PERSONPROFIL

Kim Poulsen

Stram Kurs

Kandidat ved kommunalvalget i København
Kandidat til regionsrådsvalget i Hovedstaden

Født 11. august 1963 i Danmark Single

P

Kim Poulsen (Stram Kurs) er kandidat for Stram Kurs i Københavns Kommune og Region Hovedstaden ved det kommende valg.

Kim Poulsen har tidligere arbejdet i flere forskellige brancher, og han er i dag uden for arbejdsmarkedet. Han har desuden erfaring fra flere foreninger.

Privat er Kim Poulsen bosat på Amager i København.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 20 Stram Kurs in total 164

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Integration

Med kandidatens egne ord

LETTERE ADGANG TIL FØRTIDSPENSION:
Den asociale administration i forvaltningen skal bringes til ophør. F.eks. ligger København i den absolutte bund, hvad angår tildelte førtidspensioner per indbygger. Ingen tror vel på, at er der markant færre syge og handicappede i København - nok snarere tværtimod. Så det skal vendes om, indtil vi har fået fjernet puklen af syge og handicappede, der trækkes rundt ved næsen af kommunal kynisme.

FORDANSKNING AF KOMMUNEN:
De kommunale forvaltningers kvote-perkere skal vige pladsen for bedre kvalificerede danskere. Både de administrative og de manuelle opgaver plages af muslimske muslimer og anden udansk arbejdskraft, mens flere normalt begavede danskere går evigt arbejdsløse. Den positive særbehandling af fremmede bør stoppes.

KØBENHAVN ER BORGERNES BY:
ikke et eksperimentarium for diverse modediller. Derfor bør man afslutte ideologisk motiverede investeringer som f.eks. dysfunktionelle klima-busser, delvis afspærring af byens hovedgader samt infantil arkitektonisk voldtægt ala de sminkede korn-siloer på Akseltorv og farvelade-moskeen i Nordvest. Vi skal jo leve med det i mange år.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brugt for mange penge på supercykelstier. Næste skridt må være at opdrage cyklisterne.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I vor tidsalder kan man holde møder via internettet. Der er ingen grund til at lade København sande til i armeret beton.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hovedstaden er ved at drukne i multietnisk vold og anden modkulturel kriminalitet. Pengene bruges på pjat mens fattige og syge danskere lider - og utrygheden vokser dag for dag. Der er brug for et systemskifte.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Begge former for transport bør styrkes. Der bør bygges flere parkeringspladser i byen - og der burde formentlig også have været bygget en havnetunnel dengang metro-byggerne alligevel var igang. Prisen på offentlig transport bør sættes ned, og den visuelle forurening i de københavnske busser - reklamerne - bør fjernes.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedsborgmester Kabels moralistiske svada i en nylig omdelt kommunal pjece er både dum og nedladende. En omdannelse af mindre lejligheders køkkener til centre for affaldssortering vil både give borgerne mere besvær og flere sygedage.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke forbudt at motionere selv.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hver gang man bruger en krone på kunst eller "events" fravælger man at bruge den på at lindre de syges og arbejdsløses lidelser.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som sagt bør man skære ned på pjattet og bruge pengene på dem som har reelt behov.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det muslimske problem bør inddæmmes billigst muligt, indtil repatrieringen kommer på skinner.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette er ikke politik, men en formodning om fakta. Jeg ved det ikke.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aner det ikke. Er det virkelig et politisk spørgsmål?

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et teknisk spørgsmål. Aner det ikke i skrivende stund.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke jobs nok til alle og har ikke været det siden kvinderne kom helt ud på arbejdsmarkedet i 1970erne. Hvis man ikke kan unde taberne deres frie tid, bør man overveje at sætte den generelle arbejdstid ned, så flere kunne veksle den frie tid til et rigtigt job.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der var ca. 2 mia. kr. i overskud på driften i året 2016. Kommunen har masser af penge, som man tilsyneladende ikke evner at anvende til noget mere fornuftigt end supercykelstier, diverse kulturløse "events" og andet ligegyldigt projektmageri. Imens lider de syge og fattige. Måske skulle man bare bruge pengene mere ansvarligt.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er vel ingen yderområder i Københavns Kommune.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen må man sige, at det her lugter af muslimske rollemodeller og anden positiv særbehandling af vore kulturelle fjender. Ikke nok så meget socialt forebyggende arbejde vil hjælpe noget særligt.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Eventuelle penge skal gå til at opdrage byens hæmningsløse cyklister.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Byen er allerede for stor og tæt.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal skæres ned på disse luksus-udgifter. Almindelige mennesker - inklusive fattigrøve som alligevel ikke har råd - skal ikke betale for det kulturnydende lags udskejelser.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis "socialt udsatte boligområder" er nysprog for "muslimske ghettoer", så nej. Man bør inddæmme de muslimske problemer så billigt og sikkert som muligt, indtil repatrieringen kommer på skinner.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge/migranter skal stoppes ved kommunegrænsen og sendes tilbage til den sikre kommune, de kom fra.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal ikke straffe personlig opsparing.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sindslidende har fået kontinuerligt værre betingelser de seneste 2-3 årtier, men hvor pengene skal komme fra, er så spørgsmålet. Måske de mange skiferie-ludomaner kan spytte i kassen..

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et teknisk spørgsmål. Aner det ikke i skrivende stund.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et teknisk spørgsmål. Aner det ikke i skrivende stund.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Har ingen holdning til dette.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 26 Stram Kurs in total 566

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

LETTERE ADGANG TIL FØRTIDSPENSION:
Den asociale administration i forvaltningen skal bringes til ophør. F.eks. ligger København i den absolutte bund, hvad angår tildelte førtidspensioner per indbygger. Ingen tror vel på, at er der markant færre syge og handicappede i København - nok snarere tværtimod. Så det skal vendes om, indtil vi har fået fjernet puklen af syge og handicappede, der trækkes rundt ved næsen af kommunal kynisme.

FORDANSKNING AF KOMMUNEN:
De kommunale forvaltningers kvote-perkere skal vige pladsen for bedre kvalificerede danskere. Både de administrative og de manuelle opgaver plages af muslimske muslimer og anden udansk arbejdskraft, mens flere normalt begavede danskere går evigt arbejdsløse. Den positive særbehandling af fremmede bør stoppes.

KØBENHAVN ER BORGERNES BY:
ikke et eksperimentarium for diverse modediller. Derfor bør man afslutte ideologisk motiverede investeringer som f.eks. dysfunktionelle klima-busser, delvis afspærring af byens hovedgader samt infantil arkitektonisk voldtægt ala de sminkede korn-siloer på Akseltorv og farvelade-moskeen i Nordvest. Vi skal jo leve med det i mange år.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Hovedstaden er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sandsynligvis :-)

2 Region Hovedstaden bør sikre, at alle borgere får adgang til medicin, selvom prisen kan være høj og være på bekostning af andre behandlinger.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Næppe en politisk vurdering - snarere en lægefaglig.

3 Der bruges for mange penge på administration og ledelse i Region Hovedstaden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sandsynligvis :-)

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke ændres væsentligt ved den frie og gratis adgang.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er absurd, at folk skal betale så meget for at få repareret tænderne, mens man til gengæld kan forstyrre lægen i tide og utide med alt muligt pjat - helt uden gebyr. Et mindre, indtægtsreguleret gebyr ville være i orden.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Næppe et problem i Hovedstadsregionen.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke et politisk spørgsmål, men et postulat om en faktuel sammenhæng.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mange vidneudsagn tyder på, at centraliseringen af det operationelle har været problematisk.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den centrale kvalitetssikring og en klar ansvarsplacering er det afgørende. Der må ikke gå ideologi i det her.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er næppe så mange problemer med yderområder i Region Hovedstaden..

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke først på listen over opgaver.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Billet-prisen til de københavnske busser er gennem de senere årtier steget langt mere end prisen på benzin. Det er ikke i orden.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det virker Molbo-agtigt at lægge uddannelserne langt væk fra folks boliger.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er svært at se en væsentlig grund til at politisere sygehusvæsenet for sig selv. Lad gerne dette politiske led forsvinde og komme ind under folketinget.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De seneste 2-3 årtier er forholdene for psykisk syge blevet forværret kontinuerligt.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan ikke effektivisere i en uendelighed, men der kan sikkert gøres en del endnu.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et teknisk spørgsmål. I visse tilfælde kan det vel være fornuftigt.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De er vel gode for dem som overhaler andre - og mindre gode for dem som bliver overhalet.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København er rigeligt tæt befolket - og lider under det. Lad os hellere få gang i en masseUDvandring - af muslimer.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Næppe relevant i hovedstaden.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kollektiv trafik er naturligt for et tæt befolket område. Det er ikke her, der skal skæres.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Central detailstyring er sjældent svaret på de aktuelle problemer.

Erhvervserfaring

Udenfor arbejdsmarkedet
P

Erhvervserfaring

Udenfor arbejdsmarkedet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet