PERSONPROFIL

Kitt Svane

Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Allerød

Gift 2 børn

V

Kitt Svane var i år 2017 kandidat for Venstre til kommunalvalget i Allerød kommune. Kitt Svane blev ikke valgt ind.

Hun er født og opvokset i Blovstrød. Kitt Svane er uddannet grafisk designer og er herudover tidligere selvstændig med reklamebureau og mentor for unge mennesker mellem 17-20 år.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 116 Venstre in total 2721

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

SÆT X VED EN LOKAL LOKALPOLITIKER
Det er lokalpolitik, så det handler om dér, hvor du bor. Det handler om skolerne, daginstitutionerne, foreningerne, fritidstilbud, naturen, nærmiljøet, bylivet, veje og stier. Jeg er født og opvokset i Blovstrød, hvor jeg også bor med min familie. Jeg kender de udfordringer, der er for både familier, børn og unge. Jeg ved, det kan gøres bedre, og derfor stiller jeg op til byrådet.
✔️BEVAR HELHEDEN OG ET SELVSTÆNDIGT BLOVSTRØD
✔️BØRNENES HVERDAG ER VIGTIGST I DET NYE BØRNEHUS
✔️HØJ FAGLIGHED OG EN ÅBEN SKOLE
✔️ET RENT, PÆNT OG GRØNNERE ALLERØD

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men jeg går også ind for, at nye kræfter skal til.

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men dog stadig med respekt for de områder der fredet, samt at man ikke bare skal bygge - det er med den godt grønne ånd som bagtanke.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det kræver også, at når affaldet så hentes og bliver ekspederet videre, at det skal destrueres på den korrekte måde.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men kan ikke sige noget frem for noget andet. Men der må ses efter, hvor behovet er størst.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Da det ikke er et overhængende problem, synes jeg det primære fokus skal være, hvor der er mere behov indenfor børn- og unge området.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det tilmed svarer til antallet af børn.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Allerød Kommune, Venstre

Uddannelse

1989 - 1993

Grafisk designer

Erhvervserfaring

2013 - nu

Creative Marketing and Social Media Oticon A/S
V

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Allerød Kommune, Venstre

Uddannelse

1989 - 1993

Grafisk designer

Erhvervserfaring

2013 - nu

Creative Marketing and Social Media Oticon A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet