PERSONPROFIL

Kim Valentin

Venstre

Valgt i Københavns Omegns Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Gribskov

Født 19. marts 1963 i Rødovre Gift 3 børn Bor i Gribskov Kommune

V

Kim Valentin (V) er 2. Viceborgmester fhv. borgmester i Gribskov Kommune. Han er medlem af Økonomiudvalget samt Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi. Kim Valentin har været valgt i Gribskov siden valget i 2005, og efter valget i 2013 blev han borgmester i kommunen.

Kim Valentin er uddannet økonom fra Københavns Universitet. Siden 1993 har han været ejer og administrerende direktør for Finanshuset Fredensborg, medejer af Privot partner og FFIT samt medlem af Trygfondens repræsentantskab. Derudover er Kim Valentin landsformand for Liberalt oplysningforbund (LOF). Privat er Kim Valentin bosat i Græsted. Han er gift med Betinna, og sammen har parret tre voksne børn.

Mærkesager

  • EU
  • Miljø og klima
  • Beskæftigelse
  • Økonomi
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Om lidt er der valg til Folketinget. I mere end 25 år har jeg arbejdet på at sikre bedre vilkår og tryghed for de danske boligejere - det arbejde vil jeg fortsætte på Christiansborg.

”At vide hvad det rigtige er, og IKKE gøre det er mangel på mod”. Sådan sagde Sun Tzu i et gammelt kinesisk ordsprog – og det sidder fast i hovedet på mig. Jeg er drevet af at gøre det rigtige også selvom det rigtige absolut ikke er det nemmeste.

Det skal være politik der virker. Det gøres bedst med brede forlig. Lad os lægge blokpolitikken i graven og lad os gøre yderfløjene i folketinget mindre betydningsfulde.

Politik der virker medfører
1. Et rigere Danmark - Flere private arbejdspladser og bedre vilkår for boligejere
2. Et friere Danmark - Mindre snyd, mindre stat, færre regler og mindre bureaukrati
3. Et sundere Danmark – Det bedste sundhedsvæsen tæt på borgerne
4. Et grønnere Danmark – Vi skal være nr. 1 i verden på den grønne dagsorden

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På dette område skal vi passe på med at rokke ved den danske model. Det giver tryghed og fleksibilitet for arbejdsgiver og lønmodtager .... vi skulle nødigt få tyske eller amerikanske tilstande hvor det bliver umuligt eller alt for let at afskedige.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kommer til at være stærkt afhængig af udenlandsk arbejdskraft i fremtiden så det nytter ikke noget at bare lukke øjnene og sige vi selv kan det hele. Se bare allerede på vores hoteller og restauranter. Vi vil jo heller ikke acceptere lange leveringstider og højere priser... det er eksvis næsten umuligt at få fat i en elektriker i Kbh.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej men det løser flaskehals problemer og gør at de fleste uanset indkomst får behandling hurtigt

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Respekten for vores sundhedssystem er på et lille niveau og jeg mener at eksvis udebliven fra aftaler skal koste et beløb.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er svært at argumentere for at DK er et ulige land... se blot på GINI koeffienten.... vi er et af de mest lige lande i verden og på mange måder kan man også argumentere for det modsatte. Jeg synes vi har en god balance i samfundet.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er en gruppe af borgere som er næsten umulige at motivere uden økonomiske sanktioner desværre.... jeg kunne håbe det var anderledes, men sådan er det ikke.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De unge vil jo selv have test - man må lade være med at dæmonisere prøver og test. Det skal bare ikke KUN være hovedet der vurderes - det skal også være hænderne, så vi skal have håndværk tilbage i skolen.

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skalikke tage friheden fra de unge .... man skal give dem indhold af frivillighedens vej.... og så er mere forældreansvar vigtig.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være tilladt i højere grad selv at betale for ydelser -

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har ikke grundlag for at sige ja eller nej ... men vi skal sikre ordentlig ældrepleje til vores borgere. Eksempelvis demensbehandling skal forbedres.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en prioritering, men man kunne overveje om nogle flere private midler skal i spil også.... kommunerne skal have større muligheder for at lave Offentlig privat partnerskab her.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Principielt bør der være visse varer som er uden moms. Luksusvarer kunne så være med højere sats..... det er en bedre omfordeling i samfundet end eksvis topskat og registreringsafgifter mv. Problemet er i virkeligheden så bare at man så bare øger grænsehandlen.... derfor er det nemmere sagt end gjort.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er nødt til at øge arbejdsudbuddet - så skatten skal ned, beskæftigelsesfradraget skal op.

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udligningen er et nulsumspil der motiverer til kamp mellem kommunerne.... det skal stoppes. Det bliver til en uværdig kamp mellem øst og vest og det ødelægger sammenhængskraften.... det skal hellere være en konjunkturudligning som staten regulerer.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det spørgsmål er noget uforståeligt... det er som om man forestiller sig at Danmark drives fremad af staten. Det gør Danmark ikke. Danmarks vækst er afhængig af alle de dygtige virksomheder vi har. Hvis der er et sted i staten jeg vil investere, så er det dog i uddannelsessektoren... men også her vil jeg have virksomhederne med.

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er skatten der er for høj - ikke det folk har tilbage

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må være en forældreopgave

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt er der for mange som får overførsler fra stat og kommune. Hvis vi vil hjælpe dem der virkelig har brug for det så er nødt til at prioritere.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rusland respekterer ikke blødsødenhed. Desværre misforstås venlighed som svaghed på de breddegrader....

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for at EU stepper op når USA stepper ned i samarbejdet. Det kommer til at koste penge at Rusland truer os fra øst - og terrortruslen vokser fra Mellemøsten.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fængsler er uddannelse i kriminalitet for mange.... eksvis fodlænke er bedre.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En grønnere boligjobordning med eksempelvis fradrag for genbrugsmaterialer vil være aktuelt....

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal passe på med at øge udgifterne og dermed sænke konkurrencekraften. Så skal vi hellere give skattelettelser - særlige afskrivninger til dem der sviner mindst....

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På den måde vil vi bedre kunne hjælpe alle for færre midler. Dem der kommer til DK pt. Har jo betalt store summer til menneskesmuglere.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er områder hvor indblanding fra EU virker tosset - eksvis barselsregler, men så er der andre områder hvor mere indblanding er nødvendig - eksvis til at rydde op i den finansielle verden. Jeg tror ikke på et føderalt EU - det skal drives frem af nationalstaternes interesser gennem handel og udveksling af kultur bilateralt stille og roligt. Vi har alt for travlt med at EU skal blive så stort som muligt.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke alle områder hvor dette er gældende men ja hvis der er et marked med en ordentlig kvalitet/pris for servicen så ja....

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have mindre stat og mere kommune og mere ansvar til dig som borger

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mindre stat og mere kommune - men med mere ansvar til den enkelte. Mindre enheder er ofte mere effektive og det der ikke er svært skal være nært....

43 Der skal sendes færre penge fra Øst- til Vestdanmark i kommunal udligning

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er vigtigere at anlægge en Motorring 5 rundt om København for at lette trafiktrængsel end at investere yderligere i kollektiv trafik

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Frederikssundmotorvejen og Hillerødmotorvejens færdiggørelse er det vigtigste

45 Det skal prioriteres højere end tidligere at afsætte penge til at nedbringe trafikstøj fra motorveje og ringveje i beboelsesområder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2664 Venstre in total 6199
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 4704 Venstre in total 9303

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Flere borgere, flere arbejdspladser og mere turisme skal skabe fremgang og grundlag for velfærden FOR FREMTIDEN.
Gennem ansvarlighed og realistiske visioner for kommunen skal vi udvikle os så vi bliver den bedste bokommune i Hovedstadsområdet.
Jeg har samme politik før og efter valget - ingen hurtige løsninger eller vidtløftige luftkasteller - det kan du regne med.
Jeg ved at det kræver hårdt arbejde at prioritere og skabe VARIGE løsninger. De sidste 4 år har vist, at vi stille og roligt er på vej mod målet om at løfte vores kernevelfærdsområder. Vi er langt fra i mål endnu og der er stadig udfordringer, men jeg og Venstre er de rigtige til at have ved bordenden, når Gribskov skal ledes fremad.
Vi skal have bedre skoler med mere erhvervspraktik og involvering af vores dygtige virksomheder.
Vi skal have et bedre nært sundhedsvæsen med høj standard på eksempelvis hjemmesygepleje og demensindsatsen.
Vi skal have Nationalparken til at være drivkraften i udviklingen af kultur, erhverv og miljø - med en GRØN PLANET i Esrum
Vi skal udvikle vores museumsaktiviteter med et museumsstrøg fra Tegners, Munkerupshus og til et nyt stort internationalt OKTOBER 43 museum i Gilleleje by.
Med fremgang i borgere, arbejdspladser og turisme skabes plads til velfærden for FREMTIDEN.
Stem på mig - hvis du tænker på fremtiden

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gribskov Kommune skal bevare landsbyskolerne i stedet for at centralisere skoleområdet med færre skoler til følge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Stærke lokale skoler giver kommunen flere muligheder i vækstdagsordenen. Vi skal ikke kun have bosætning i de store byer. Det giver også en større mangfoldighed og sammenhængskraft i de mindre byer.

2 Kim Valentin har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

God økonomi i en presset kommunal verden er grundlaget for fremgang og evnen til at investere på de rigtige tidspunkter. Er vi i mål - nej så jeg vil gerne arbejde videre med målene de næste 4 år - hvis borgerne ønsker det :-)

3 Gribskov Kommune skal bruge penge på at bygge en bedre vej mellem Græsted og Gilleleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bedre infrastruktur er afgørende for vores vækstdagsorden.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er en stor kommune, så vi må regne med at bil er det vigtigste transportmiddel og derfor skal det prioriteres højest - men vi skal have flere togafgange og bedre lokal offentlig transport også.... så der skal investeres i begge dele.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi affaldssorterer godt og har gode genbrugsstationer. Det skal stille og roligt udvikles.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idræt er en stor del af Gribskovs DNA - vi skal have så mange som muligt i gang....

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grøn Planet i Esrum og OKTOBER 43 i Gilleleje samt Kulturhus i Tinghuset i Helsinge er udtryk for denne ambition

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede gode projekter i gang - Grib Livet og Ny start samt Giv projekter er eksempler

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle flygtninge er meget motiveret og dem skal vi tage imod, men der findes også nogle som ikke ønsker at blive integreret og dem kan vi så heller ikke bruge ressourcer på... de må finde et sted der passer bedre til dem. Det vigtigste er at de får et arbejde.... det skal alle have så hurtigt som muligt.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er noget grænsen allerede på dette område....

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror på den personlige frihed og respekten for det enkelte menneskes ret til at bestemme over sit eget liv. Med en god genoptræning kan vi sikre at personer med skavanker kan komme tilbage til sit eget liv :-)

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har små klasser pt. - så det er ikke et generelt problem

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej det er det ikke :-) fordi vi har så at sige ingen arbejdsløshed - alle kan få et arbejde lokalt, da vores virksomheder mangler arbejdskraft....

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil være godt at få råd til det. Vi ligger lavt blandt kommunerne omkring os og det skal vi fortsat gøre for at tiltrække nye borgere.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det gør vi allerede

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja - de kriminelle skal vi have væk fra gaderne. Så skal vi lære vores unge at narkotiske stoffer er grundlaget for bandekriminalitet, så de skal lade være med at købe det....

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cykelstier til vores skoler - og en kampagne for at få børn og unge til at bruge dem - det er fremtiden :-)

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede erhvervsområder til salg så der er ikke brug for mere lige nu.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nationalparken skal være eksponent for dette. Vi skal satse på helårsturisme fordi om sommeren er her travlt nok....

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke mange boligområder vi har af denne art.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi afsætter pt. nok midler til dette

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det findes områder hvor vi som kommune ikke har råd til at skabe rammer. her skal det være muligt at folk selv bestemmer hvad de vil have. Men der skal være en høj grundydelse for alle ...

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er hjælp til selvhjælp at sikre sindslidende bedre adgang til ophold når der ikke er plads på hospitalerne.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er interesseret i TIDLIG INDSATS og FOREBYGGELSE på dette område, så derfor skal der ske en opprioritering. Men jeg går IKKE ind for minimumsnormeringer - så bliver det bare lige dårligt alle steder. Vi skal arbejde lokalt med de løsninger som passer ind lokalt !!

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja - det er en vigtig dagsorden. Iværksættere er vi gode til .. men et par store virksomheder skal vi også have til kommunen på sigt.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja vi har for høje skatter. Heldigvis har vi fået grundskylden ind under skatteloftet....

Politiske hverv

2019 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Venstre

2013 - 2017

Borgmester Gribskov Kommune, Venstre

2018 - nu

Folketingskandidat Københavns Omegns Storkreds, Venstre

2017 - nu

2.Viceborgmester Gribskov Kommune, Venstre

2013 - 2017

Formand, Økonomiudvalget Gribskov Kommune, Venstre

2005 - nu

Byrådsmedlem Gribskov Kommune, Venstre
Medlem af KLs børne og kulturudvalg

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Gribskov Kommune, Venstre

2017 - nu

Medlem af Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi Gribskov Kommune, Venstre

Tillidsposter

2018 - nu

2. Viceborgmester Gribskov kommune

2015 - nu

Landsformand LOF

1994 - 2008

Vice Chairman Euroincentive Group

Uddannelse

1983 - 1990

Cand.polit Økonomi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

1993 - nu

Cand.polit Finanshuset i Fredensborg A/S

1993 - nu

Ejer Finanshuset i Fredensborg A/S
adm. direktør Cand.polit Finanshuset i Fredensborg A/S
V

Politiske hverv

2019 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Venstre

2013 - 2017

Borgmester Gribskov Kommune, Venstre

2018 - nu

Folketingskandidat Københavns Omegns Storkreds, Venstre

2017 - nu

2.Viceborgmester Gribskov Kommune, Venstre

2013 - 2017

Formand, Økonomiudvalget Gribskov Kommune, Venstre

2005 - nu

Byrådsmedlem Gribskov Kommune, Venstre
Medlem af KLs børne og kulturudvalg

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Gribskov Kommune, Venstre

2017 - nu

Medlem af Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi Gribskov Kommune, Venstre

Tillidsposter

2018 - nu

2. Viceborgmester Gribskov kommune

2015 - nu

Landsformand LOF

1994 - 2008

Vice Chairman Euroincentive Group

Uddannelse

1983 - 1990

Cand.polit Økonomi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

1993 - nu

Cand.polit Finanshuset i Fredensborg A/S

1993 - nu

Ejer Finanshuset i Fredensborg A/S
adm. direktør Cand.polit Finanshuset i Fredensborg A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet