PERSONPROFIL

Kristine Kryger

Radikale Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Gentofte

Født 8. juni 1979 i Gentofte Gift 2 børn

B

Kristine Kryger (R) er kommunalbestyrelsesmedlem i Gentofte Kommune. Hun er næstformand for Teknik- og Miljøudvalget samt medlem af Økonomiudvalget og Skoleudvalget. Hun er desuden tidligere formand for Radikale Venstre i Gentofte.

Kristine Kryger er uddannet master of arts fra Essex University og cand.scient.pol. fra Københavns Universitet, og hun har siden efteruddannet sig i bl.a. forretningsledelse ved Danmarks Tekniske Universitet. Hun arbejder til daglig som koordinator ved konsulentvirksomheden Oxford Research, og hun har tidligere bl.a. haft flere konsulent- og lederstillinger i det private erhvervsliv. Privat er Kristine Kryger bosat i Gentofte. Hun er samlevende med Charles og har to børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1218 Radikale Venstre in total 3231
KV 2013 Personlige stemmer 232 Radikale Venstre in total 2924

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Mit mål er at Gentoftes skoler, både når det handler om børnenes trivsel og skolernes resultater, skal ligge i top. Politikerne har ansvaret for at udstikke rammerne for skolerne, men det er vigtigt, at vi udviser tillid til den enkelte skoleledelse, således at de får plads og ro til sammen med lærerne at udvikle skolernes praksisser.

Gode kultur-, idrætstilbud er vigtigt for mange i Gentofte. Det er samtidig en rigtig god investering for os alle, fordi regelmæssig motion giver bedre livskvalitet, forlænger levetiden og medfører færre fysiske skavanker, når vi bliver ældre. Ligeledes giver kulturelle oplevelser livsglæde, styrker unges dannelse, og udvider horisonter. Vi skal derfor sikre, at der er kulturtilbud til alle aldersgrupper og i alle lokalområder.

Jeg vil arbejde for gode betingelser til erhvervslivet. Gentofte Kommune skal blive bedre til at tiltrække virksomheder. Flere virksomheder til kommunen vil give flere af os borgere mulighed og at arbejde tæt på vores hjem. Det styrker også detailhandlen. Vi vil tiltrække videnstunge virksomheder ved at samarbejde med andre aktører om at lave iværksætterhubs og fleksible kontorfaciliteter.

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lad os nu lige se om der reelt er 500 på ventelisten. Men ja der skal være flere boliger til unge under uddannelse. Jeg vi arbejde for at man også tænker i fleksible boligløsninger som man eksempelvis gør i København. Der findes man nye interessante løsninger på markedet.

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det er sådan set sket med budgetforliget. Vi skal købende holde øje med at området prioriteres.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej ikke nødvendigvis. Man skal være varsom med at konkurrenceudsætte dette område. Det kræver en dygtig forvaltning, som jeg også mener at vi har.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Jeg kunne godt tænke mig at dette spørgsmål blev uddybet, for jeg synes det er et uklart spørgsmål.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes ikke man kan tale om yderområder i Gentofte Kommune

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Min umiddelbare opfattelse er at der bruges et tilpas beløb.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte er et af Danmarks tættest bebyggede områder, så spørgsmålet er ikke så relevant i kommunen.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bruges man ressourcer allerede, og det støtter jeg fuld op omkring.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er det godt styr på pt. men vi skal have et vågent øje på at områder ikke udvikler sig uhensigtsmæssigt.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Integration er en svær men utrolig vigtig opgave. Målet skal være at de nye borgere bliver selvforsørgende, men det kræver investeringer at integrere ordentligt.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej vis vi vil holde fast i et universelt velfærdssystem skal vi holde fast i principperne om at kommunen tilbyder det samme ældrepleje til en borger om uafhængig af dennes økonomiske situation.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler ikke så meget om at afsætte beløb som at indgå de rette partnerskaber og samarbejde med erhvervslivet.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Folketingskandidat Radikale Venstre
Kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune, Radikale Venstre
Medlem af Skoleudvalget Gentofte Kommune, Radikale Venstre
Medlem af Økonomiudvalget Gentofte Kommune, Radikale Venstre
Næstformand for Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune, Radikale Venstre

Tillidsposter

2013 - nu

Bestyrelsesmedlem Botilbuddet Østerled

Uddannelse

2013 - 2013

Diplom Business Administration, DTU - Danmarks Tekniske Universitet

2008 - 2010

Cand.scient.pol Macro economics, International Relations, Management, Organisational Structure, Change Management, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2017 - nu

Administrator Oxford Research

2016 - 2017

Digital revitalizer digilead.dk

2016 - 2017

Associate Consultant Spark CPH

2016 - 2016

Communications consultant Radikale Venstre

2015 - 2015

Community Manager Preeto

2013 - 2015

Campaign Manager Kirkens Korshær

2012 - 2013

Business Coordinator USIMINAS

2012 - 2012

Consultant Danish Standards

2009 - 2011

Co founder and Vice Chair DFUNK

2010 - 2011

Akademisk medarbejder Danish Refugee Council

2008 - 2009

Office Manager Korral Partners A/S

2007 - 2008

Personal Assistant Korral Partners A/S

2007 - 2008

Research Assistant Royal Danish Defence College

1998 - 1999

Student Worker Lederne
B

Politiske hverv

Folketingskandidat Radikale Venstre
Kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune, Radikale Venstre
Medlem af Skoleudvalget Gentofte Kommune, Radikale Venstre
Medlem af Økonomiudvalget Gentofte Kommune, Radikale Venstre
Næstformand for Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune, Radikale Venstre

Tillidsposter

2013 - nu

Bestyrelsesmedlem Botilbuddet Østerled

Uddannelse

2013 - 2013

Diplom Business Administration, DTU - Danmarks Tekniske Universitet

2008 - 2010

Cand.scient.pol Macro economics, International Relations, Management, Organisational Structure, Change Management, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2017 - nu

Administrator Oxford Research

2016 - 2017

Digital revitalizer digilead.dk

2016 - 2017

Associate Consultant Spark CPH

2016 - 2016

Communications consultant Radikale Venstre

2015 - 2015

Community Manager Preeto

2013 - 2015

Campaign Manager Kirkens Korshær

2012 - 2013

Business Coordinator USIMINAS

2012 - 2012

Consultant Danish Standards

2009 - 2011

Co founder and Vice Chair DFUNK

2010 - 2011

Akademisk medarbejder Danish Refugee Council

2008 - 2009

Office Manager Korral Partners A/S

2007 - 2008

Personal Assistant Korral Partners A/S

2007 - 2008

Research Assistant Royal Danish Defence College

1998 - 1999

Student Worker Lederne

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet