PERSONPROFIL

Kasandra Behrndt-Eriksen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i København

Født 4. november 1978 i Hørsholm Single

A

Kasandra Behrndt-Eriksen (S) er medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Hun er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget.

Hun er kandidat i Statskundskab fra Københavns Universitet, og efterfølgende har hun fortsat sine studier i kraft af et Pd.D.-studie i Kinesisk Udenrigspolitisk.

I dag er hun ansat som adjunkt på Københavns Universitet, hvor hun bl.a. underviser i kinesisk udenrigspolitik og international offentlig forvaltning. Derudover kan hun bryste sig af at være flydende i mandarin og yderligere seks sprog.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1366 Socialdemokratiet in total 82819

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Et grønt og lige København

Grøn By
Jeg vil arbejde for, at København bliver endnu mere grøn, og at København bliver verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. København skal være en ren by med ren luft og rent vand.
Jeg kæmper for flere grønne tiltag; flere elbiler, flere træer og bedre offentlig transport. København skal være attraktiv både at bo i og at komme til med gode boliger og mange grønne områder.
Vi skal have en havnetunnel, og Indre by skal på sigt være bilfri.

Ligestilling
København er et godt sted at være en ung kvinde. Vi er kommet langt. Men vi kan komme meget længere. Vi skal gøre mere i fht. udsatte kvinder og arbejde for at komme prostitution til livs.
Vi skal sikre udvidede åbningstider i daginstitutioner. Forældre, der arbejder om aftenen eller i weekenden skal kunne få passet deres børn.

København som foregangsby
Vi skal satse mere på innovation i København. Mere grøn teknologi skal sætte København på landkortet som en grøn by, der er attraktiv både at bo i og at komme til. Vi skal satse på større projekter og nye byggemåder.
Ikke mindst skal vi have et godt og rigt kulturliv.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Københavns Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Ph.D. Kinesisk Udenrigspolitik, Københavns Universitet
Cand.scient.pol. Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2017 - nu

Adjunkt Københavns Universitet
A

Politiske hverv

2017 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Københavns Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Ph.D. Kinesisk Udenrigspolitik, Københavns Universitet
Cand.scient.pol. Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2017 - nu

Adjunkt Københavns Universitet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet