PERSONPROFIL

Knud Ulrik Ankjær Borch

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Gentofte

Født 9. juni 1971 i København Gift 2 børn

C

Ulrik Ankjær Borch (K) er kommunalbestyrelsesmedlem i Gentofte Kommune, hvilket han har været siden 2013. Han er næstformand for Skoleudvalget samt medlem af Børneudvalget og Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget.

Han er uddannet cand. scient. i biofysik og arbejder til daglig som projektleder og forretningsudvikler hos DMI, hvor han også er meteorolog. Han er desudenfodboldspiller og bestyrelsesmedlem i GVI (Gentofe Vangede idrætsforening) og Aurehøj Gymnasium.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 212 Det Konservative Folkeparti in total 23506
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 302 Det Konservative Folkeparti in total 19930

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

God politik er for mig at skabe sund balance!

Balance mellem et stærkt individ og en stærk stat, der er i stand til at understøtte dig og mig, der hvor vi er i vores liv. Og det skal være uanset om vi er små eller store, ung eller gammel, eller har brug for ekstra hjælp til at leve et godt og værdigt liv.
Jeg mener, at jo mere vi engagerer os i hinanden, tager del i fællesopgaverne og hjælper til, jo bedre et samfund kommer der ud af det i den sidste ende til gavn for os alle sammen.
I Gentofte er der rigtig mange goder, og jeg synes vores kommune leverer på et højt niveau. Men der er altid steder, hvor det kan gøres bedre, og jeg vil gerne være med til at gøre det endnu bedre. Derfor er jeg engageret i lokalpolitik i Gentofte.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ungdomsboliger, Ja tak! Men det er ikke nemt at finde den rigtige placering - det håber vi at have løst, med det forslag der ligger på bordet nu.

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er sund fornuft at boligplacerer så bredt som overhoved muligt, og benytte alle de mange ressourcer der er i vores kommune. Derfor har vi en plan med 60 forskellige adresser spredt bredt ud over hele kommunen.

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Gentofte har vi de sidste par år oplevet en fremgang i antallet af borgere i vores idrætsforeninger, og vi er netop blevet udvalgt som visionskommune af DIF og DGI (idrætsforbund). Den øgede idrætsaktivitet ved vi fører til bedre sundhed og velfærd, og derfor er det et godt sted at investere.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentoftes tætte placering på Købehavn gør, at kulturtilbudene er mange. De kulturelle tilbud som Gentofte tilbyder, skal derfor tilpasses så de komplementerer det store udbud fra København - og det gør vi allerede.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte har gode erfaringer med at få vores flygtninge integreret og i arbejde. Men det er klart, at det kræver en stor indsats fra alle parter for at integrationen lykkes. Heldigvis har vi gode samarbejder med borgere og erhversdrivende som bl.a. IKEA og McDonalds.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bedste serviceniveau får man med den rigtige leverandør, om det så er en privat eller offentlig udbyder er mindre vigtigt. I Gentofte udbydes dele af hjemmeplejen til private aktører samtidig med, at kommunen også tilbyder hjemmeplejeservice. Og med et stærkt kommunalt tilbud, suppleret med gode private aktører, har vi i Gentofte en høj standard og tilfredshed blandt borgerne, både dem der modtager hjælpen og hos deres pårørende.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at borgerne får den nødvendige genoptræning, når man fx er blevet opereret og skal have gang i hele kroppen igen. Her spiller udvikling og brug af nye tilbud og samarbejder på tværs i kommunen, en meget vigtig rolle, hvis vi også fremover vil have sundhedsbudgetterne til at slå til.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Klassekvotienten som den er nu, er ikke et problem for læringen. Vi skal til gengæld sætte hurtigt ind og gerne være på forkant med evt. problemer mod fx mobning og dårligt fællesskab i klassen. Det gør vi faktisk netop nu, på to af vores skoler, med en pose penge til en særlig indsats, efter dialog med forældre og skoleledelser.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte har gode resultater med at bringe borgernes evner i spil og tilknytningen til arbejdsmarkedet - både som almindelig borger, men også hvis man har et handicap. Når man er uden for arbejdsmarkedet og det kniber lidt, er det vigtigt at kommunen hjælper - det har givet pote i Gentofte, hvor langt de fleste heldigvis arbejder.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte skal fastholde en lav skat, og fortsat undgå at øde borgernes penge væk. Og så skal man huske på at det koster noget at få noget, og derfor skal der selvfølgelig betales skat.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke vi har yderområder i vores kommune.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte kommune arbejder allerede målrettet, med skolerne, politiet, SSP, PPR og alle de andre vigtige aktører for at sikre at banderne ikke får tag i de unge - og indsatsen virker heldigvis.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte er allerede godt udbygget hvad angår cykelstier, og med anlæggelse af den nye supercykelsti er cyklisterne godt stillet i Gentofte.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at vi Gentofte i passer godt på vores naturområder og prioriterer dem højt. Erhvervsejendomme har vi heldigvis også mange af, så jeg ser ingen konflikt mellem naturen og erhvervet.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentoftes tætte placering på Købehavn gør, at kulturtilbudene er mange. De kulturelle tilbud som Gentofte tilbyder, skal derfor tilpasses så de komplementerer det store udbud fra København - og det gør vi allerede.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i Gentofte netop startet et såkaldt opgaveudvalg for den Boligsociale indsats. Et opgaveudvalg er udvalg hvor både borgere og politikkere samarbejder om politikudvikling og særlige udfordringer i vores kommune. Jeg er selv med i udvalget, og glæder mig meget til at se, hvad det fører med sig af gode idéer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen, herunder hvad der skal prioriteres og bruges ressourcer på.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De ydelser som tilbydes via den kommunale ældrepleje gælder for for alle, uanset om de er rige eller fattige - det er et bærende - og godt princip - i vores velfærdsmodel, som vi skal passe på.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Gentofte har vi netop aftalt, at bruge flere ressourcer til at 'dække af for pædagogerne' med bl.a. vikarer, når de fx er afsted på efteruddannelse. Erfaringer viser nemlig, at netop når pædagogerne er på efteruddannelse, medfører det at institutionerne kan være for tyndt besat med faguddannet personale.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at Gentofte fastholder en lav skat, og fortsat ikke øder borgernes penge væk. Og så skal man huske på at det koster noget at få noget, derfor skal der selvfølgelig betales skat - det gælder også grundskyld.

Politiske hverv

2014 - 2017

Næstformand, Socialudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2014 - 2017

Medlem, Kultur-, Unge- og Fritidsudvaget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2014 - 2017

Medlem, Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2013 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Børneudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Næstformand for Skoleudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

Cand.scient. Fysik (biofysik), Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2011 - nu

Meterolog Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)
C

Politiske hverv

2014 - 2017

Næstformand, Socialudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2014 - 2017

Medlem, Kultur-, Unge- og Fritidsudvaget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2014 - 2017

Medlem, Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2013 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Børneudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Næstformand for Skoleudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

Cand.scient. Fysik (biofysik), Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2011 - nu

Meterolog Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet