PERSONPROFIL

Keith Alexander Gray

Socialdemokratiet

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 28. maj 1980 i Storbritannien Single

A

Keith Gray var i år 2017 kandidat for Socialdemokratiet ved Kommunalvalget i København kommune. Keith Gray blev ikke valgt ind.

Han er uddannet i business fra University of Edinburgh.

Hans karrierebaggrund dækker et bredt spektrum, da han tidligere har arbejdet som taxachauffør og havnearbejder, men i dag arbejder som sosuchef, og forlægger på forlagene Flachs og Het.

Forlaget Het udgiver amerikansk og britisk litteratur oversat til dansk, således at danskerne også kan få glæde af god, udenlandsk litteratur.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 109 Socialdemokratiet in total 82819

Mærkesager

  • Trafik
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

En stemme på mig er også en stemme for det socialdemokratiske valgprogram i København, hvor vi skifter dieselbusser ud med elbusser, kræver at der bliver bygget 25% almennyttigt i de nye boligområder og helhedsrenoverer alle folkeskoler i kommunen.

Udover det, kommer jeg til at kæmpe for biblioteker. Jeg synes nedskæringer i biblioteksbudgetterne er gået for langt og, der er bruge for flere der taler bibliotekernes sag på rådhuset.

Jeg kommer fra det nordlige Skotland i Storbritannien. 7% af borgerne i Københavns Kommune kommer også fra et andet EU land, men vi har ikke en eneste europæisk minoritet i borgerrepræsentationen. Jeg synes en hver byråd burde afspejle byens indbyggere. Lige nu ligner vores borgerrepræsentanter hinanden, og ikke borgerne der bor i kommunen. Jeg synes kommunen vil kunne træffe bedre beslutninger, hvis BR-medlemmerne lignede os der bor i kommunen lidt mere.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er stor tilhænger af cykelstier, og cykler mere end jeg kører i de delebiler jeg bruger når jeg skal bruge en bil, men jeg tror ikke man kan sige at det bliver sværere for bilister, bare fordi det bliver nemmere for cyklister. At cyklister får grønt lys før bilerne er en fordel for mig, når jeg kører. Så er de væk når jeg skal dreje til højere.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Salg af byggetilladelser overfor Sundby St. var aftalt som den måde vi skulle afbetale lånen vi stiftet efter metrobyggeriet. Der kommer 1000 nye københavnere til byen hver måned, som har bruge for et sted at bo. Vi skal ikke ende, som London, hvor det kun er de rige der kan bo i byen og de minde bemidlet bor i steder som Grenfell Tower.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folk må gerne eje en bil, og det skal være muligt at bruge bilen i København, men jeg prioritere offentlig transport.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal gøre det nemt for borgerne selv at vælge at sortere deres affald.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bygger nye bydele, så lige nu skal der bruges penge til at bygge idrætsfacilitater i de nye bydele i København. Men jeg går ikke ind for at driftsudgifterne per borger skal stige på idrætsområdet.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Stigninger i budgettet til Kultur og fritidsforvaltningen skal bruges til at rette op på mange års nedskæringer på budgetterne til bibliotekerne. Ikke til flere koncerter og udstillinger.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene skal bruges dér, hvor behøvet er. Nogle tiltag kommer indirekte til at gavne de socialt udsatte. Flere penge til offentlig transport, f.eks. hjælper socialt udsatte i højere grad end de rigeste i samfundet.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mens flygtninge er her, skal vi bruge de kompetencer de har. Især når vi taler om den seneste bølge af flygtninge fra Syrien, er det dem med de fleste resourcer der har nået så langt som Nordeuropa. Jeg er ikke blind for at der er omkostninger forbundet med at huse flygtninge og lærer dem dansk. Min pointe er, at de kan noget og kan være til gavn for København mens de er her.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har ikke erfaret at private aktører har gjort det bedre for ældre i København.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kunne være fint, men vi ligger allerede under gennemsnittet i forhold til resten af Danmark.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg var arbejdsløs i 2010 og igen i en kort periode i 2014. I min første uge som ledig, blev jeg indkaldt til tre møder og blev pålagt at søge job både i Danmark og i Skåne. Der blev også talt om aktivering allerede dér i den første uge. Vi skal løse problemet med arbejdsløsheden ved at bruge "Greater Copenhagen"-samarbejdet til at tiltrække flere arbejdspladser til regionen.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal omdeles penge der, hvor der er et behøv. Ikke bare fordi de er i yderområderne. Men når det nu er sagt er der dele af kommunen udenfor ringbanen, hvor der ikke er et bibliotek, borgerservice, hyppige busforbindelser, mm.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen har en stor rolle at spille i kampen mod banderne. Men det har politiet også. Vi går ind for et forsøgsordning, hvor en læge kan ordinere hash til københavnere, så hashbrugere kan lægge penge i statskassen istedenfor bandemedlemernes lommer.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal vedligholde vejene og give flere penge til offentlig transport, men ja. Når man bruger penge på cykelstier, kan man ikke bruge den samme penge på underjordiske parkeringspladser.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal se på, hvilke naturområder der er tale om, hvad det er for nogle erhvervsejendomme der skal bygges og om det absolut skal være på et grønt område. Der bliver en del plads til byggeri i Nordhavn, hvor der også kommer Metro, som kunne bruges istedenfor.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har andre prioriteter. Der er allerede et budget, og en kulturborgmester på en fuldtidsløn, til at arbejde på at tiltrække store begivenheder til byen.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi prøver at skabe en blandede by. Bl.a. via fleksibel lister, kommer der folk med flere resourser ind i de udsatte områder. Kommunen har en rolle at spile i form at tilskud til klubber, idrætsforeninger, biblioteksfilialer, lokaler til foreninger, borgerhuse, mm.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er åbne for at høre argumenterne, men lige nu synes jeg at vi bruger et passende beløb på integration af flytninge. Det er ikke sikkert at løsningen er, at kaste flere penge efter problemet.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man betaler for kerneydelsen over skatten man har betalt over et helt liv.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykiatri er blevet underprioriteret i alt for mange år. Der skal rettes op på det.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kommer flere børn til København. Deres forældre flytter ikke ud til forstæderne på den samme måde, som tidligere generationer. Forældrene betaler skat i kommunen og derfor skal vi bruge det nye penge de indbetaler til at ansætte flere pædagoger. Ellers vil antal børn per pædagog stige voldsomt.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Synes niveauet er passende og det bedste måde at tiltrække virksomheder er via Greater Copenhagen-samarbejdet med Region Hovedstaden, Sjælland og Skåne Län.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

1998 - 2003

MA (Hons.) Business The Universitet of Edinburgh

2011 - 2011

Projektstyring, Niels Brock

Erhvervserfaring

2012 - nu

Forlægger Forlaget Hetland

2017 - nu

Souschef Forlaget Flachs
A

Uddannelse

1998 - 2003

MA (Hons.) Business The Universitet of Edinburgh

2011 - 2011

Projektstyring, Niels Brock

Erhvervserfaring

2012 - nu

Forlægger Forlaget Hetland

2017 - nu

Souschef Forlaget Flachs

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet