PERSONPROFIL

Katja Salomon Johansen

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Gentofte

Født 21. juni 1969 i Vangede Gift

C

Katja Salomon Johansen (K) er kommunalbestyrelsesmedlem i Gentofte Kommune. Hun er næstformand for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt medlem af Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Skoleudvalget.

Hun er uddannet cand.scient. i Biologi og Ph.D. i Pantevidenskab fra Københavns Universitet og arbejder til daglig som visiting researcher på Chalmers University of Technology. Hun har mere end 10 års erfaring som science manager i Novozymes.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 154 Det Konservative Folkeparti in total 23506

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde for, at det store frivillige engagement i kommunen vil få de bedst tænkelige forhold at udfolde sig under. Dette engagement er nemlig helt centralt i arbejdet med integration af flygtninge, fritidsaktiviteter, lektiehjælp, bekæmpelse af ensomhed og en række andre vigtige områder. Uden frivillige, ville vores kulturliv kun være en skygge af det, vi har glæde af i dag.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Privat affaldssortering i Gentofte er allerede gennemført. Der er muligvis forbedringsmuligheder når det drejer sig om virksomhedernes affaldshåndtering.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte kommune har vedtaget en ny ambitiøs politik på området som bør følges op med et større budget

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cykelstierne er generelt rigtigt gode i Gentofte. Desuden er der lavet særlige cykelruter rundt i kommuen som f.eks. Søruten og Moseruten.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der udstykkes ikke naturområder til erhversejendomme i kommunen.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det går godt med at integrere flygtninge i Gentofte. Rigtigt mange kommer i job efter praktikforløb på virksomheder kombineret med danskundervisning.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte kommune investere massivt på dette område i øjeblikket.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Medlem af folkeoplysningsudvalget
Medlem af hovedbestyrelsen i C-Gentofte

2017 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Næstformand for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Skoleudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

1995 - 2000

Ph.D. Plantevidenskab, Københavns Universitet
Cand.scient. Biologi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2001 - 2015

Science manager Novozymes A/S

2015 - nu

Visiting Researcher Chalmers University of Technology
C

Politiske hverv

Medlem af folkeoplysningsudvalget
Medlem af hovedbestyrelsen i C-Gentofte

2017 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Næstformand for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Skoleudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

1995 - 2000

Ph.D. Plantevidenskab, Københavns Universitet
Cand.scient. Biologi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2001 - 2015

Science manager Novozymes A/S

2015 - nu

Visiting Researcher Chalmers University of Technology

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet