PERSONPROFIL

Lars Georg Jensen

Socialistisk Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 9. september 1960 i Sakskøbing Gift 2 børn

F

Lars Georg Jensen var i år 2017 kandidat for Socialistisk Folkeparti ved Kommunalvalget i København kommune. Lars Georg Jensen blev ikke valgt ind.

Han har professionelt beskæftiget sig med klima i de sidste 25 år - først i almennyttige organisationer og sidenhen som chefkonsulent i Energistyrelsen.
De sidste 18 år har han boet i Vanløse, hvor han er blevet kendt som grundejerforeningsformanden, der er nabo til en rockerborg.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 509 Socialistisk Folkeparti in total 24830

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Jeg er SF's grønne kandidat, og har ikke kun holdninger, men også viden: jeg har arbejdet med Grøn Omstilling i mere end 25 år, dels i miljøorganisationer, dels i et ministerium: Det handler om klima, energi og miljø. I offentligheden er jeg dog mest kendt som Grundejerforeningsformanden, der er nabo til en rockerborg i Vanløse. Efter fem års kamp lykkedes det i august 2017 at få rockerne til at flytte fra stedet. Jeg er ny i politik, og tror at jeg kan bringe lidt frisk inspiration ind i en politisk verden, der lider under manglen på tillid mellem vælgere og politikere.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke nødvendigvis hele Amager Fælled, der ikke bør bygges på. Det bør undersøges, om der kan findes et stationsnært areal, der kan rumme de 2.500 boliger, der var planlagt, men nu er droppet. Der er brug for gode, billige, attraktive boliger i København.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er betydelige trængsels- og forureningsproblemer i Københavns trafik, især i myldretiden. Det skyldes primært pendlertrafikken. En velfungerende, høj-kvalitets kollektiv trafik er afgørende for at få flyttet pendlerne over i den kollektive trafik.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er faktisk ret let at sortere sit affald, og det giver rigtig meget mening, fordi man dermed helt konkret kan være være med til at give miljøet en hånd i det daglige.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idræts- og foreningsliv er en del af den sociale sammenhængskraft.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De fleste vil blive overraskede over, hvor få penge Københavns Kommune bruger på kulturområdet.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig giver tilstedeværelsen af flygtninge nogle solide udfordringer i kommunen, og ja, det kan udgøre et problem. Men kunsten er netop at gennemføre en indsats, så flygtningene på sigt kan blive en ressource i stedet for et problem. Det er de også selv interesseret i.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældrepleje er en kerneydelse i vores velfærdssystem. Men SF går ind for, at der bør være mulighed for tilkøbsydelser i forhold til den praktiske hjemmehjælp. Det må dog ikke bruges som en undskyldning for at skære ned på det generelle serviceniveau.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

SF går ind for et loft på 24 elever i hver klasse.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Stop hetzen mod de arbejdsløse! Hjælp dem i stedet med at komme i arbejde!

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Københavns yderområder? Det må så være Nordvest, Vanløse, Brønshøj og Valby?? Jeg oplever ikke, at disse områder er specielt forsømt i det kommunale budget.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bandeindsatsen handler både om socialt forebyggende arbejde og indsats af politiet - og et samarbejde mellem kommune og politi.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke mangel på ledige erhvervskvadratmeter i København.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig er det dejligt med store kulturelle begivenheder i København. Men det er ikke alene en kommunal opgave at finansiere, at sådanne begivenheder kommer til København - det er der mange andre aktører, der er i stand til.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det gælder især i de områder, hvor der er problemer med bander.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykiatrien har i en del år været underprioriteret. Det bør der rettes op på.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Antallet af pædagoger i dagsinstitutionerne i Københavns Kommune er faktisk bedre end landsgennemsnittet.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Principielt mener jeg ikke, at kommuneskatten skal sættes ned. SF prioriterer velfærd fremfor skattenedsættelser. Men man kan diskutere, om den nuværende model for grundskyld er retfærdig. Jeg hælder mere til den svenske model, hvor beskatningen af boligen sker ved salg i stedet for ved brug.

Uddannelse

1999 - 1999

Cand.scient.pol Statskunskab, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2010 - nu

Chefkonsulent Energistyrelsen
F

Uddannelse

1999 - 1999

Cand.scient.pol Statskunskab, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2010 - nu

Chefkonsulent Energistyrelsen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet