PERSONPROFIL

Lars Egholm Fischmann

Alternativet

Spidskandidat i Greve

Født 4. maj 1976 i København I et forhold

Å

Lars Egholm Fischmann var i år 2017 kandidat for Alternativet til kommunalvalget i Greve kommune. Lars Egholm Fischmann blev ikke valgt ind.

Han var i en periode næstformand i Socialistisk Folkepartis partigruppe i Greve, indtil han i 2015 meldte sig ind i Alternativet.

Lars Egholm Fischmann er uddannet inden for ledelse, og har bl.a. arbejdet som projektleder i Arbejdstilsynet. Siden 2015, har han desuden arbejdet freelance som manuskriptforfatter på en tv-serie, og har derudover også været manuskriptforfatter på en række andre spillefilm, primært inden for animation og horror-genren.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 59 Alternativet in total 289

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Greve står i et vadested og udfordringerne under det nuværende flertal har hobet sig op. Pengene fosser ud af kommunekassen, skoler og plejecentre gisper efter vejret og vi halter bagefter i vores miljøindsats. Der er i den grad brug for et kursskifte og ny tanker. Men, der er et håb. Der er - Alternativet!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Greve Kommune bør fortsat bruge penge på iPads til skoleelever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

iPads er glimrende, men der er både bedre og billigere løsninger.

2 Greve Kommune bør prioritere renovering af nedslidte skoler i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Pernille Beckmann har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Jeg mener ikke at det er min opgave at kommentere på navngivne medlemmer af byrådet. Folk må selv vurdere om de mange brudte løfter fortjener en ny periode.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil være meget skidt at bidrage endnu mere til stærkt forurenende trafik, hvor folk alligevel bruger timevis i kø på motorvejene.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Affald er en ressource som vi hele tiden bliver bedre til at udnytte. Men, at stoppe her hvor vi er nu, vil være en skidt måde at fortsætte på, for vi misser chancer. Vi skal blive bedre.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idrætten får i forvejen et fornuftigt niveau af støtte. Ingen grund til at spendere flere af borgernes skattekroner her.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et problem at de gøres til et problem. Vores nye medborgere, om de så kun er her midlertidigt, vil gerne tage fat og leve meningsfuldt. Jeg mener at vi har et ansvar for at imødekomme det ønske.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er empiriske beviser for at det oftest er modsat.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg syntes ærligt talt at dette spørgsmål er negativt ladet. Som om det er et valg at man gerne vil udsættes for formynderisk lovgivning. Folk der gerne vil arbejde, som er langt størstedelen, går ikke på "bissen" frivilligt.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er uendeligt mere effektivt, og bedre, at sætte ind før skaden sker. Lidt som at Noah byggede sin ark før syndfloden.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Greve er næsten fuldt udbygget og vores muligheder for at skabe og bevare naturen bliver mindre og mindre. Derfor bør det i stedet prioriteres at naturen får en chance og det kan gøres på mange måder.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør ses på hvordan man kan frigive kommunens dygtige ansatte til at være der mere for borgeren og mindre for systemet. Det behøver ikke koste mere.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundlæggende mener jeg at det bør være ens for alle, men set i lyset af at vi får flere ældre og færre unge erhvervsaktive, syntes jeg kun det vil være rimeligt at de velhavende ældre selv betaler en del af deres pleje.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det behøver ikke koste mere, eller i hvert fald ikke meget mere. At sætte ind, er en investering der kan nedbringe omkostningerne andre steder i systemet.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Greve gør det rigtigt godt lige nu. Jeg ser ingen grund til at afsætte flere midler p.t.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

2008 - 2015

Akademiuddannelse Leadership, Management and Coaching, Køge Handelsskole

Erhvervserfaring

2015 - nu

Manuskriptforfatter Anywhere Productions

2008 - 2010

Projectmanager Arbejdstilsynet

2008 - 2008

NOC Operator ButlerNetworks

2006 - 2007

NOC Operator Globalconnect A/S
Lagerarbejder DSV
Å

Uddannelse

2008 - 2015

Akademiuddannelse Leadership, Management and Coaching, Køge Handelsskole

Erhvervserfaring

2015 - nu

Manuskriptforfatter Anywhere Productions

2008 - 2010

Projectmanager Arbejdstilsynet

2008 - 2008

NOC Operator ButlerNetworks

2006 - 2007

NOC Operator Globalconnect A/S
Lagerarbejder DSV

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet