PERSONPROFIL

Kenneth Rosenlund

Liberal Alliance

Kandidat ved kommunalvalget i Greve

I et forhold 3 børn

I

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 40 Liberal Alliance in total 886

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Skat

Med kandidatens egne ord

At Greve skal være et sted, hvor det er sikkert for børn at vokse op.

At Greve skal være et sted, hvor børns læring og trivsel er i fokus, og hvor der er respekt for at børns behov er forskellige. At der derfor er mange forskellige tilbud til børn og unge.
Det gælder både institutioner, skoler, ungdomsuddannelser og fritidsaktiviter.

At Greve er et sted, hvor man kan skabe harmoni mellem familie, fritid og arbejde.

At Greve er et sted, hvor der er en liberal tilgang til styringen af kommunen, frie vlag for borgerne, samt en lav skat på bolig, erhverv og indkomst.

At kommunen er til for borgerne og ikke omvendt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Greve Kommune bør fortsat bruge penge på iPads til skoleelever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke at gevinsten står mål med udgiften. Derimod ser jeg hellere at hver enkelt skole får et beløb de selv kan administrere over.

2 Greve Kommune bør prioritere renovering af nedslidte skoler i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ene udelukker ikke det andet.

3 Pernille Beckmann har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Greve har i de sidste 4 år bevæget sig i en liberal retning. Men der er bestemt plads til at vi rykker os endnu mere.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enkelte steder er der behov for en bedre offentlig forbindelse. men overordnet set vinder vi mest ved at have gode trafikale forbindelser til København.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det system vi bruger i Greve i dag fungere ganske fornuftigt.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Greve har på nuværende tidspunkt mange fine faciliteter til idræt. Jeg mener ikke der er der pengene kan bruges bedst på nuværende tidspunkt.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mange flygtninge står uden for arbejdsmarkedet og bidrager ikke positivt. Det gør desværre at vi står med en udfordring.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mere konkurrence er sundt. Det betyder ikke nødvendigvis at det skal være en privat udbyder der vælges, men at det gør at hvis en kommunal udbyder skal have opgaven, så skal de være oppe på dupperne.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Andre grupper skal ikke nedprioriteres. Genoptræning kan til gengæld sagtens opprioriteres, er den god så vil det i den sidste ende være en gevinst for den enkelte og for samfundet generelt.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke kun dette er en opgave der ligger i kommunalt regi. Her må staten træde til med en handlingsplan gældende for hele landet.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Desværre er der stadig for mange som ikke kommer hurtigt nok tilbage på arbejdsmarkedet. De mennesker som er til rådighed for arbejdsmarkedet skal aktiveres hurtigst muligt.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En lav skat tiltrækker flere borgere og vil i den sidste ende være en gevinst for kommunen således at vi derved faktisk får en højere skatteindtægt selvom man sænker skatteprocenten.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De små bysamfund har en tendens til at blive glemt.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver ydet en rigtig fornuftig indsats på dette område i øjeblikket.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke det er nødvendigt at fjerne fra nogen områder og derudover har vi på nuværende tidspunkt ganske fornuftige cykelstier

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke det er kommunens opgave at drive koncertvirksomhed eller lignende.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere penge løser ikke nødvendigvis dette problem. Frivillighed kan være en mulighed at afprøve.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundydelserne skal være ens for alle. Jeg er til gengæld tilhænger af at man kan tilkøbe sig ekstra hvis man har behov for det.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fordelingen er fornuftig som den er lige nu.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal flytte pengene fra den administrative del og over til flere varme hænder i daginstitutionerne og i ældreplejen.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Greve er på nuværende tidspunkt gode til at tiltrække private virksomheder og jeg syntes ikke der er behov for en yderligere indsats.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være sikkerhed over boligudgifterne for alle i kommunen. Vores ældre skal have råd til at blive i deres hus uanset hvor henne i kommunen det ligger.

Erhvervserfaring

CCR operatør Maersk Oil
I

Erhvervserfaring

CCR operatør Maersk Oil

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet