PERSONPROFIL

Karsten Längerich

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Allerød

Født 13. maj 1970 I et forhold

V

Karsten Längerich (V) er borgmester i Allerød Kommune. Han er formand for Økonomiudvalget.

Karsten Längerich er opvokset i Allerød og har haft hele sin skoletid og ungdom i kommunen. For syv år siden flyttede han tilbage til kommunen. Han er uddannet nationaløkonom og har skrevet speciale indenfor kommunaløkonomi og kommunalpolitik.

Hans fritid bruges sammen med kæresten Henriette og hendes tre børn. De løber en del sammen, både i Blovstrød Løverne og i Allerød orienteringsklub.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 663 Venstre in total 2721
KV 2013 Personlige stemmer 101 Venstre in total 2528

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg går ind i politik for at sikre en bedre kernevelfærden i Allerød. Det vil sige, at vi skal have bedre normeringer i dagtilbuddene, bedre skoler og en bedre ældrepleje. Allerød er en rig kommune med en meget lav ledighed, så der skal være råd til at forbedre servicen, også med det nuværende skatteniveau.

Jeg synes at det er kedeligt og skadeligt for Allerød at samarbejdet har været så dårligt i byrådet i mange år. Det skal der gøres op med, og jeg vil meget gerne være med til at opbygge et bredt samarbejde, også selvom at det måske medfører at man må gå på kompromis på nogle områder.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have både og.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi anvender rigtig mange penge i Allerød på idræt. Motion til børnene er ekstrem vigtigt, men vi behøver ikke at bruge endnu mere. Eliteprojekter er til gengæld ikke en kommunal opgave.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, det skal der ikke

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De er ikke et problem, men de er en økonomisk belastning der gør at vi har måtte spare på andre områder.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Overordnet enig. Det skal naturligvis ske med omtanke, og målet er bedre service for en billigere pris. Kommunen skal ikke ud i diverse eventyr med ukendte leverandører, som vi har set andre steder.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, helt klart. Målet er at tilføre flere midler til skolerne, og så må de også selv være med til at afgøre hvordan de kan give bedre undervisning og trivsel.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har heldigvis en meget lav ledighed i Allerød, sammenlignet med andre kommuner. Men der er fortsat mange hundrede ledige, så vi skal have i beskæftigelse. Både for deres egen skyld, fordi at virksomhederne mangler arbejdskræft og for at vi kan bruge midlerne på andet.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt klar ?. Men efter mange års nedskæringer, er der også behov for at genoprette kernevelfærden.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Penge skal anvendes efter behov.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et lille problem i Allerød. Men vi skal ikke ignorere det, og det skal tages i opløbet.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sikker skolevej er vigtig. Børnene skal kunne cykle i skole på sikre stier.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en lovgivning der beskytter vores vigtige naturområder.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, så længe resultatet af indsatsen kan måles. Det er bare meget svært. Kan vi hjælpe en flygtning i beskæftigelse, så er det meget værdifuldt for alle. Både i relation til økonomi, integration og selvværd.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De ældre skal have mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser, men når man har betalt skat i hele livet, så skal man også have en god ældrepleje.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal først og fremmest sikre at pengene i Allerød anvendes bedre, så vi både kan hjælpe dem som allermest behov (f.eks. de sindslidende) men også har penge til normalområdet.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, helt klart. Målet er at tilføre flere midler til skolerne, og så må de også selv være med til at afgøre hvordan de kan give bedre undervisning og trivsel.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har behov for arbejdspladser og skatteindtægter, hvis velfærden skal øges og skatten reduceres.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, men personskatter kommer først

Politiske hverv

Formand for Allerød Venstre

2017 - nu

Borgmester Allerød Kommune, Venstre

2017 - nu

Formand for Økonomiudvalget Allerød Kommune, Venstre

Uddannelse

cand. polit. Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Markedschef Øresundsbron
V

Politiske hverv

Formand for Allerød Venstre

2017 - nu

Borgmester Allerød Kommune, Venstre

2017 - nu

Formand for Økonomiudvalget Allerød Kommune, Venstre

Uddannelse

cand. polit. Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Markedschef Øresundsbron

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet