PERSONPROFIL

Klaus Fisker

Radikale Venstre

Spidskandidat i Allerød
Kandidat til regionsrådsvalget i Hovedstaden

Født 16. februar 1952 i København Gift 2 børn

B

Klaus Fisker var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre ved Kommunalvalget i Allerød kommune.Klaus, og kandidat til Regionsrådet i Region Hovedstaden. Fisker blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Klaus Fisker (R) har været byrådsmedlem i Allerød Kommune fra 2015 til 2017, hvor han er valgt for Radikale Venstre.
Han var formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og medlem af Økonomiudvalget samt Børn- og Skoleudvalget. Klaus Fisker overtog byrådspladsen i 2015 efter partikollegaen Henrik Jansson (R).

Klaus Fisker er i dag efterlønsmodtager, men han har et langt arbejdsliv bag sig. Han er uddannet Cand.oecon og master of Business Administration fra Aarhus Universitet i 1981. I sit arbejdsliv har han bl.a. arbejdet som økonom i den offentlige sektor, som konsulent i Region Hovedstaden og som lokalhistoriker med eget bogforlag.

Privat er Klaus Fisker bosat i Lynge.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 42 Radikale Venstre in total 915
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 19 Radikale Venstre in total 897

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Allerød Kommune har igennem 4 år prioriteret anlæg i idrætsanlæg højt. Samtidig er vores dagtilbud og skoler et område, hvor vi giver færrest penge pr. indbygger i forhold til andre kommuner. Sundhedsområdet, her skal vi etablere aflastnings pladser på engholm, så ældre borgere kan komme hjem, eller til et andet tilbud, når de bliver udskrevet fra sygehuset. Miljøområdet er det område som kan gøre Allerød Kommune og virksomheder markante fyrtårne i Danmark og dermed være med til at tiltrække borgere og virksomheder til kommunen. Derved bliver vi en grøn kommune, der er attraktiv for mange, der samtidig giver flere penge i kassen. Allerød har manglet en visionær plan for de næste 8 år. Vi skal have overblik over, hvilke fremtidige investeringer, der skal gennemføres i institutioner. Derved undgår vi tidligere go/stop politik, hvor byrådet agerer på folkestemning. Seneste eksempel, det var besluttet at nedlægge en skole, ingen turde. Nu står vi fortsat med mange udgifter på skoleområdet, overkapacitet i forhold til et faldende elevunderlag.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Større skoler kan godt integrere små enheder, jf. Ravnsholdt børnehus

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jørgen Johansen er dygtig til at høre på alle politiske partier, men mangler af og til langsigtet vision for kommunen

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal laves en plan for bevaringsværdige grønne områder i byområderne.. Herefter kan erhverv få adgang til kommunen

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For at reducere co2 udslip fra biler, bør kollektiv trafik opprioriteres, dog ved et acceptabelt passagerunderlag.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere penge bør følges op af indsatsprogrammer.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerød er godt i gang med at integrere nye danskere til enten uddannelse og arbejdsmarked. Vi kommer også til at mangle ufaglært arbejdskraft, bl. a. chauffører og restaurations personale samt i byggeri og anlæg

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning til arbejdsmarkedet betyder ved hurtige indsats, at ekstra penge giver færre udgifter til overførselsindkomst

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Antal elever i klasserne er faldet igennem de sidste 5 år, men når der bliver flere borgere i den skolepligtige alder, skal der ses på antallet af elever ikke overstiger 28.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja hvis der dermed bliver færre udgifter i området eks. inden for de sociale område

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Trafiksikkerhed bør komme i første række. En meget farlig vej udbedres før en vej der er mindre farlig, selv om der godt kunne være en cykelsti

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er plads til erhvervsejendomme i Vassingerød og i midtbyen ved by fortætning

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arrangørerne bør lave budget inkl. udgift til at få større begivenheder til kommunen. Folk vil gerne betale.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og derved skal de på lang sigt være selv forsørgende

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De økonomiske ressource stærke i Allerød, hvor der ved gratis ydelser ikke er lovhjemmel til at afholde udgiften, skal selv betale. Det betyder at pensionistudflugt betales af egen lomme.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere virksomheder betyder øget selskabsskat og arbejdspladser for borgere i Allerød, som måske har været på overførsels ydelse. God økonomi for Allerød

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 518 Radikale Venstre in total 74270

Mærkesager

  • Regional udvikling
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

Allerød Kommune har igennem 4 år prioriteret anlæg i idrætsanlæg højt. Samtidig er vores dagtilbud og skoler et område, hvor vi giver færrest penge pr. indbygger i forhold til andre kommuner. Sundhedsområdet, her skal vi etablere aflastnings pladser på engholm, så ældre borgere kan komme hjem, eller til et andet tilbud, når de bliver udskrevet fra sygehuset. Miljøområdet er det område som kan gøre Allerød Kommune og virksomheder markante fyrtårne i Danmark og dermed være med til at tiltrække borgere og virksomheder til kommunen. Derved bliver vi en grøn kommune, der er attraktiv for mange, der samtidig giver flere penge i kassen. Allerød har manglet en visionær plan for de næste 8 år. Vi skal have overblik over, hvilke fremtidige investeringer, der skal gennemføres i institutioner. Derved undgår vi tidligere go/stop politik, hvor byrådet agerer på folkestemning. Seneste eksempel, det var besluttet at nedlægge en skole, ingen turde. Nu står vi fortsat med mange udgifter på skoleområdet, overkapacitet i forhold til et faldende elevunderlag.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Hovedstaden er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Hovedstaden bør sikre, at alle borgere får adgang til medicin, selvom prisen kan være høj og være på bekostning af andre behandlinger.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør arbejdes på at få alternativ billigere medicin fra andre leverandører, som i Norge

3 Der bruges for mange penge på administration og ledelse i Region Hovedstaden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

IT systemer kan være alternativ til mere effektiv administrativ drift

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dog er offentlig virksomhed konkurrencedygtig. Da de lukkede rigshospitalets centralkøkken, var de private aktører dårligere.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Især erhvervsuddannelser med særlige specialer der matcher de lokale virksomheders behov.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bør være baseret på dialog imellem stat og region

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For meget screening gør raske mennesker syge. Kun særlige områder bør udtages, tarm, bryst, lunger.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men patienter må ikke gøres til A og B patienter

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det gælder både i et globalt perspektiv, men også i et regionalt. Derfor både og, større byer og regionale landsdele. f.eks. Nordsjælland

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er for mange grusgrave i Nordsjælland.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alternativ såkaldte bestillings busser i tyndt befolkede områder.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2015 - 2017

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Radikale Venstre

2015 - 2017

Formand, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Allerød Kommune, Radikale Venstre

2015 - 2017

Medlem, Økonomiudvalget Allerød Kommune, Radikale Venstre

2015 - 2017

Medlem, Børne- og Skoleudvalget Allerød Kommune, Radikale Venstre

Tillidsposter

Formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Allerød Kommune

Uddannelse

1975 - 1981

Cand. Oecon

Erhvervserfaring

Efterlønsmodtager
Lokalhistoriker og forlagsdirektør Egen virksomhed
B

Politiske hverv

2015 - 2017

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Radikale Venstre

2015 - 2017

Formand, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Allerød Kommune, Radikale Venstre

2015 - 2017

Medlem, Økonomiudvalget Allerød Kommune, Radikale Venstre

2015 - 2017

Medlem, Børne- og Skoleudvalget Allerød Kommune, Radikale Venstre

Tillidsposter

Formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Allerød Kommune

Uddannelse

1975 - 1981

Cand. Oecon

Erhvervserfaring

Efterlønsmodtager
Lokalhistoriker og forlagsdirektør Egen virksomhed

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet