PERSONPROFIL

Knud Holt Nielsen

Enhedslisten

Valgt ved kommunalvalget i København

3 børn

Ø

Knud Holt Nielsen (EL) er medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Han er medlem af Børne- og Ungdomsudvalget.

Han arbejder til daglig som kommunikationsrådgiver i DPU.
Knud Holt Nielsen er aktiv i skolebestyrelse og lokaludvalg og meget mere på Vesterbro, hvor han har boet i 27 år.
Privat har han 3 børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 457 Enhedslisten in total 55241

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

1. Bedre forhold for børn og unge
Et godt børneliv kræver kvalitet i skoler, institutioner og fritidstilbud. Børns trivsel og udvikling skal sættes i centrum. Minimumsnormeringer i daginstitutioner og færre i klasserne er afgørende for børns trivsel. Jeg er arg modstander af skolereformens lange skoledage og detailstyring af skoler, og af planerne om skolegørelse af daginstitutioner, der disse år støbes i ministerielle tænketanke.

2. Større krav til byggeri i København
Vi skal have et grønnere København. Det kræver et forsvar for grønne områder, som Amager Fælled, og et opgør med den konstante leflen for store private bygherrer, hvor rådhusflertallet konsekvent giver dispensationer for kommuneplanen, hver eneste gang en byggespekulant vil have endnu tættere og endnu højere kontorhuse og dyre ejerlejligheder, som vi f.eks. har oplevet på Carlsberg og Postgrunden

3. Flere lejeboliger i København
Vi har ikke brug for flere ejerlejligheder men flere lejeboliger. Der skal stilles krav om markant flere almene boliger ved nybyggeri ,og oprettes et kommunalt boligselskab,så der kan bygges billigere lejeboliger. Det er afsindigt, at København er blevet så dyr at bo i, at mange af vores egne børn ikke vil kunne finde en bolig, de kan betale i deres egen fødeby, når de engang flytter hjemmefra.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget Københavns Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

Ph.d Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Kommunikationsrådgiver DPU
Ø

Politiske hverv

2017 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget Københavns Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

Ph.d Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Kommunikationsrådgiver DPU

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet