PERSONPROFIL

Kristina Henriette Kongsted

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Helsingør

Født 27. marts 1965 i Nakskov Gift 2 børn

C

Kristina Kongsted (K) er byrådsmedlem i Helsingør Kommune. Hun er medlem af Omsorgs- og Sundhedsudvalget samt Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Kristina Kongsted er uddannet lærer fra KDAS og bachelor i Business Economics fra Copenhagen Business School. Til daglig arbejder hun som folkeskolelærer på HUC - 10. klassesskolen.

Privat er hun gift og har to børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 173 Det Konservative Folkeparti in total 11527
KV 2013 Personlige stemmer 95 Det Konservative Folkeparti in total 10393

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Jeg arbejder for flere cykelstier, bedre mulighed for bevægelse/motion bl.a. kunstbaner til alle fodboldbaner i kommunen, max 3 vuggestue- eller 6 børnhavebørn pr. pædagog i institutionerne, klasseloft på 24 elever i skolerne, et "bredt" sundhedshus med moderne genoptræningsfaciliteter og mulighed for hjælp til børn.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er en god idé, at kommunen bruger 120 millioner kroner på at opgradere stadion til Superliga-niveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

2 Helsingør skal fortsætte den klare strategi om at være i toppen blandt kommuner, der bruger flest penge på kultur og events.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Benedikte Kiær har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Begge dele skal fungere. Især kystbaneforbindelsen er vi stærkt afhængige af, og den SKAL optimeres, hvilket ikke er en kommunal opgave, men vi er nødt til fortsat at lægge pres på transportministeren.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt enig - hvis det giver mening såvel miljø- som økonomimæssigt.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt enig HVIS det handler om at satse på de unge. Ved at investere midler i idræt for unge kan man siden regne med lavere udgifter til bl.a. sygdomsforebyggelse.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helsingør Kommune skal på landkortet, og kunst og kultur er et middel til at nå det mål.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi må ikke tabe mennesker, som vi kan redde.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er overvejende uenig, fordi jeg mener, det kommer an på, hvordan man angriber sagen. Flygtninge kan sagtens være en ressource, hvis man tør se, hvad de kan bidrage med.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et område, hvor vi skal være på vagt for ikke at få skabt et A og et B hold blandt de ældre. Alle ældre skal tilbydes en værdig minimumspakke.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen rigtig svært at sige noget generelt om. Man må se på, hvilke områder der eventuelt kan spare, for der er ingen tvivl om, at genoptræning er meget vigtig.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med inklusionen er det ikke længere et spørgsmål om antallet af elever men snarere sammensætningen.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen er skatten et vigtigt konkurrenceparameter mhp. at tiltrække nye borgere til kommunen.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Især skolebørn er afhængige af at kunne bruge cyklen til skole, og det SKAL være sikkert for dem at færdes i nærmiljøet.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør vurderes fra sag til sag, så jeg har ikke en generel holdning til det.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Især forebyggende.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør være en værdig minimumspakke, som alle ældre har ret til. Derudover kan man købe ekstra ydelser, det har man alle dage kunnet.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man må se på, om nogle andre sundhedsområder kan spare penge, der så kan omlokeres. Det nytter ikke at udsulte et andet område for at få mere til fx området vedr. sindslidende.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores små borgere er grundstenen i kommunen og en investering i dem i kraft af bedre bemandede daginstitutioner, er en investering i fremtiden.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver jobs og skattekroner i kassen.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enig - fordi det er en vigtig konkurrenceparameter ift. at tiltrække nye borgere til kommunen.

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Helsingør Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget Helsingør Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Omsorgs- og Sundhedsudvalget Helsingør Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

1998 - 2002

Folkeskolelærer Dansk, engelsk, hjemkundskab og håndarbejde, KDAS

1988 - 1991

Bachelor Business Economics, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

Lærer HUC 10. klasseskolen
C

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Helsingør Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget Helsingør Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Omsorgs- og Sundhedsudvalget Helsingør Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

1998 - 2002

Folkeskolelærer Dansk, engelsk, hjemkundskab og håndarbejde, KDAS

1988 - 1991

Bachelor Business Economics, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

Lærer HUC 10. klasseskolen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet