PERSONPROFIL

Kent Max Magelund

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Brøndby

Født 3. oktober 1951 i København Gift 2 børn

A

Kent Max Magelund (S) er borgmester i Brøndby Kommune. Han er formand for Økonomiudvalget. Derudover er han kommunalt medlem af flere bestyrelser bl.a. for Vestbad I/S.

Kent Max Magelund har været valgt til Brøndby Kommunalbestyrelse siden valget i 2009, og i 2015 overtog han borgmesterposten efter partikollegaen Ib Terp (S), som trådte tilbage på grund af sygdom.

Kent Max Magelund er uddannet lærer fra Læreruddannelsen i Skovlunde. Før han blev borgmester, arbejdede han som dansk- og idrætslærer på Uddannelsescentret Nygård. Privat er Kent Max Magelund bosat i Brøndby. Han er gift med Suzanne, og sammen har de seks voksne børn.

Kent Max Magelund er i øvrigt en ihærdig sportsudover, og han var bl.a. den første dansker, der gennemførte de seks største maratonløb i verden. Derudover har været med til at starte Dansk Triatlon Forbund, hvor han både har været formand og bestyrelsesmedlem.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 3116 Socialdemokratiet in total 8952
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1023 Socialdemokratiet in total 7697

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Tidlig indsats - jeg vil arbejde for, at alle børn får en sproglig, motorisk, social og kulturel udvikling allerede fra dagtilbuddene. Alle børn skal have samme udgangspunkt og stå med nogle gode kompetencer, når de starter i Folkeskolen.
Uddannelse til alle unge - der skal tages nye undervisningsformer i brug via bevægelse i skolen, åbent hus arrangementer, besøg på virksomheder m.m.
Alle indsatser skal tages i brug, så unge kommer på en ungdomsuddannelse, og motiveres - så de ikke falder fra! Det er så vigtigt for mig, at alle vores unge kommer i beskæftigelse og får en tryg tilværelse og et godt liv!
Styrkeforeningslivet, frivilligheden og fællesskabet - I Brøndby har vi et helt specielt DNA - hvor fællesskabet, sammenholdet og frivilligheden betyder så meget. Det er uhyre vigtigt, at alle vores borgere - skal have mulighed for aktivt - at deltage i foreningslivet. Jeg vil arbejde for at Brøndby skal være Danmarks bedste by mht. tilbud til borgere af både kulturel og idrætmæssig art - i forhold til deres fritid.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Brøndby Kommune bør udstykke flere grunde til privat byggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kent Max Magelund har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Brøndby Kommune skal bruge flere penge på at få flere unge til at tage en ungdomsuddannelse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ingen flygtninge - da vi er 0-kommune!

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har íkke flygtninge - da vi er 0-kommune!

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2014 - nu

Borgmester Brøndby Kommune, Socialdemokratiet

2010 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Brøndby Kommune, Socialdemokratiet

2014 - nu

Formand for Økonomiudvalget Brøndby Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Formand Vestbad I/S

Uddannelse

Lærer Læreruddannelsen i Skovlunde

Erhvervserfaring

1994 - 2016

Lærer Uddannelsescentret Nygård
A

Politiske hverv

2014 - nu

Borgmester Brøndby Kommune, Socialdemokratiet

2010 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Brøndby Kommune, Socialdemokratiet

2014 - nu

Formand for Økonomiudvalget Brøndby Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Formand Vestbad I/S

Uddannelse

Lærer Læreruddannelsen i Skovlunde

Erhvervserfaring

1994 - 2016

Lærer Uddannelsescentret Nygård

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet