 års erfaring fra IT-branchen og arbejder til daglig som IT-udvikler i virksomheden IT Source Company. Han er desuden formand for Stress- og Depressionsforeningen - Greve, hvor han også er frivillig rådgiver.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 40 Dansk Folkeparti in total 3274

Mærkesager

  • Sundhed
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Lægefaglige vurderinger skal respekteres!

Gennem den kontakt, jeg har haft med sygemeldte borgere i kommunen igennem de sidste mange år, har jeg erfaret at sagsbehandlere i kommunen og Jobcenteret i visse tilfælde har ignoreret vurderinger fra læge eller psykiater.
Jeg mener at læger og psykiatere som fagfolk er de bedste til at vurdere hvad du psykisk eller fysisk er i stand til - og at sagsbehandlere skal respektere de lægefaglige vurderinger.

Arbejdsmiljøet i Greve kommune går ud over borgerne.

13,9 sygedage havde hver medarbejder i Greve kommune i gennemsnit i 2016 ifølge Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL).
Det er mange. Rigtigt mange. Det er faktisk det fjerde højeste fravær blandt ansatte i de danske kommuner og markant højere end landsgennemsnittet.
Det store sygefravær er et sikkert symptom på, at medarbejderne ikke trives og at dele af arbejdsmiljøet i Greve Kommune ikke fungerer optimalt.
Når kommunens ansatte ikke har det godt, betyder det at de selvsagt ikke vil kunne levere deres bedste overfor kommunens borgere – og det går ud over borgerne.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Greve Kommune bør fortsat bruge penge på iPads til skoleelever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Greve Kommune bør prioritere renovering af nedslidte skoler i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Pernille Beckmann har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

Elektronisk kontormaskinemekaniker IBM Danmark A/S

Erhvervserfaring

IT-Udvikler
O

Uddannelse

Elektronisk kontormaskinemekaniker IBM Danmark A/S

Erhvervserfaring

IT-Udvikler

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet