PERSONPROFIL

Kasper Ljung Pedersen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Allerød

Født 6. december 1977 i Århus Gift 2 børn

A

Kasper Ljung Pedersen (S) er byrådsmedlem i Allerød Kommune. Han er medlem af Børne- og Skoleudvalget.

Han har en kandidat i erhvervsøkonomi fra Aarhus Universitet, som han har suppleret med en diplomuddannelse i pædagogik. Sideløbende med arbejdet på Godhavn er Kasper Ljung Pedersen entreprenant - han har en del år beskæftiget sig med booking og afvikling af tours og koncerter - og for nyligt har han startet en virksomhed med sin storebror, hvor der sættes fokus på personlig hygiejne, klima og miljø - med japanske bidet toiletter.

Privat er han gift, og far til to.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 62 Socialdemokratiet in total 3017

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Du skal stemme på mig, hvis du vil have en aktiv politisk påvirkning indenfor børn-, unge- & ældreområdet.

Jeg er ikke fan af privatisering, inklusion og hovedløse besparelser. Jeg vil kæmpe for en realistisk udvikling af Allerød - så vi fremmer kulturen, byudviklingen, erhvervslivet og foreningsmiljøet i et længere tidsperspektiv end én valgperiode.

Vi skal lave en plan 2030 for Allerød, hvor vi retter fokus på hvordan vi på ansvarlig vis kan bygge ny skole, nye plejehjem, foreningsfaciliteter på en mere ansvarlig måde end vi gør nu.

Vi kan godt udvikle Allerød og give borgerne en god trivsel - men det kræver en plan!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lige så lidt som jeg synes der skal lukkes en skole, da det virkelig kommer til at have indflydelse på mange børns hverdag - så må jeg/vi også sande, at privatskolen nok er to-sporet efter sommerferien i 2018 - og byens børnetal tillige kommer til at stige i Blovstrød. Jeg så hellere vi lukkede en skole og byggede en ny - på enten enten Lillerød Skole eller Engholmskolens grund.

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke at byens udvikling har været god under Jørgen Johansen - og det giver jo god mening, da vi jo ikke er partifæller. En bekymring er, at Jørgen Johansen udstilles for ofte af sin partifælle Erik Lund. Det er klæder ikke deres parti - og ej heller demokratiet.

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal altid i tænkes en helhedsplan med fokus på miljø, klima og grønneområder.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølge skal borgerne affaldssortere med - men det er helt misforstået, at samtlige borgere i byen skal køre ud til Vassingerød - for at smide en vinflaske i en glascontainer. Den er sq ikke regnet godt nok ud - når tanken er på klima og miljø.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det mener jeg er vores kommunes største udfordring - det kan ikke beskrives med 500 tegn. Inklusion, reduceret tilskud til foreninger, tværfagligt kompetencecenter, manglende vedligehold af aftaler fra forvaltning til institution og meget andet. Find nogle læsebreve fra mig.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal naturligvis ikke være 28 elever i hver klasse - hvor man samtidigt har en så uigennemtænkt fokus på at spare penge på fritid- og inklusionsområdet - og pålægge lærere socialpædagogiske roller. Vi har klasser i byen, hvor der er for få elever - og vi skal gøre os tanker om, om det giver mening ikke at tænke større. En ny skole centralt i Allerød - og tænke nyt om fremtidens skoledistrikter. V

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ladets laveste arbejdsløshed - og det er grundet en stor indsats fra det lokal jobcenter - og målene om arbejdsløshed blandt nyankomne flygtningefamilier: 50% skal være i arbejde indenfor 4 år.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er en kommune med 3 byer - og vi skal arbejder på, at byerne vokser sammen. Først for, og mest lige til, er at vi arbejder på at bygge Bløvstrød og Lillerød sammen - og sørger for, at der offentlige transport i byen er optimal. Har en lille drøm om, at vi får en chaufførfri bus, som kører kommunen rundt, døgnet rundt.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er åbenlyst, at banderkonflikterne hærger landet over - og især i vores nabokommuner - vi skal sætte hårdt og solidt ind med et solidt SSP-arbejde for at undgå at vi får et forrået nærmiljø - hvor stoffer og vold bliver en fast bestanddel af hverdagen.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at integrationshuset gør en kæmpe indsats - og faktisk en så stor indsats, at de flygtninge der kommer til byen, som ikke har et ønske om at lave noget, de vælger at flytte fra kommunen igen.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Har du betalt skat, så skal du have samme pleje - høj som lav, rig som fattig. Plejen skal være i top - og ALLE skal have det bedste. Vi bør ikke tilbyde vores ældre en hverdag hvor der skal tilkøbes rengøring eller personlig pleje.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig skal vi arbejde på at sindslidende får den hjælp de skal have. Jeg ser ikke nogen grund til, at andre sundhedsområder skal have mere - fordi vi tager hånd om de sindslidende.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Børne- og Skoleudvalget Allerød Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

BA. Adm. & Ungdomspædagog Aarhus Universitet & UCC Storkøbenhavn

Erhvervserfaring

2012 - nu

Pædagog Godhavn
A

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Børne- og Skoleudvalget Allerød Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

BA. Adm. & Ungdomspædagog Aarhus Universitet & UCC Storkøbenhavn

Erhvervserfaring

2012 - nu

Pædagog Godhavn

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet