PERSONPROFIL

Kirsten Elvstrøm

Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Gentofte

Født 7. oktober 1952 i Hellerup Single 2 børn

V

Kirsten Elvstrøm var i år 2017 kandidat for Venstre til kommunalvalget i Gentofte kommune. Kirsten Elvstrøm blev ikke valgt ind.

Hun er uddannet fra Københavns universitet med speciale i musik og idræt og underviste i gymnasiet frem til hendes tiltrædelse som kordegn i den danske folkekirke med arbejde bestående af regneskab og budget. Hun har været aktiv i flere boligforeninger og er suppleant til kommunalbestyrelsen.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 60 Venstre in total 2649
KV 2013 Personlige stemmer 36 Venstre in total 3782

Mærkesager

  • Sundhed
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

ordentlig normering i vuggestuer/børnehaver
max 24 elever i skoleklasserne
bedre mad til de ældre på plejehjem
forebygge at skolebørn og unge begynder at ryge

- fordi vores børn er det vigtigste vi har og fordi ingen skal frygte at blive gammel i Gentofte Kommune

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Boligerne til de unge skal bygges der hvor man kan finde plads og i nærheden af S togs stationer

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge skal integreres og inviteres til de lokale idrætsforeninger. Dette gøres bedst ved en spredning i kommunen.

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Begge dele skal prioriteres

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

idrætsklubberne skal beholde de store tilskud som de allerede får

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal skabe rammerne om kulturlivet i kommunen. Det bør kunne gøres uden store udgifter. Et kulturråd bør nedsættes i kommunen, så man kan koordinere aktiviteterne.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte Kommune skal hjælpe alle borgere, som måtte få brug for hjælp

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Gentofte Kommune arbejder Venstre for at integrere de flygtninge, som er kommet til Gentofte, så de bliver en ressource for lokalsamfundet

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan imidlertid ikke undvære den ekspertise som kommunen harerhvervet indenfor området

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er bedst og billigst, at borgerne er selvhjulpne

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 elever bør være max i en klasse - læreren skal have muligheden for at få kontakt med alle børn i klassen

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med Gentofte Kommunes beliggenhed er der mange muligheder for at finde arbejde

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatten skal holdes i ro - dog kan man kompensere de boligejere som får store stigninger i ejendomsskatten

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er mit indtryk, at hele kommunen bliver prioriteret lige højt og at der ikke er "yderområder" i Gentofte Kommune

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er utrolig vigtigt at vi sikrer de bløde trafikanter - ikke mindst de mange skolebørn som cykler til og fra skole

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte Kommune skal bevare de rekreative områder som der pt er.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private aktører kan via et kulturelt netværk arbejde sammen med andre i kommunen om kulturlivet

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når flygtninge f.eks flytter ind i en bolig i et af kommunens boligselskaber, skal der være en kontaktperson til at hjælpe med integrationen

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Frivillige i idrætsforeninger og arbejdsmarkedet kan medvirke til den gode integration

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældre skal have de samme muligheder -

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vuggestue og børnehavebørn har brug for voksenkontakt ligesom sikkerheden skal være i top - derfor er der en grænse for hvor få pædagoger, der kan være i en vuggestue/børnehave.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det behøver ikke at koste flere penge at lave nogen gode tiltag - hurtigere ekspedition af byggetilladelser på Rådhuset - afskaffe dækningsafgiften

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskylden er på det laveste niveau i Gentofte og kan derfor ikke sættes længere ned

Uddannelse

B.A. i Musik og Idræt Københavns Universitet

Erhvervserfaring

kordegn Venstre
V

Uddannelse

B.A. i Musik og Idræt Københavns Universitet

Erhvervserfaring

kordegn Venstre

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet